Böcek Tahribatına Uğramış Göknar Odunlarının Odun Plastik Kompozit Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Son yıllarda termoplastik sektöründe OPK üretimi büyük ölçüde kabul görmekte ve hızla gelişmektedir. Sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir materyallere olan ihtiyacın artması ile bu tip kompozitler mühendislik ürün ailesi içerisinde önemli bir konuma geldiği söylenebilmektedir. Bu çalışmada böcek zararı görmüş Göknar odununun enjeksiyon metodu ile Odun Plastik Kompozit (OPK) üretiminde değerlendirilmesi araştırılmıştır. Atık lignoselülozik kaynakların OPK üretiminde değerlendirilmesi üzerine literatürde birçok çalışma yapılmasına rağmen biyolojik zararlılar tarafından tahrip edilen odunlar üzerine sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Üretilen OPK'lerin çekme, eğilme ve şok özellikleri, termal performansları ve morfolojik yapıları incelenmiştir. Üretim sürecinde uyumlaştırıcı ajan kullanılması OPK'lerin su alma ve mekanik özellikler iyileştirdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre böcek zararı görmüş Göknar odunun OPK üretimi için uygun olduğu belirlenmiştir

Investigation of Produce Wood Plastic Composite Reinforced with Insect-Damaged Fir Wood

The production of wood plastic composites (WPCs) in the thermoplastic industry has gained much acceptance in recent years and is expected to keep growing. This type of composite material has become an important family of engineering materials due to the increasing need for sustainable, recyclable and renewable materials. This study investigated the technical feasibility of insect-attacked Fir wood (Abies nordmanniana) to produce, durable Wood Plastic Composites by the Injection Molding. Despite many attempts have been done to solve the problems related to waste lignocellulosic materials, a few studies were done to utilize biological damaged-wood to produce WPCs as filler. Tensile, flexural and impact properties, thermal performance and morphology of WPCs were investigated. The use of coupling agent had a positive effect on the water absorption and mechanical properties. The obtained results demonstrate that insect-attacked Fir wood is potentially suitable as a raw material in WPCs

Kaynakça

Adhikary K.B., Pang S., Staiger M.P., 2008. Long-term moisture absorption and thickness swelling behaviour of recycled thermoplastics reinforced with pinus radiata sawdust, Chemical Engineering Journal, 142(2), 190-198.

Anonim, 2012. Orman Genel Müdürlüğü 2008-2012 yılları arasında Türkiye'nin olağanüstü ormancılık gelir raporu, Ankara/Türkiye.

Ashori A., Nourbakhsh A. 2010. Bio-based composites from waste agricultural residues, Waste Management, 30, 680-684.

Ateşoğlu A., Tunay M., Kaygın T.A., Yıldız Y., Kavaklı Z. 2014. Zonguldak-Ulus Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında büyük göknar kabuk böceği zararının CBS ortamında analiz ve sorgulanması, Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 150-156. Antalya / Türkiye.

Avşar M.D. 2002. Kahramanmaraş - Başkonuş Dağında Varlığı oldukça azalan odunsu taksonlar ve alınabilecek silvikültürel önlemler, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Doa Dergisi.

Chen R.S., Ghani M.H.A., Ahmad S., Salleh M.N., Tarawneh M.A. 2015. Rice husk flour biocomposites based on recycled high-density polyethylene/polyethylene blend:effect of high filler loading on physical, mechanical and thermal properties, Journal of Composite Materials 49(10), 1241-1253.

Jeske H., Schirp A., Cornelius F. 2012. Development of a thermogravimetric analysis (TGA) method for quantitative analysis of wood flour and polypropylene in wood plastic composites (WPC), Thermochimica Acta 543. 165- 171.

Kaymakci A., Ayrilmis N. 2014. Investigation of correlation between Brinell hardness and tensile strength of wood plastic composites. Composites: Part B, 58, 582-585.

Knízek, M. 1998. A new species of Pityokteines Turkey, Klapalekiana, 34, 189-193. Scolytidae) from

Kordkheili H.Y., Farsi M., Rezazadeh Z. 2013. Physical, properties of polymer composites manufactured from carbon nanotubes and wood flour, Composites: Part B 44, 750-755. morphological

Maldas D., Kokta B.V., Deneault C. 1989. Influence of coupling agents and treatments on the mechanical polystyrene Composites, Journal of Applied Polymer Sciences, 38. 413-439. fiber

Mengeloglu F., Karakuş K. 2008. Some properties of eucalyptus wood flour filler recycled high density polyethylene polymer-composites, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 32, 537-546.

Migneault S., Koubaa A., Perre P. 2014. Effect of fiber origin, proportion, and chemical composition on the mechanical and physical properties of wood-plastic Composites, Journal of Wood Chemistry and Technology. 34:241-261.

Moreno P., Rodrigue D., Giroux Y., Ballerini A., Gacitua W. 2013. Morphological and mechanical thermoplastic foams reinforced with wood sub- products. Maderas-Ciencia y Tecnologia. 15(1): 3- 16. of recyceled

Ndiaye D., Tidjani A. 2012. Effects of coupling agents on thermal behavior and mechanical properties Composites, Journal of Composite Materials, 46(24), 3067-3075. flour/polypropylene

Neagu R.C., Gamstedt E.K., Berthold F. 2006. Stiffness contribution of various wood fibers to composites materials, Composite Materials, 40 (8), 663-699.

Öztürk A., Kayacan B., Dikilitaş, K. 2008. Effects of bark beetles on timber sales: A preliminary study in Artvin regional forest directorate. Journal of DOA, 14,119-130.

Peng Y., Liu R., Cao J. 2015. Characterization of surface chemistry and crystallization behavior of polypropylene composites reinforced with wood flour, cellulose, and lignin during accelerated weathering, Applied Surface Science, 332, 253-259.

Sarıkaya O., Avcı M. 2006. Kabuk Böceklerine Karşı Ormanlarımızda Alınabilecek Koruyucu Önlemler, Orman Mühendisliği Dergisi, 43(1-2- 3).

Sarıkaya O., Avcı M. 2011. Türkiye Göknar Ormanlarında Yeni Bir Tür: Pityokteines marketae (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae). Orman Mühendisliği Dergisi, 43 (1-2-3), 26-27.

Serin O.Z., Güleç T. 2014. Pityokteines curvidens'in nordmanniana'nın kimyasal bileşimine etkisi. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu. 265-267. Antalya / Türkiye. ssp.

Tascioglu C., Tufan M., Yalcin M., Sen S. 2014. Determination of biological performance, dimensional stability, mechanical and thermal properties of wood-plastic composites produced from recycled chromated copper arsenate-treated wood, Journal of Thermoplast Composite Materials, 1-19.

Tufan M., Akbaş S., Güleç T., Taşçıoğlu C., Alma M.H. 2015a. Mechanıcal, Thermal, Morpological Properties and Decay Resistance of Filled Hazelnut Husk Polymer Composites, Maderas-Ciencia y Tecnologia, 17(4), 865-874.

Tufan M., Güleç T., Çukur U., Akbaş S., İmamoğlu S. 2015b. Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15 (2), 176-182.

Tufan M., Güleç T., Peşman E., Ayrılmış N. 2016a. Technological and Thermal Properties of Thermoplastic Composites Filled with Heat- treated Alder Wood, BioResources, 11(2), 3153- 3164.

Tufan M., Akbaş S., Yurdakul S., Güleç T., Eryılmaz H. 2016b. Effects of different filler types on decay resistance and thermal, physical, and mechanical properties of recycled high density polyethylene Composites, Iranian Polymer Journal, 25:615-622.

Tufan M., Ayrılmış N. 2016c. Potential Use of Hazelnut Husk in Recycled High-Density Polyethylene Composites, Bioresources, 11 (3), 7476-7489.

URL1,2015.http://www.ogm.gov.tr/ekutuphan e/Yayinlar/T%C3%BCrkiye%20Orman%20Varl %C4%B1%C4%9F%C4%B1-2015.pdf

URL2,2016.http://www.ktu.edu.tr /dosyalar/15_01_02_f7fae.pdf. URL3, 2016.

Wechsler A., Hiziroglu S. 2006. Some of the properties of wood-plastic Composites, Journal of Building and Environment, 42, 2637-2644.

Kaynak Göster