Influence of Natural Dyes on Surface Roughness of Eastern Redcedar

Bu çalışmanın amacı; kökboya'dan elde edilen boya ve iki tip mordan karışımları (demir sülfat (Fe2(SO4)3.7H2O) ve alüminyum sülfat KAl2(SO4)3.18H2O)) ile boyanan kırmızı doğu sediri (Juniperus virginana L.) türünün yüzey kalitesinin değerlendirilmesidir. Elde edilen boyar madde ve mordan karışımları deney örneklerine klasik daldırma ve ultrasonik yöntem kullanılarak uygulanmıştır. Boyanan ve kontrol grubu örneklerinin, ince kalem tipi profilometre kullanılarak, ortalama pürüzlülük (Ra) ve ortalama pürüzlülük derinliği (Rz) değerleri ölçülmüştür. Boyasız kontrol ve boya uygulanmış numunelerin yüzeylerinden alınan Ra ortalama değerleri sırasıyla 2.60 ?m ve 3.25 ?m olarak kaydedilmiştir. Kökboya ve alüminyum sülfat ile demir sülfat karışımı kullanılarak renklendirilen örneklerin yüzey kalitesinin olumsuz olarak etkilenmediği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; daha uzun ömürlü, toksik olmayan ve çevre dostu bir ürün olarak kökboyanın kırmızı doğu sedirimden üretilen ürünlerin boyanmasında potansiyel bir malzeme olabileceği düşünülmektedir

Doğal Boyaların Kırmızı Doğu Sediri Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

The objective of this study was to evaluate surface quality of Eastern redcedar (Juniperus virginana L.) samples finished with natural dye produced from the Madder root (Rubia tinctorium L.] with two kinds of mordants, ferrous sulfate (Fe2(SO4).7H2O) with technical grade 96% purity, supplied by Merck and alum KAl2(SO4)3.18H2O (puriss. p.a. Fulka). Surface roughness of the control and finished samples were measured employing a fine stylus type profilometer resulted in two parameters, namely average roughness (Ra) and mean peak-to-valley height (Rz). Finishing materials were applied to the surface of the samples by soaking with and without using ultrasound in a tank. Average value of Ra taken from the surface of unfinished control samples and finished samples were 2.60 ?m and 3.25 ?m, respectively. It appears that natural dye with alum and ferrous sulfate used as dying materials did not adversely influence overall surface quality of the samples. Based on the initial findings in this work such root dye would have potential as ecofriendly non-toxic colorant to extend the service life of product manufactured from Eastern redcedar

Kaynakça

Angelini L.G, Pistelli L., Belloni P, Bertoli A and Panconesi S. 1997. Rubia tinctorum a Source of Natural Dyes: Agronomic Evaluation Quantitative Analysis of Alizarin and Industrial Assays. Industrial Crops and Products, 6: 303- 311.

Davis P.H. 1982. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Press, ISBN: 0852243960, Volume 07. p947.

Billmeyer F.W.J and Saltzman M. 1991. Principles of color technology. John Wileyand Sons. New York. p240.

Goktas O, Duru E.M, Yeniocak M and Ozen E. 2008. Determination of the Color Stability of an Environmentally Friendly Wood Stain Derived from Laurel (Laurus nobilis L.) Leaf Extracts Under UV Exposure. Forest Products Journal, 58 (1/2):77-80.

Goktas O, Ozen E, Duru M.E and Alma H. 2009b. Determination of the Color stability of an environmentally-friendly wood stain from saffron (Crocus sativus L.) exstracts under uv exposure. Wood Research. 54(4): 111-118.

Goktas O, Ozen E, Baysal E, Mammadov R, Alma H and Sonmez A. 2009a. Color stability of wood treated with maddet rcot (Rubia tinctorium) extract after lightfastness test, Wood Res, 54(1): 37-44.

Hiziroglu S and Holcomb R. 2005. Some of the Properties of Three-Layer Particleboard Made from Eastern Redcedar. Journal of Building and Environment. Elsevier Science. 40(5): 719-723

Hiziroglu S. 1996. Surface Roughness Analysis of Wood Composites: A Stylus Method. Forest Products Journal. 46(7/8):67-72. Forest Products Laboratory, Wood Handbook. USDA Forest Service.

Hiziroglu S, Holcomb R and Wu Q. 2002. Manufacturing Particleboard from Eastern Redcedar. Forest Products Journal. 52(7/8): 72- 76

Hiziroglu S, Anwar U.M.K, Hamdan H, and TAHIR P.M.D. 2008. Evaluation of Surface Quality of Some Malaysian Species as Function of Outdoor Exposure. Journal of Materials Processing Technology, Elsevier Science. 199: 156-162.

Kasemsiri P, Hiziroglu S and Rimdusit S. 2012. Characterization of Heat Treated Eastern Redcedar (Juniperus virginiana L.) Journal of Material Processing Technology. 212 (6): 1324- 1330.

McLaren. K. 1983. The Color Science of Dyes and Pigments, Bristol,AdamHilger Ltd.

Satoshi S and Hiziroglu S. 2010. Evaluation of shear strength of Japanese Wood Species as Function of Surface Roughness. Forest Products Journal. 60(4):400-404

Singh R, Jain A, Panwar S, Gupta D and Khare S.K. 2005. Antimicrobial Activity of Some Natural Dyes, Dyes and Pigments, 66: 99- 102.

Sivakumar, V, and Rao, P. G. 2003. Studies on the use of power ultrasound in leather dyeing. 10(2): 85-94. Sivakumar V, Lakshmi Anna J, Vijayeeswarri J and Swaminathan G. 2009. Ultrasound Assisted Enhancement in Natural Dye Extraction from Beetroot for Industrial Applications and Natural Dyeing of Leather. Ultrasonics Sonochemistry 16: 782-789.

Tsatsaroni E, Liakopoulou K and Eleftheriadis M.I. 1998. Comparative Study of Dyeing Poperties of Two Yellow Natural Pigments-Effect of Enzymes and Proteins. Dyes and Pigments 37(4): 307-315.

Wang L and Weller C.L. 2006. Recent advances in extraction of nutraceuticals from plants," Trends in Food Science and Technology.17(6):300-31.

Kaynak Göster

530 171

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yapı Kerestelerinde Eğilme Özelliklerinin İncelenmesinde Akustik Esaslı Tahribatsız Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması

HIZIR VOLKAN GÖRGÜN, TÜRKER DÜNDAR

Orman Ürünleri Endüstrisinde Toplam Verimli Bakım Faaliyetlerinin İncelenmesi; İnegöl Örneği

Birsu BOZKURT KÜÇÜK, DERYA SEVİM KORKUT

Borçka Barajı Gölü ve Çevresi Rekreasyonel Alan Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

ZEHRA EMİNAĞAOĞLU, Hilal SURAT, AYŞE YAVUZ ÖZALP, Yasin K YAMAN

Uzun Nakliyat Araçlarının Kullanımına Uygun A Tipi Orman Yolu Planlanacak Geçkilerin Belirlenmesi: Küre Orman İşletme Şefliği Örneği

ÇİĞDEM ÖZER GENÇ, BURAK ARICAK

Attack Density and Distribution of Dendroctonus micans (Kugelann) in Standing and Felled Oriental Spruce Trees

GONCA ECE ÖZCAN, HAZAN ALKAN AKINCI, MAHMUT EROĞLU

Kentsel Peyzaj Yapılarında Zemin Geçirimliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği

ASLI KORKUT, PINAR GÜLTÜRK, TUĞBA ÜSTÜN TOPAL

Rekreasyonel Alan Kullanım Taleplerinin Belirlenmesi: Erzincan kenti örneği

Azapay Ümmühan YALÇINYAVUZ, SEVGİ YILMAZ

Application of ISO/TS 16949:2009 in Forest Products Industry

Ertan SOLAK, Derya SEVIM KORKUT

İklim Değişikliği Konusunda Orman Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği)

YAVUZ GÜLOĞLU, ALPER BULUT

İnebolu Orman İşletme Müdürlüğündeki Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.) Ormanlarının Meşçere Kuruluşu ve Doğal Gençleşme Örnekleri

OSMAN TOPAÇOĞLU, Esra Nurten YER, Recep BAYCAN