Türk Halk Kültüründe Karagöz-Hacivat İmgesi ve Nuri Abaç'ın Resimlerine Yansımaları

Geleneksel kültürümüzün en öneml semboller nden b r de Karagöz Hac vat gölge oyunumuzdur. Karagöz oyunları günümüzden yüz yıllarca önce ortaya çıkmış, nsanları eğlend r rken düşündürmüş geleneksel oyunlarımızdandır. Bu karakter n gerçekten yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nerede nasıl yaşadığı kes n olarak b l nmemekted r. Anlatılanlar r vayete dayanır. Karagöz Hac vat oyununda konular, yaşamdak kom kl kler, ç fte anlamlar, abartmalar, söz oyunları, ağız takl tler g b güldürü öğeler nden oluşur. Karagöz, oyununun başrol oyuncusudur. Gölge oyunumuz Hac vat Karagöz b r zamanlar toplumun en öneml eğlences yd . Çağdaş Türk Res m Sanatı ç nde geleneksel ögelerden yararlanarak res m yapan sanatçılar arasında yer alan Ressam Nur Abaç, Karagöz Hac vat mot f n m nyatür tarzındak k boyutlu çalışmalarına yansıtan en öneml sanatçılardan b r d r. Bu araştırmada res m sanatımızın gelenekten yararlanma ve halk kültünden beslenme yönünden gen ş b r yelpazeye sah p olarak Nur Abaç'ın b r d z olarak yaptığı Karagöz Hac vat res mler nden örnekler incelenmiştir.

Karagöz-Hacivat Motif InTurkish Folk Culture and Reflections To Pictures Of Artist Nuri Abaç

Karagöz and Hacivat, shadow play, is one of the most important symbols in our traditional culture. Karagöz plays are traditional plays that showed up centuries ago and entertain people while make them thinking. Karagöz Hacivat is shadow play based upon the movements of figures of people. The subjects of Karagöz Hacivat plays are consisted of comic elements like humors in life, double meanings, overstatements, word games and mimicry. Karagöz plays the leading role. Once upon time our shadow play Hacıvat Karagöz was one of the most important entertainment of society. Nuri Abaç remains among artists who paints by utilizing traditional elements in Contemporary Turkish Painting Art. He is one of the most important artists who reflects Karagöz Hacivat motif to two dimensional miniature style paintings. In this study, series of Karagöz Hacivat painting examples executed by Nuri Abaç as having wide range in terms of nourishment from folk culture and utilization from tradition of our painting art.

Kaynakça

And, Metin. (1985).Geleneksel Türk Tiyatrosu. Ankara: İnkilap Kitabevi

Çeviker, Turgut. (1987). “Ressam Nuri Abaç'la Humour Üzerine”. Sanat Adam Dergisi, Sz22 Erol, Turan.(2008). “Nuri Abaç Üzerine”. İstanbul: rh+ Plastik Sanatlar Dergisi, S.SO

Giray, Kıymet. (1999) Nuri Abaç Retrospektif Resim Sergisi Kataloğu, İstanbul: Emlak Sanat Galerisi Yayını

Öncü, Aydın.(2011). “Karagöz'le Araştırmalara Bir Kaynak Olarak EV liya Çelebi Seyahatnamesi” Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Erzurum Atatürk Üniveritesi

Özsezgin, Kaya 99 8) Nuri Abaç, İstanbul: Necef Antik Yayınları

Kaynak Göster