Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi

Hikâye bir edebi tür olarak insanla ilgili gerçek ve gerçeklikleri ele alan bir anlatıdır. Türk hikâyeciliğinde belli duraklardan biri olan Nursel Duruel, modern Türk hikâyeciliğinin 1980 sonrası temsilcilerindendir. Yazar, hikâyelerinde insanın iç dünyasını rüya, zaman ve ses gibi unsurlar aracılığıyla anlatır. Olay hikâyesi formunda yazılan Yazılı Kaya kitabındaki Ses Maketi ise konu, kurgu ve dil olarak Duruel’in en ilginç metinlerinden biridir. Ses Maketi hikâyesi on üç sayfadan oluşan bir hikâyedir. Tek vaka halkasından oluşan hikâyede olaydan çok bir insanın ruh durumu öne çıkarılır. Hikâyede şiirsel dil dikkat çeker. Duruel, ilk hikâyelerinden itibaren dikkati çeken ses motifini, bu hikâyesinde ana motif olarak kullanır. Arka planda insanın kimlik arayışını, hayata tutuma çabasını, onun iç dünyası aracılığıyla işleyen hikâye, sembolik bir anlatıma sahiptir. Hikâyede sembollerin ve şiirsel dilin kullanımı, metnin kapalılığının başlıca nedenidir. Bu çalışmanın amacı, yazarın hikâyeci kimliğini büyük ölçüde karakterize eden Ses Maketi adlı hikâyesini yapı, muhteva, dil ve üslûp başlıkları altında inceleyerek Duruel’in Türk öykücülüğündeki yerine ayna tutmaktır.

An Analysis On Nursel Duruel’s “Ses Maketi” Story

The story is a narrative that addresses human-related facts and realities as a literary genre. Nursel Duruel, one of the prominent writer in Turkish storytelling, is one of the representatives of modern Turkish storytelling after 1980. The author describes the inner world of the human through elements such as dream, time and sound. Written in the form of an event story, Ses Maketi is one of Duruel’s most interesting texts in terms of subject, fiction and language. The story of Ses Maketi is a thirteen-page story. The story, which consists of a single chain of events, highlights a human mood rather than an event. The poetic language in the story draws attention. This is the result of being a symbolic text. Duruel uses the sound motif, which has attracted attention since the first stories, as the main motif in this story. The story has a symbolic narrative, since it deals with the human's search for identity and the attitude to life through his inner world in the background. The use of symbols and poetic language in this story results in the text being symbolic. Sound in the text replaces the word in the sense. The effort of the person of the story to create a phonetic memory and the longing to build a world with sounds; It has an effort to preserve the lost values of human beings and also has the aim of dominating time. The aim of this study is to investigate Duruel’s place in Turkish storytelling by examining the story named Ses Maketi, which largely characterizes the author's storyteller identity, under the headings of structure, content, language and style.

Kaynakça

Aktaş, Şerif (2003), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara.

Aristo (2018), Poetika, (Çev. Samih Rifat), Can Yayınları, İstanbul.

Borgna, Eugenio (2019), Ruhun Yalnızlığı (Çev. Meryem Mine Çilingiroğlu), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Çetişli, İsmail (2004), Metin Tahlillerine Giriş II, Akçağ Yayınları, Ankara.

Duruel, Nursel (2018), Yazılı Kaya, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Kahraman, Alim (2015), Modern Türk Hikâyesi, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul.

Kardaş, M. Nuri (2018), Dil ve İletişim, Pegem Yayınları, Ankara.

Kolcu, A. İhsan (2011), Öykü Sanatı, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum.

Korkmaz, Ramazan (1997), Sabahattin Ali/İnsan ve Eser, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Kundera, Milan (2009), Roman Sanatı (Çev. Aysel Bora), Can Yayınları, İstanbul.

Özlem,, Doğan (2014), Persona, Notos Kitap, İstanbul.

Sağlık, Şaban (2014), Hikâye/Anlatı/Yorum, Hece Yayınları, Ankara.

Tepebaşılı, Fatih (2012), Roman İncelemesine Giriş, Çizgi Yayınevi, Konya.

Tosun, Necip (2013), Öykümüzün Kırk Kapısı, Hece Yayınları, Ankara.

Uluyağcı, Canan - Çalışkan, Özgür (2015), Sözlü ve Sözsüz İletişim, AÖF Yayınları, Eskişehir.

Vassaf, Gündüz (2002), Cehenneme Övgü, İletişim Yayınları, İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd849891, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {18}, pages = {310 - 326}, doi = {10.33437/ksusbd.849891}, title = {Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi}, key = {cite}, author = {Çakmakcı, Selami} }
APA Çakmakcı, S . (2021). Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 310-326 . DOI: 10.33437/ksusbd.849891
MLA Çakmakcı, S . "Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 310-326 <
Chicago Çakmakcı, S . "Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 310-326
RIS TY - JOUR T1 - Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi AU - Selami Çakmakcı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.849891 DO - 10.33437/ksusbd.849891 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 310 EP - 326 VL - 18 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.849891 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi %A Selami Çakmakcı %T Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi %D 2021 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 18 %N 1 %R doi: 10.33437/ksusbd.849891 %U 10.33437/ksusbd.849891
ISNAD Çakmakcı, Selami . "Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 1 (Nisan 2021): 310-326 .
AMA Çakmakcı S . Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 310-326.
Vancouver Çakmakcı S . Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 310-326.
IEEE S. Çakmakcı , "Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 18, sayı. 1, ss. 310-326, Nis. 2021, doi:10.33437/ksusbd.849891