Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye’de kamu yönetimi eğitimi uzun zamandır akademik çalışmalara konu edilmektedir. Fakat son dönemde akademik çevrelerce kamu yönetimi eğitiminin daha yoğun bir şekilde ele alındığı ve tartışıldığı gözlenmektedir. Sempozyum, bilimsel eser (kitap, makale vb.) ve çalıştay gibi platformlarda çeşitli yönleriyle ele alınan ve tartışılan Türkiye’de kamu yönetimi eğitimi; bu çalışmada ise talep odaklı bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu anlamda, çalışma kamu yönetimi eğitimi almaya talip olanların kamu yönetimi eğitimini ne amaçla tercih ettiklerine ya da başka bir deyişle kamu yönetimi eğitiminden beklentilerinin neler olduğuna odaklanmaktadır. Buradan hareketle, çalışmanın amacı kamu yönetimi öğrencileri ve mezunlarının kamu yönetimi eğitimi tercihinde kendilerini motive eden unsurların belirlenmesi olarak ifade edilebilir. Çalışma kapsamında Türkiye’de kamu yönetimi/siyaset bilimi kamu yönetimi eğitimi veren 26 farklı üniversiteden toplamda 146 öğrenci ve mezuna anket uygulanmıştır. Bulgular göstermektedir ki; kamu yönetimi eğitimi gören/görmüş olanların büyük bir çoğunluğu kamu yönetimi eğitimi alma konusunda bilinçli ve istekli bir tercihte bulunmuşlardır. Yine katılımcıların kamu yönetimi eğitimi tercihinde en önemli belirleyicinin kendileri olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan katılımcıları kamu yönetimi eğitimi almaya teşvik eden en önemli unsur ise kamu yönetimi eğitiminin katılımcıların kendilerini geliştirebilmelerine olanak sunmasıdır.

Undergraduate Education in Public Administration in Turkey: An Evaluation of Factors Affecting the Student Preferences

Public administration education in Turkey is the subject of academic study for a long time. However, it has been observed that public administration education has been examined and discussed more intensively in the last period. As symposium, scientific works (books, articles, etc.) and workshops on various aspects of platforms has been examined and discussed public administration education in Turkey; in this study, it is handled from a demand-oriented perspective. In this sense, the study focuses on what the people who aspire to receive public administration education prefer for public administration education or what they expect from public administration education. From this point of view, the aim of the study can be defined as the determination of the motivating elements of public administration students and graduates in the choice of public administration education. In this study, 146 public administration students and graduates from 26 different universities were interviewed. The findings show that; the majority of those who have studied public administration have made a conscious and willing choice to receive public administration education. Again, the most important determinant of the participants' choice of public administration education is their own. On the other hand, the most important factor that encourages participants to take public administration education is that public administration education allows participants to develop themselves.

Kaynakça

Altan, Y., Kerman, U., Aktel, M., (2009). “Kamu Yönetiminde Lisans Öğretimi: Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 200.

Çiner, Can Umut (2015) “Kamu Yönetimi Eğitimi Ve Öğretim Literatürü Üzerine Bir Çözümleme”, Kamu Yönetimi Eğitimi, Ed. Bekir Parlak, Murat Okçu, Elvettin Akman, Ekin Yayınevi, Bursa.

Engin, Melih ve Gürses Fatih (2017). “Mesleki ve Teknik Liselerde Bilişim Teknolojileri Öğrencilerinin Dal Seçimini Etkileyen Faktörler: Ampirik Bir İnceleme”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, ss. 363-380.

Gökbay, İ. Z., Erdoğdu Şakar, B. (2016). “Meslek Yüksekokullarında Uygulama Örneği: Öğrenci Odaklı Eğitim Yaklaşımı” Eğitim ve Toplum, 5(14), ss.135-148.

Görmez, Kemal, (2015). “Olgusal ve Kavramsal Boyutlarıyla Kamu Yönetimi Eğitimi”, Kamu Yönetimi Eğitimi, Ed. Bekir Parlak, Murat Okçu, Elvettin Akman, Ekin Yayınevi, Bursa.

Gül, Hüseyin, (2015). “Dünyada Kamu yönetimi Eğitiminin Genel Çerçevesi ve Temel Eğilimler”, Kamu Yönetimi Eğitimi, Ed. Bekir Parlak, Murat Okçu, Elvettin Akman, Ekin Yayınevi, Bursa.

Okçu, M., Kocaoğlu, M., Akman, E. (2015). “Kamu Yönetimi Lisans Eğitiminde Öğrenci Unsuru ile Alakalı Temel Sorunlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Ön Çalışma”, Kamu Yönetimi Eğitimi, Ed. Bekir Parlak, Murat Okçu, Elvettin Akman, Ekin Yayınevi, Bursa.

Özgür, H.,Ciğeroğlu, Öztepe, M., (2015). “Dünya’da Kamu Yönetimi Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar”, Kamu Yönetimi Eğitimi, Ed. Bekir Parlak, Murat Okçu, Elvettin Akman, Ekin Yayınevi, Bursa.

Saruhan Ş. C. & Özdemirci, A. (2011). Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Beta Yayınları, İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd554874, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {507 - 526}, doi = {10.33437/ksusbd.554874}, title = {Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Arslan, Erkan and Gürses, Fatih and Çiçek, Ali} }
APA Arslan, E , Gürses, F , Çiçek, A . (2019). Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (2) , 507-526 . DOI: 10.33437/ksusbd.554874
MLA Arslan, E , Gürses, F , Çiçek, A . "Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2019 ): 507-526 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/49765/554874>
Chicago Arslan, E , Gürses, F , Çiçek, A . "Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2019 ): 507-526
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme AU - Erkan Arslan , Fatih Gürses , Ali Çiçek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.554874 DO - 10.33437/ksusbd.554874 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 507 EP - 526 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.554874 UR - https://doi.org/10.33437/ksusbd.554874 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme %A Erkan Arslan , Fatih Gürses , Ali Çiçek %T Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 16 %N 2 %R doi: 10.33437/ksusbd.554874 %U 10.33437/ksusbd.554874
ISNAD Arslan, Erkan , Gürses, Fatih , Çiçek, Ali . "Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 2 (Ekim 2019): 507-526 . https://doi.org/10.33437/ksusbd.554874
AMA Arslan E , Gürses F , Çiçek A . Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 16(2): 507-526.
Vancouver Arslan E , Gürses F , Çiçek A . Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 16(2): 507-526.
IEEE E. Arslan , F. Gürses ve A. Çiçek , "Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 16, sayı. 2, ss. 507-526, Eki. 2019, doi:10.33437/ksusbd.554874