Rus Arşiv Belgeleri / Russian Archival Documents

1833 ve 1863 yılları arasında Rus yetkililerin Kafkasya ve Çerkesler konusundaki yazışmaları ve raporları.

Russian Archival Documents

___

  • Gürcistan Merkezi Devlet Tarih Arşivi (TSGİA), f. 2, op. 1, d. 2459, ll. 63-69.
  • Krasnodar Krayı Devlet Arşivi (GAKK), f. 389, op. 1, d. 39, l. 50-51.
  • RGVİA (Rusya Devlet Askeri Tarih Arşivi), F.13454, op.2, d.562, l.13-14.
  • GAKK (Krasnodar Krayı Devlet Arşivi), f.261, op.1, d.1668, l.19.
  • Zisserman A.L., Feldmareşal Prens A.İ.Baryatinski, Moskova, 1890, T.2, s. 323.
  • Tuganov R.U. (ed.), Problemı kavkazskoy voynı i vıseleniye çerkesov v predelı Osmanskoy imperii (Kafkas Savaşı Problemleri ve Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu Topraklarına Göç Ettirilmesi), Elbrus Yayınevi, Nalçik, 2001.
  • RGVİA (Rusya Devlet Askeri Tarih Arşivi), f. 38, op. 30/286, se. 873, d. 8, l. 21—28.
  • Tuganov R.U. (ed.), Tragiçeskiye posledstviya Kavkazskoy voynı dlya adıgov (Kafkas Savaşı’nın Çerkesler İçin Trajik Sonuçları), Nalçik, El-Fa, 2000, Belge No 36, s. 57-63.

___

MLA "Rus Arşiv Belgeleri / Russian Archival Documents" Çev. Murat Topçu . Kafkasya Çalışmaları 5 (2019 ): 135-156 <