Kahraman Şakul, II. Viyana Kuşatması: Yedi Başlı Ejderin Fendi. İstanbul: Timaş Yayınları, 2021, 560 Sayfa. ISBN: 9786050835663

Bu yazı, Kahraman Şakul'un Osmanlı'nın 1683 yılında Viyana'yı kuşatmasını ele alan II. Viyana Kuşatması: Yedi Başlı Ejderin Fendi adlı eserini tahlil etmektedir. Yazı boyunca kitabın bölümleri muhteva bakımından tanıtılmakta, yazarın konusunu irdelerken başvurduğu araştırma yöntemleri değerlendirilmektedir. Kitap Türkçede II. Viyana Kuşatması üzerine yazılan en kapsamlı eser olmakla birlikte, görsel içeriğinin zenginliği, yerli ve yabancı kaynakların karşılaştırmalı kullanımı ve akıcı üslubuyla dikkat çekmektedir.

Kahraman Şakul, II. Viyana Kuşatması: Yedi Başlı Ejderin Fendi. İstanbul: Timaş Yayınları, 2021, 560 Pages. ISBN: 9786050835663

This paper reviews Kahraman Şakul's II. Viyana Kuşatması: Yedi Başlı Ejderin Fendi on the second Ottoman siege of Vienna in 1683. It surveys the contents of the book and attempts to analyze the author's research methods. The book is the most comprehensive work in Turkish on the subject and stands out for its rich visual material, comparative use of Ottoman and Western sources, and fluent writing style.