Değerli Araştırmacılar,

Göndereceğiniz makale için ''Etik Kurul Kararı'' gerekliyse, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde yer verilmelidir.

Makale göndermeden önce lütfen makalenizin dergimiz yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.

Van Veterinary Journal Dergisi,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır.

Derginin kısaltılmış ismi “ Van Vet. J.” dır. 

Makele yazarlarının BAŞLIK sayfasında isimlerinin olduğu kısma  ORCID numaralarını yazması zorunludur.

Dergimiz ESCI değerlendirme sürecine girmiştir. Dergimizin bir üst indexlerde taranabilmesi için kaliteli ve İngilizce yazılmış makalelere öncelik verilecektir.

Derleme türünden yayınlarda davetli, spesifik alanlarda ve sadece İngilizce yazılmış makaleler dikkate alınacaktır

Cilt: 32 - Sayı: 1 - 2021 Son Sayı