Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

2021 Cilt: 7 Sayı: 2

514 22