Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Cilt: 8 Sayı: 1 -2023Son Sayı