İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi

İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi – İÇAD, Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği’ne ait; başta terörizmle mücadelede istihbaratın kullanımı olmak üzere, uluslararası güç ve güç dengesi mücadelesinin yürütüldüğü alanlardan belki de en önemlisi haline gelen bilgi alanının temel fonksiyonu olan istihbarat konusuyla, bu konunun tamamlayıcı bileşeni konumundaki istihbarat tarihi, stratejik istihbarat, istihbarata karşı koyma, istihbarat örgütleri, istihbarat yöntemleri, psikolojik harekât istihbaratı ve bu konuları kapsayan akademik çalışmalara yer veren, ulusal hakemli akademik bir dergidir. Dergide analitik ve özgün çalışmalar ile kitap incelemeleri yayımlanmaktadır.

İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi – İÇAD yayımladığı çalışmalar ile istihbarat ve istihbarata karşı koyma konularında akademik bilgi düzeyini artırmayı, Türkiye’de istihbarat konusuna özgün kavramlar geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve bu alanlardaki akademik çalışmalar için başvuru platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Dergi yayımlandıktan en geç 15 gün içerisinde Milli Kütüphane Derleme Müdürlüğüne altı nüsha gönderilmekte ve ayrıca Milli Kütüphane Elektronik Yayın Derleme Sistemine yüklenmektedir. 

İstihbarat alanındaki literatüre katkıda bulunma ve alandaki boşluğu doldurma hedefi ile yayın hayatına başlayan İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi – İÇAD, Türkiye’de ve uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmeyi ve referans gösterilen bir hakemli bir dergi olmayı hedeflemektedir.

Cilt:2 Sayı:2 -2023Son Sayı

  • ISSN: 2822-3349
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: Haziran 2022
  • Yayıncı: Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği

9.1b35