İnsan ve İnsan Dergisi çok alanlı, tematik yayıncılık yapan, erişime açık, çift-taraflı kör hakemli bir dergidir. Sayı konusuyla doğrudan ilgili olmak koşuluyla, Sosyal Bilimler ve İnsan Bilimleri alanlarında insana dair, özgün bakış açısına sahip akademik makalelere yer verir. Dergi üç ayda bir elektronik olarak Bahar, Yaz, Güz ve Kış sayıları olarak Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında yayımlanır.

Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunun ön değerlendirmesinden sonra, anonim en az iki hakem tarafından incelenir.

• Dergiye gönderilecek çalışmalar "Etik İlkeler ve Yayın Politikası", "Yayın Koşulları" ve "Yazım Kuralları"na uygun olarak hazırlanmalıdır.• Dipnot ve kaynakça için Chicago dipnot ve kaynakça sistemi kullanılmalıdır. Bkz. (Chicago atıf ve kaynakça yazım kılavuzu).

Dergimiz ücretsizdir. Ayrıca dergiye gönderilen makalelerde, yazarlardan gönderim ücreti veya makale değerlendirme ücreti alınmaz.

Cilt: 8 - Sayı: 28 - 2021 Son Sayı