ÜNİVERSİTE PATENTLERİNİN PATENT OLGUNLUĞUNUN İŞ HAZIRLIK DÜZEYİ (BRL) ÖLÇEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Patent ticarileşmesi ile patentin değeri daha çok artmaktadır. Patentlerin ticarileşmesi için öncelikle patent konusu buluşların potansiyel müşterilere etkili bir şekilde tanıtılması gerekir. Patentlerin potansiyel müşterilere tanıtımında ne aşamada olduğunun ve patentli ürünlerin pazarda pay elde edebilme durumunun belirlenmesi önemlidir. Patent ticarileştirilmesinde pazar yönü düşünülerek bu çalışmada üniversite patentlerinin patent olgunluğu testinden yararlanılarak patentlerin İş Hazırlık Seviyesi BRL (Business Readiness Level) ölçeği açısından değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla İş Hazırlık Seviyesi BRL (Business Readiness Level), Teknoloji Hazırlık Seviyesi TRL (Technology Readiness Level) ve patent olgunluğu ile ilgili literatür çalışması yapılmıştır. Fırat Üniversitesi’nin sahip olduğu patentlerin ve yapılan patent başvurularının buluşçuları ile anket yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda patentlerin TRL ve BRL seviyeleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda Fırat Üniversitesi patentlerinin teknolojik hazırlık seviyesi(TRL)’nin iyi bir düzeyde olduğu belirlenmiştir. TRL’de kaydedilen yüksek seviyeye rağmen iş hazırlık seviyesi (BRL)’nin yüksek olmadığı belirlenmiştir. İş Hazırlık Seviyesi (BRL)’nde yükselme elde edebilmek için çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Evaluation of Patent Maturity of University Patents in Terms of Business Readiness Level (BRL) Scale

With patent commercialization, the value of the patent increases even more. In order for patents to be commercialized, first of all, the inventions that are the subject of the patent must be effectively introduced to potential customers. It is important to determine the stage of promotion of patents to potential customers and the market share of patented products. Considering the market aspect in patent commercialization, in this study, it has been tried to evaluate the patents in terms of Business Readiness Level BRL (Business Readiness Level) scale (Raghu, 2017) by using the patent maturity test of university patents. For this purpose, a literature study on Business Readiness Level BRL (Business Readiness Level), Technology Readiness Level TRL (Technology Readiness Level) and patent maturity was conducted. A survey was conducted with the inventors of the patents owned by Fırat University and the patent applications made. In line with the data obtained from the surveys, evaluations were made regarding the TRL and BRL levels of the patents. As a result of this study, it has been determined that the technological readiness level (TRL) of the patents of Fırat University is at a good level. Despite the high level recorded in TRL, it was determined that the job readiness level (BRL) was not high. Suggestions have been made to achieve an increase in the Business Readiness Level (BRL).

___

 • Archibugi (1992). Patenting as an Indicator of Technological Innovation: A Review, Science and Public Policy. Volume 19, Issue 6, 357-368.
 • Baudry, M., Dumont, B. (2016).Market Maturity, Patent Renewals and The Pace of Innovation: The Case of Wind Power In Germany. Journal Of Innovation Economics&Management, 2016(2) n 20, 131-150.
 • Dipal, IPACTIVE (2019). Technology Readiness and IP Protection, 2019, https://ipactive.com.au/how-ready-are-you/ (Erişim 27.06.2022).
 • Fabrizio, KR. (2006). Absorptive Capacity and Innovation: Evidence from Pharmaceutical and Biotechnology Firms. Working Paper.
 • Güneş, S., Togay, A., Güneş, Ç. (2015). Kalkınma ve Katma Değer Kapsamında Ürün Tasarımı. Standart, 2015 Aralık, 97-112.
 • Henderson, R., Jaffe, B.A. (1995). Trajtenberg, M., Universities As A Source Commercial Technology: A Detailed A Analysis Of University Patenting 1965-1988. Working Paper No: 5068.
 • Hilarius, R. (2013). Measuring Performaance as a Dependent Variable of Patent Management Maturity, Universiteit Twente, 15 July 2013, 1-12
 • IPACTIVE (2019). Technology Readiness And IP Protection. https://ipactive.com.au/technology-readiness-and-ip-protection (Erişim 27.06.2022).
 • Mhali Heder (2017). From NASA To EU: The Evolution Of The TRL Scale In Public Sector Innovation. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Vol: 22(2), 1-23.
 • Moehrle, G.M. Walter, L., Wustamans, M., (2017). Designing the 7D Patent Management Maturity Model-ACapability Based Approach. World Patent Information, 50, 27-33.
 • Lerwill, D. (2021). Measure Maturity and Move The Business Readiness Levels: Solution Rediness Level. Poland.
 • Nijmanting, D. (2015). Using The Patent Management Maturity Model To Assess The Performance Of Strategic Patent Management Of Large Patent Intensive Companies: a Pilot Study, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), University Of Twente, School Of Management And Governance Master Business Administration.
 • Orçun, C.B. (2021). Patent Süreçleri Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar. Online Eğitim Semineri (Erişim 27.06.2022).
 • Raghu, S. (2017). Technology Development Stages and Market Readiness. WIPO EIE Project National Workshop 1. Savuma Sanayi İçin Teknoloji Hazırlık Seviyesi Kılavuzu (2015). Savunma
 • Sanayi Müsteşarlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı Teknoloji Yönetimi Grup Müdürlüğü.
 • Taçgın, Z. (2020). Patent Sahibi Akademisyenlerin Patentleme Sürecine İlişkin Görüşlerini Yansıtan Nitel Bir Çalışma. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 06 (01), 75-88.
 • Üniversite Patentleri Analiz Raporu (2021). ÜSİMP ve Patenteffect İşbirliği.
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi-Cover
 • ISSN: 1300-9702
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Başlangıç: 1987
 • Yayıncı: Prof. Dr. Murat SUNKAR