el-Mecelletu’l İlmiyyetu’l-Muhakkemetu li-Riaseti’ş-Şu‘uni’d-Diniyyeti’t-Turkiyye

2022 Cilt: 4 Sayı: 1

372 45
  • ISSN: 2687-4547
  • Yayın Aralığı: Aylık
  • Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı

4.6b 1.2b