Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

2014 Cilt: 9 - Sayı: 1

923 397

İÇİNDEKİLER