Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 14 Sayı: 2 -2023Son Sayı