Müze turizminde artırılmış gerçeklik teknolojisi uygulamaları; Dünya ve Türkiye örnekleri

Özellikle son yıllarda oldukça ön plana çıktığı göze çarpan kültürel turizmin bir parçası olan müze turizmi, günümüzde turizm sektörünün önemli bir unsuru haline gelmiştir. Müze turizmi, yerel ekonominin güçlenmesi için oldukça önemli olmasının yanı sıra öğrenmenin ve sosyalleşmenin de gerçekleşmesini sağlaması bakımından dikkat çekmektedir. Bugün müzecilik, aktif öğrenmenin sağlandığı sosyal ve kültürel mekanlar olma görevini üstlenmektedir. Dünyanın her yerinde önemli işlevlere sahip olan müzeler, ziyaretçi sayılarını koruma ya da artırma yönünde çaba göstermektedir. Bu sebeple rekabet halinde kalabilmek için modern teknolojilerden yararlanmak gerekli hale gelmiştir. Bu çalışmada, müzeciliğin sürdürülebilir olması bakımından artırılmış gerçeklik teknolojisinin rolü ve kullanım detayları, ağırlıklı olarak yurt dışında bulunan ve bu teknolojiyi uygulayan müzelerden çeşitli örnekler verilerek ortaya konmuştur. Çalışmada, Türkiye’de ve yabancı ülkelerde artırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanan müzeler araştırılmış, örneklendirilmiş ve bu yeni teknolojinin turizm ile ilişkisi irdelenerek müzeciliğin gelişimi açısından ve modern müzecilik anlayışında önemli rol oynadığı sonucuna varılmıştır.

Augmented reality technology applications in museum tourism; examples from Turkey and throughout the World

Museum tourism, which is a part of cultural tourism that attracts the attention to come to the forefront especially in recent years, today became an important element of tourism sector. Besides being important for boosting the local economy, museum tourism draws attention in terms of providing learning and socialization. Today, the museum has taken the task to be a social and cultural environment where active learning is provided. Museums that have important functions throughout the world make the effort to preserve or increase their number of visitors. That is why the use of modern technology became a necessity to stay competitive. In this study, the role and details of augmented reality technology in terms of sustainability of the museums has been revealed by giving various museum examples, mostly from abroad, that are using this technology. In the study, museums in Turkey and abroad using augmented reality were searched, exemplified and by analyzing the relation of this new technology with tourism, it has been determined that this technology plays an important role in the development and understanding of modern museology.

___

 • Akkuş, G. & Akkuş Ç. (2018). Tarihi turistik alanlarda kullanılan mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (1), 83-104.
 • Amakawa, J. & Westin, J. (2018). New Philadelphia: using augmented reality to interpret slavery and reconstruction era historical sites, International Journal of Heritage Studies, 24 (3), 315-331.
 • Anadolu Ajansı (2018). Mardin Turizminde ‘Artırılmış Gerçeklik’ Dönemi, https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/mardin-turizminde-artirilmis-gerceklik donemi,84tvihjJ90SlWQVga0D8TA, (19.03.2019).
 • Argela (2019). Anadolu Medeniyetleri Müzesi Mobil Uygulaması, https://www.youtube.com/watch?v=P3EmG_xOnZ8, (30.05.2019).
 • Arox (2019). Bursa Saat Müzesi, http://arox.net/bursa-saat-muzesi.html, (19.03.2019).
 • Barry, A., Trout, J., Debenham, P. & Thomas, G. (2012). Augmented reality in a public space: the natural history museum, London, BBC Research & Development , IEEE Computer Society, 45 (7), 42-47.
 • Berryman, D. R. (2012). Augmented reality: a review. Medical Reference Services Quarterly, 32 (2), 212-218.
 • Cenevre Sanat ve Tarih Müzesi (2019). http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mah/images/MAH-Geneve/Reseau-MAH/prod_Brochure_EN_2018_web.pdf, (30.05.2019).
 • Cianciarulo, D. (2015). From local traditions to “augmented reality”. The MUVIG Museum of Viggiano (Italy). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 188, 138-143.
 • Debenham, P., Thomas, G. & Trout, J. (2011). Evolutionary Augmented Reality at the Natural History Museum, 26-29 October IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality.
 • Fenu, C. & Pittarello, F. (2018). Svevo tour: the design and the experimentation of an augmented reality application for engaging visitors of a literary museum, International Journal of Human-Computer Studies, 114, 20-35.
 • Gimeno, J., Portalés, C., Coma, I., Fernández, M. & Martínez, B. (2017). Combining traditional and indirect augmented reality for indoor crowded environments. A case study on the Casa Batlló Museum, Computers & Graphics, 69, 94-105.
 • Hassan, A. & Ramkissoon, H. (2016). Augmented reality application to museum visitor experiences, Visitor Management in Tourist Destinations, 117-130.
 • Ioannidis, Y., Balet, O. & Pandermalis, D. (2014). Tell Me a Story: Augmented Reality Technology in Museums,https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2014/apr/04/story-augmented-reality-technology-museums, (19.03.2019).
 • Keil, J., Pujol, L., Roussou, M., Engelke, T., Schmitt, M. & Eleftheratou, S. (2013). A digital look at physical museum exhibits: designing personalized stories with handheld augmented reality in museums. Conference Paper.
 • Kolstee, Y. & van Eck, W. (2011). The augmented Van Gogh’s: augmented reality experiences for museum visitors. IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Conference Paper, Ekim 2011, 49-52.
 • Kounavis, C. D., Kasimati, A. E. & Zamani, E. D. (2012). Enhancing the tourism experience through mobile augmented reality: challenges and prospects. International Journal of Engineering Business Management, 4, 1-6.
 • Mat Bilişim (2019), http://www.matbilisim.com/gercek-artirilmis-gerceklik-true-augmented-reality, (13.12.2019).
 • Odunpazarı (2018). AR teknolojisi bu kapsamda ilk kez kullanılacak, http://www.odunpazari.bel.tr/haber-1424- ar_teknolojisi_bu_kapsamda_ilk_kez_kullanilacak, (13.12.2019).
 • Retro Futuro (2019). Augmented Reality Tours, https://pompeii.refutur.com/en/, (30.05. 2019).
 • Rom (2019). ROM Leads Way in Transforming Museum Experience with Augmented Reality, https://www.rom.on.ca/en/about-us/newsroom/press-releases/rom-leads-way-transforming-museum-experience-augmented-reality, (27.05.2019).
 • Smithsonian (2019). National Museum of Natural History, https://naturalhistory.si.edu/exhibits/bone-hall, (19.05.2019).
 • Sommerauer, P. & Müller, O. (2014). Augmented reality in informal learning environments: a field experiment in a mathematics exhibition. Computers & Education, 79, 59-68.
 • SSM (2019). Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/sergiler/kitap-sanatlari-ve-hat- koleksiyonu, (4.4.2019).
 • Technopedia (2018). https://www.techopedia.com/definition/4776/augmented-reality-ar, (8.11.2018).
 • Tien, C. C. (2008). The role of museum clusters in the cultural tourism industry, Intercom Museum Conference Paper.
 • The Pew Center For Arts & Heritage (2019), https://www.pewcenterarts.org/news/augmented-reality-brings-2200-year-old-chinese-terracotta-warriors-life-franklin-institutes, (30.05.2019).
 • The Straits Times (2019). https://www.straitstimes.com/lifestyle/arts/national-museum-of-singapore-uses-augmented-reality-to-tell-buildings-history, (30.05.2019).
 • Tom D., M. C. & Jung, T. H. (2017). Value of augmented reality at cultural heritage sites: a stakeholder approach. Journal of Destination Marketing & Management, 6, 110-117.
 • Zhang, M. (2010). Museum of London Releases Augmented Reality App for Historical Photos, https://petapixel.com/2010/05/24/museum-of-london-releases-augmented-reality-app-for-historical-photos/, (13.12.2018).