First Confirmed Record for the Lepomis gibbosus (L., 1758) in The Lower Sakarya River Basin (Turkey)

This paper is the first reference of pumpkinseed (Lepomis gibbosus) in the lower Sakarya River basin (Turkey). The data were obtained from samplings carried out between April 2017 and July 2017. L. gibbosus is currently found in only two regions of Turkey, its introduced range is expanding rapidly, and for this reason it is important to monitor the impacts of this introduced species on natural ecosystems.

Aşağı Sakarya Nehri Havzası’nda (Türkiye) Lepomis gibbosus (L., 1758) İçin İlk Kayıt

Bu çalışma, aşağı Sakarya Nehri havzasında (Türkiye) yakalanan güneş levreğinin (Lepomis gibbosus) ilk referansıdır. Veriler, Nisan 2017 ve Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan örneklemelerden elde edilmiştir. L. gibbosus, Türkiye'nin sadece iki bölgesinde bulunmakta olup, hızla yayılım göstermektedir ve bu nedenle, bu türün doğal ekosistemler üzerindeki etkilerini izlemek önemlidir.

Kaynakça

Baran İ, Ongan T. 1988. Gala Gölü’nün limnolojik özellikleri, balıkçılık sorunları ve öneriler. Gala Gölü ve Sorunları Sempozyumu;İstanbul, [in Turkish]

Barlas M, Yılmaz F, Dirican S. 2001. Sarıçay (Milas) ve Dipsiz-Çine çaylarında yaşayan yeni bir egzotik tür: Lepomis gibbosus (Perciformes-Centrarchidae). IV. Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi, 307-312 [in Turkish]

Barlas M, Dirican S. 2004. The fish fauna of the Dipsiz Çine (Muğla-Aydın) Stream. Gazi University Journal of Science. 17(3): 35-48.

Copp GH, Fox MG, Przybylski M, Godinho FN, VilaGispert A. 2004. Life-time growth patterns of pumpkinseed Lepomis gibbosus introduced to Europe, relative to native American populations. Folia Zool. 53(3): 237-254.

Dirican S, Barlas M. 2005. Physico-chemical characteristics and fish of Dipsiz and Çine (MuglaAydın) Stream. Ecology. 14(54): 25-30. [in Turkish]

Erk’akan F. 1983. The fishes of the Thrace Region. Hacettepe Bulletin Natural Sciences and Enginering, 12: 39-48.

García-berthou E, Moreno-Amich R. 2000. Food of introduced pumpkinseed sunfish: ontogenetic diet shift and seasonal variation. J Fish Biol 57(1): 29-40. doi:10.1111/j.1095-8649.2000.tb00773.x

Garcia de Jalón D, Mayo Rustarazo M, Gallego B, Hervella F. 1993. Las comunidades piscícolas de los embalses de Madrid. Directrices para su gestión. Ecología. 7: 467-485.

Jordan C, Backe N, Wright M.C, Tovey C.P. 2009. Biological synopsis of pumpkinseed (Lepomis gibbosus). Can Manuscr Rep Fish Aquat Sci 2886: iv + 16 p.

Ozcan G. 2007. Distribution of the non-native fish species, pumpkinseed Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758), in Turkey. Aquat Invasions. 2(2): 146-148. doi:10.3391/ai.2007.2.2.10

Page LM, Burr BM. 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Boston: Houghton Mifflin Company 432 p.

Sasi H, Balik S. 2003. The Distribution of three exotic fishes in Anatolia. Turk J Zool. 27(4): 319-322.

Scott WB, Crossman EJ. 1973. Freshwater fishes of Canada. Ottawa: Fisheries Research Board of Canada. 184: 966p.

Sengorur B, Isa D. 2001. Factor analysis of water quality observations in the Sakarya River. Turk J Engin Environ Sci. 25: 415-425.

Yeğen V, Yağcı A, Uysal R, Cesur, M, Yağcı (Apaydın) M. 2013. Uşak İli baraj ve göletlerinin balık faunası. FABA 2013 Fisheries and Aquatic Sciences Symposium; Erzurum, Turkey. [in Turkish]

Yilmaz F, Barlas M, Yorulmaz B, Ozdemir N. 2006. A taxonomical study on the inland water fishes of Muğla. Ege J Fish Aqua Sci. 23(1-2): 27-30.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-9300
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2015

1.2b 970

Sayıdaki Diğer Makaleler

Growth Performance, Body Composition, Haematological and Serum Parameters to Fish Meal Replacement by Soybean Meal and Cottonseed Meal in Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii)

NESRİN EMRE, DERYA GÜROY, Fatma Banu YALIM, YILMAZ EMRE, BETÜL GÜROY, Serhan MANTOĞLU, ONUR KARADAL

Karanfil Yağı, Eugenol ve 2-Phenoxyethanol’ün Yağ Balığı Pseudophoxinus anatolicus (Hankó, 1925)’ da, Anestetik Madde Olarak Etkinliği

İsmail ERBATUR, Abdulkadir YAĞCI, MUSTAFA CEYLAN, Meral APAYDIN YAĞCI, CEMİL KAYA GÖKÇEK

Dişi Gökkuşağı Alabalıklarında Farklı Yemleme Oranlarının Performans ve Üretim Maliyetlerine Etkisi

Hakan AYKAN, Savaş SARIÖZKAN

Menzelet Baraj Gölü (K.Maraş) ve Küçürge Deresi’ndeki (Adana) Capoeta erhani Turan, Kottelat ve Ekmekçi, 2008’nin Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma

NESRİN EMRE, AYŞEGÜL KUBİLAY

First Confirmed Record for the Lepomis gibbosus (L., 1758) in The Lower Sakarya River Basin (Turkey)

İsmail REİS, HASAN CERİM, CELAL ATEŞ

Effects of Feeding Frequency on Growth Performance and Molting Cycle of Two Different Size Classes of Red Swamp Crayfish (Procambarus clarkii)

ONUR KARADAL, GÜREL TÜRKMEN

Ceviz Yeşil Kabuğu Özütü İle Hazırlanan Buzun Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Kalite Özelliklerine Etkisi

EMRE YAVUZER

Demirköprü Baraj Gölü (Manisa, Türkiye) Balıkçılığı: Av Araçları ve Ticari Türler

HAKKI DERELİ, TURHAN KEBAPÇIOĞLU, Yusuf ŞEN, Zeki Serkan ÖLÇEK, Murathan ÖZDEMİR

Biyoteknolojinin Güncel Uygulamalarının Su Ürünleri Genetik Alanında Kullanılması: Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri

Münevver ORAL