Reflection of Spiritual Care in Nursing Process

Reflection of Spiritual Care in Nursing Process

Spiritual care is an important element of holistic care because it is the basis for all individuals. Nurses should consider the spiritual needs as an element of holistic care when planning the care of individuals and should plan and practice for spiritual care. In order for the nurse to take care of the caregiver from the spiritual point of view, he / she is expected to be aware of his or her spiritual dimension and to have a perspective that can evaluate the spiritual coping skills of the patients. Therefore, in order to determine the needs of nurses and plan appropriate initiatives, their knowledge, skills and approaches on spirituality should be at a professional level. In order to maintain spiritual care at the systematic and professional level, students should gain a holistic approach to care in the nursing education process and deficiencies in spirituality and apiritual care must be determined and planning of the curriculum in this direction is gaining importence. In this review article, it is intended to support nurses 'spiritual care applications in line with the nursing process.

___

 • [1] E. Sülü Uğurlu, “Hemşirelikte Manevi Bakımın Uygulanması”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 187-191, 2014. http://www.acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_254.pdf
 • [2] Ö. Özdoğan, “Manevi ve Psikolojik Yaklaşım”, Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics., vol. 5, no. 1, pp. 15-20, 2012. https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-manevi-ve-psikolojik-yaklasim-62288.html
 • [3]. M. Kostak, Ü Çelikalp, M. Demir, “Hemşire ve Ebelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Sempozyum Özel Sayı, pp. 218-225, 2010.
 • [4] M. Macit, M. Karaman, “Hemşirelerde Manevi Destek Algısının İncelenmesi”, SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 293-302, 2019. DOI: 10.22312/sdusbed.568134
 • [5] Z. Kaçal, N. Demirsoy, “Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Değerlendirme”, Sakarya Tıp Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 170-175, 2018. DOI: 10.31832/smj.379635.
 • [6] L. Khorshid, G. Gürol Arslan, “Hemşirelik ve Spritüel Bakım”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 233- 243, 2006. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/836018
 • [7] E. Kavas, N. Kavas, “Manevi Destek Algısı (MDA) Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği”, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 9, no. 2, pp. 905-915, 2014. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6161
 • [8] F. Çınar, F. Eti Aslan, “Spiritüalizm ve Hemşirelik: Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Bakımın Önemi”, G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN, vol. 3, no. 1, pp. 37-42, 2017. DOI: 10.5222/jaren.2017.037
 • [9] R. Carron, S. A. Cumbie, “Development of a Conceptual Nursing Model for the İmplementation of Spiritual Care in Adult Primary Healthcare Settings by Nurse Practitioners”, AANP, vol. 23, no. 10, pp. 552-560, June. 2011. DOI: 10.1111/j.1745-7599.2011.00633.x
 • [10] Ç. Fadıloğlu, “Palyatif Bakım”, Ed: Y. Yıldırım, Ç. Fadıloğlu, “Palyatif Bakım Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım”, 1. Baskı, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, pp. 1-12, 2017.
 • [11] L. Küçük, “Bakımda Spiritüal Yaklaşım”, Ed: T. Atabek Aştı, A. Karadağ, “Hemşirelik Esasları Bilgiden Uygulamaya: Kavramlar-İlkelerBeceriler”, 2. Baskı, İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık, pp. 969-976, 2019.
 • [12] A. M. Hall, “Spititual Health”. Ed: P.A. Potter, A.G. Perry, P.A. Stockert, A.M. Hall, “Fundamentals of Nursing”, 8th Edition, Missouri, Elsevier Mosby, pp. 692-704, 2013.
 • [13] M. A. Yılmaz, “Holistik Bakımın Bir Boyutu: Spiritualite, Doğası ve Hemşirelikle İlişkisi”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 61-70, 2011. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29499
 • [14] H. Elham, M. Hazrati, M. Momennasab, K. Sareh, “The Effect of Need-Based Spiritual/Religious İntervention on Spiritual Wellbeing and Anxiety of Elderly People”, Holis Nurs Pract, vol. 29, vol. 3, pp. 136-143, May. 2015. DOI: 10.1097 / HNP.0000000000000083
 • [15] B. Deal, J. S. Grassley, “The Lived Experience of Giving Spiritual Care: A Phenomenological Study of Nephrology Nurses Working in Acute and Chronic Hemodialysis Settings”, Nephrol Nurs J. vol. 39, no. 6, pp. 471-483, Nov-Dec. 2012. PMID: 23469413
 • [16] N. Daştan, S. Buzlu, “Meme Kanserli Hastalarda Maneviyatın Etkileri ve Manevi Bakım”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 73-78, 2010. https://hdl.handle.net/20.500.12415/5407
 • [17] F. Gümüş, G. Baran, L. Zengin, “Spiritual Care in Nursing”, International Journal of Basic and Clinical Studies, vol. 3, no. 1, pp. 102- 106, 2014.
 • [18] K. F. Wong, L. Y. Lee, J. K. Lee, “Hong Kong Enrolled Nurses' Perceptions of Spirituality and Spiritual Care”, International Nursing Review, vol. 55, no. 3, pp. 333-340, Sep. 2008. DOI: 10.1111 / j.1466-7657.2008.00619.x
 • [19] E. Sülü Uğurlu, Z. Başbakkal, “Yoğun Bakımda Yatan Çocuk Hastaların Annelerinin Manevi Bakım (Spritüal Bakım) Gereksinimleri”, Türk Yoğun Bakim Derneği Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 17-24, 2013. DOI: 10.4274/Tybdd.43531
 • [20] M. Yılmaz, N. Okyay, “Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşleri”, Turkish Journal of Research & Development in Nursing, vol. 11, no. 3, pp. 41-52, 2009. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/984259
 • [21] S. Doğan, “İnancın Hemşireliğe Yansıması: Spiritüel Bakım”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, vol. 28, no. pp. 96-97, 2013. https://www.sdplatform.com/Dergi/750/Inancin-hemsirelige-yansimasi-Spirituel-bakim.aspx
 • [22] D. Hiçdurmaz, F. Öz, “Stresle Başetmenin Bir Boyutu Olarak Spiritüalite”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 16, no. 1, pp. 50-56, 2013. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/984259
 • [23] D. R. Hodge, F. Sun, R. J. Wolosin, “Hospitalized Asian Patients And Their Spiritual Needs: Developing a Model of Spiritual Care”, Journal of Aging and Health, vol. 26, no. 3, pp. 380-400, Jan. 2014. https://doi.org/10.1177/0898264313516995
 • [24] İ. M. Gönenç, G. Akkuzu, R. Altın Durdun P. Möroy, “Hemşirelerin ve Ebelerin Manevi Bakima İlişkin Görüşleri”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 34-38, 2016. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/220048
 • [25] F. Özbaşaran, S. Ergül, A. B. Temel, G. G. Aslan, A. Çoban, “Turkish Nurses’ Perceptions of Spirituality and Spiritual Care”, J Clin Nurs. Vol. 20, no. 21‐22, pp. 3102-3110, Nov. 2011. DOI: 10.1111 / j.1365-2702.2011.03778.x
 • [26] C. L. Park, S. J. Sacco, “Heart Failure Patients' Desires for Spiritual Care, Perceived Constraints, and Unmet Spiritual Needs: Relations with Well-Being and Health-Related Quality of Life”, Psychology Health & Medicine, vol. 22, no. 9, pp. 1011–1020, Oct. 2017. DOI: 10.1080/13548506.2016.1257813
 • [27] M. R. O'Brien, K. Kinloch, K. E. Groves, B. A. Jack, “Meeting Patients’ Spiritual Needs During End‐of‐Life Care: A Qualitative Study of Nurses’ and Healthcare Professionals’ Perceptions of Spiritual Care Training”, Journal of Clinical Nursing, vol. 28, no. 1-2, pp. 182-189, Jan. 2019. DOI: 10.1111/jocn.14648
 • [28] A. Büssing, I. Pilchowska, J. Surzykiewicz, “Spiritual Needs of Polish Patients with Chronic Diseases”, Journal of Religion and Health, vol. 54, no. 5, pp. 1524-1542, Oct. 2015. DOI: 10.1007/s10943-014-9863-x
 • [29] M. Zakaria Kiaei, A. Salehi, A. Moosazadeh Nasrabadi, D. Whitehead, M. Azmal, R. Kalhor, E. Shah Bahrami, “Spirituality and Spiritual Care in Iran: Nurses' Perceptions and Barriers”, International Nursing Review”, vol. 62, no. 4, pp. 584-592, Dec. 2015. DOI: 10.1111/inr.12222
 • [30] R. Eğlence, N. Şimşek, “Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 48-53, 2014. http://acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_227.pdf
 • [31] D. Yıldırım, Z. Özer, R. P. Bölüktaş, “Hemşirelerin Manevi Bakım Odaklı Yaklaşımları”, Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, no. 13, pp. 23–34, 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12436/589
 • [32] F. Ercan, G. Körpe, S. Demir, “Bir Üniversite Hastanesinde Yataklı Servislerde Çalışan Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Algıları”, Gazi Medical Journal, vol. 29, no. 1, pp. 17-22, 2018. doi:http://dx.doi.org/10.12996/gmj.2018.05
 • [33] A. S. Çelik, F. Özdemir, H. Durmaz, T. Pasinlioğlu, “Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakımı Algılama Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi”, Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, vol. 1, no. 3, pp. 1-12, 2014. http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_HHD_168.pdf
 • [34] I. Mamier, E. J. Taylor, B. W. Winslow, “Nurse Spiritual Care: Prevalence and Correlates”, West J Nurs Res. Vol. 41, no. 4, pp. 537- 54, Apr. 2019. DOI: 10.1177 / 0193945918776328
 • [35] E. İsmailoğlu Günay, H. Özdemir, A. Erol, A. Zaybak, “Spiritüel Bakım Gereksinimleri Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol. 12, no. 4, pp. 255-263, 2019. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/831195
 • [36] E. Benito, A. Oliver, L. Galiana, P. Barreto, A. Pascual, C. Gomis, J. Barbero, “Development and Validation of a New Tool for the Assessment and Spiritual Care of Palliative Care Patients”, J Pain Symptom Manage. Vol. 47, no. 6, pp. 1008-1018, Jun. 2014. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2013.06.018
 • [37] L. H. Tiew, D.K. Creedy, M. F. Chan, “Student Nurses' Perspectives of Spirituality and Spiritual Care”, Nurse Educ Today, vol. 33, no. 6, pp. 574-579, Jun. 2013. DOI: 10.1016/j.nedt.2012.06.007
 • [38] D. Bainbridge, H. Seow, “Palliative Care Experience in the Last 3 Months of Life: A Quantitative Comparison of Care Provided in Residential Hospices, Hospitals, and the Home From the Perspectives of Bereaved Caregivers”, American Journal of Hospices and Palliative Medicine, vol. 35, no. 3, pp. 456-463, Mar. 2018. DOI: 10.1177/1049909117713497
 • [39] W. McSherry, L. Ross, “Spiritual Assessment in Healthcare Practice”, M&K Update Ltd. 2010. ISBN-10: 1905539274.
 • [40] A. Berman, S. J. Snyder, G. Frandsen, “Spirituality”, Ed. Kozier & Erb’s, “Fundamentals of Nursing: Concepts, Practice, and Process”, 10th Edition, New Jersey, Pearson Education, pp. 954-969. 2016.
 • [41] T. Borneman, B. Ferrell, C. M. Puchalski, “Evaluation of the FICA Tool for Spiritual Assessment”, Journal of Pain and Symptom Management, vol. 40, no. 2, pp. 163-173, Aug. 2010. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2009.12.019
 • [42] E. J. Taylor, “Spiritual Assessment”, Ed: B. R. Ferrell, N. Coyle, J. A. Paice, “Oxford Textbook of Palliative Nursing”, 4th Edition, New York, Oxford University Press. pp. 532-536, 2015.
 • [43] M. LaRocca-Pitts, “FACT, A Chaplain's Tool for Assessing Spiritual Needs in an Acute Care Setting”, Chaplaincy Today, vol. 28, no. 1, pp. 25-32, Mar. 2012. https://doi.org/10.1080/10999183.2012.10767446
 • [44] B. Çetinkaya, S. Altundağ, A. Azak, “Spiritüel Bakım ve Hemşirelik”, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 47-50, 2007. http://hdl.handle.net/11607/2179
 • [45] F, Erdemir, “Hemsirelik Tanıları El Kitabı” Ed: L .J. Carpenito-Moyet, Nobel Tıp Kitabevleri, 365-70, 2005.
 • [46] L. Birol, “Hemşirelik Süreci”, 10. Baskı, Adana, Akademisyen Kitapevi, pp. 105-416, 2016.
 • [47] M. Asadzandi, “Clients and Patients’ Spiritual Nursing Diagnosis of the Sound Heart Model”, J Community Med Health Educ, vol. 7, no. 6, pp. 2-6, Jan. 2017. DOI: 10.4172/2161-0711.1000581
 • [48] R. Acaroğlu, H. Kaya, “NANDA-I Taksonomiye Giriş” Ed: T. H. Herdman, S. Kamitsuru, “Hemşirelik Tanıları Tanımlar ve Sınıflandırma (2015-2017)” 10. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, pp. 65-79, 2018.
 • [49] M. Şendir, F. Büyükyılmaz, “Bakımda Spiritüal Yaklaşım”, Ed: T. Atabek Aştı, A. Karadağ, “Hemşirelik Esasları Bilgiden Uygulamaya: Kavramlar-İlkeler-Beceriler”, 2. Baskı, İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık, pp. 146-150, 2019.
 • [50] Y. Dikmen, “Problem Çözme Yöntemi ve Hemşirelik Bakım Süreci. Ed: S. Şenol Çelik, A. Karadağ, “Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar”, 1. Baskı, İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık, pp. 27-45, 2019.
 • [51] N. Uysal, E. Çakırcalı, “Hemşirelik Süreci”, Ed: R. F. Craven, C. Hirnle, S. Jensen, “Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları”, 7. Baskı, Ankara, Palme Yayıncılık, pp. 173-227, 2015.
 • [52] N. Gürhan, Ü. Polat Görgülü, B. Fidancı Eren, “Hemşirelik Tanıları El Kitabı Bakım Planlamasında Kanıta Dayalı Rehber”, Ed: B. J. Ackley, G. B. Ladwing, M. B. Makic Flynn, 11. Baskı, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp. 833-837, 2019.
 • [53] Acaroğlu, R. (2018). NANDA-I Taksonomiye giriş. Ed: Acaroğlu, R., Kaya, H. Hemşirelik tanıları tanımlar ve sınıflandırma (2015- 2017). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 372-373.
 • [54] Kaya, N., (2019), Hemşirelik esasları hemşirelik bilim ve sanatı. Aştı Atabek T, Karadağ A. (Eds.), Hemşirelik tanılaması, İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık. 162-167