Destinasyon Çekim Unsuru Olarak Yöresel Mutfak ve Bayburt Mutfağı Örneği

Dünyada her geçen gün büyüyen gastronomi turizmi, kültür turizminin önemli bir parçasını oluşturmakla birlikte ülkeler için ekonomik kalkınma yöntemlerinden birisi haline gelmiştir. Son dönemlerde yapılan birçok araştırma seyahat edilen destinasyondaki mutfak kültürlerinin seyahat faaliyetinin önemli bir unsurunu oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırmada amaç, gastronomi turizminin destinasyonlarda çekim gücü unsuru olarak kullanılabilirliği ve Bayburt merkez ve ilçelerinde uygulanabilirliğini tespit edebilmektir. Araştırmada evren, Bayburt merkez ve ilçelerinde faaliyette bulunan ticari yiyecek içecek işletmelerinden meydana gelmektedir. Araştırmanın örneklemini ise evrenden tesadüfi örneklemle seçilen 93 ticari yiyecek içecek işletmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bayburt merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yöneticileriyle yüz yüze görüşme yöntemi ile desteklenmiş anket uygulaması aracılığıyla veriler toplanmıştır ve SPSS 20.0 istatistik programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Bayburt’un çekim gücü faktörleri arasında gastronominin önemli bir yere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element*

Gastronomy tourism, which is growing daily in the world, has become an essential part of cultural tourism and has become one of the economic development tools for countries. Many recent studies reveal that the culinary cultures of the travel destination constitute an essential element of the travel activity. This research aims to determine the usability of gastronomic tourism as a magnetism element in destinations and its applicability in the center and districts of Bayburt. In the study, the universe consists of commercial food and beverage businesses operating in the center and sections of Bayburt. The study sample consists of 93 commercial food and beverage businesses selected randomly from the universe. For this purpose, data were collected through a questionnaire supported by face-to-face interviews with the managers of the companies operating in the center and districts of Bayburt, and they are evaluated with the help of the SPSS 20.0 statistical program. In line with the findings obtained from the research, it was concluded that gastronomy has an essential place among the attraction factors of Bayburt.

___

  • Aktaş, A., and Özdemir, B. (2005). Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
  • Apak, Ö. C., and Gürbüz, A. (2018). Turistlerin yöresel gıda ürünlerine ilgi düzeyleri (Interest levels of local food products by tourists). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 334-349.
  • Arıtan, T., and Akyüz, A. M. (2015). Tüketicilerin otomobil marklarına yönelik marka sadakatleri ve tercihleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(26), 195-220.
  • Arslan, Ö. (2010). Yabancı Turistlerin Yiyecek İçecek İşletmeleri, Personeli ve Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Alanya Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
  • Ayaz, N., and Çobanoğlu, S. (2017). Ev kadınlarının turizm amaçlı yöresel yemek üretimine bakış açıları: Bartın ili örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 413-427.

___

Bibtex @araştırma makalesi { johut1188758, journal = {Journal of Humanities and Tourism Research}, issn = {2717-7092}, address = {nturker@karabuk.edu.tr}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {12}, number = {3}, pages = {560 - 572}, title = {Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element*}, key = {cite}, author = {Kıvanç, Miraç İlyas and Selçuk, Gökalp Nuri} }
APA Kıvanç, M. İ. & Selçuk, G. N. (2022). Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element* . Journal of Humanities and Tourism Research , 12 (3) , 560-572 .
MLA Kıvanç, M. İ. , Selçuk, G. N. "Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element*" . Journal of Humanities and Tourism Research 12 (2022 ): 560-572 <
Chicago Kıvanç, M. İ. , Selçuk, G. N. "Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element*". Journal of Humanities and Tourism Research 12 (2022 ): 560-572
RIS TY - JOUR T1 - Destinasyon Çekim Unsuru Olarak Yöresel Mutfak ve Bayburt Mutfağı Örneği AU - Miraç İlyasKıvanç, Gökalp NuriSelçuk Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Journal of Humanities and Tourism Research JF - Journal JO - JOR SP - 560 EP - 572 VL - 12 IS - 3 SN - 2717-7092- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Humanities and Tourism Research Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element* %A Miraç İlyas Kıvanç , Gökalp Nuri Selçuk %T Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element* %D 2022 %J Journal of Humanities and Tourism Research %P 2717-7092- %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Kıvanç, Miraç İlyas , Selçuk, Gökalp Nuri . "Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element*". Journal of Humanities and Tourism Research 12 / 3 (Eylül 2022): 560-572 .
AMA Kıvanç M. İ. , Selçuk G. N. Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element*. JoHUT. 2022; 12(3): 560-572.
Vancouver Kıvanç M. İ. , Selçuk G. N. Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element*. Journal of Humanities and Tourism Research. 2022; 12(3): 560-572.
IEEE M. İ. Kıvanç ve G. N. Selçuk , "Local Food and Bayburt Cuisine as a Destination Attraction Element*", , c. 12, sayı. 3, ss. 560-572, Eyl. 2022