Yaşlılık ve İntihar

Çalışmanın konusunu,toplumsal değişme sürecinde aile yapısındaki değişim ile birlikte gerek kırsal gerekse kentsel alanda, birçok sorunun yanı sıra giderek yalnızlaşan yaşlılardaki intihar eğiliminin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise, yaşlılık döneminde giderek oransal artış gösteren intihar oranlarının nedensel olarak çözümlenmesi ve önleyici politikaların tartışılmasıdır. Nitekim 1990’lı yılların intihar istatistikleri incelendiğinde, yaşla birlikte Türkiye’de intihar oranları azalırken, 2017 yılına gelindiğinde yaşla birlikte intihar oranlarının arttığı görülmektedir. Çalışmaderleme türü bir çalışma olup,veri toplama tekniği olarak, literatür taramasından, dolayısıyla ikincil verilerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda TÜİK’in intihar istatistiklerine, konu ile ilgili rapor ve dokümanlara,alan çalışmasına dayalı olarak yapılan araştırmalara yer verilmiştir.

Aging and Suicide

This study analyzes the suicidal tendencies of the elderly living in urban and rural areas as

Kaynakça

Arpacı, Fatma (2016), “Geçmişten Günümüze Yaşlılık”, Yaşlılık Sosyolojisi, Ed. Harun Ceylan, Ankara, Nobel Yayını, s.1-18.

Aydemir, Çiğdem (1999), “Türkiye’de Yaşlı İntiharları”, Kriz Dergisi, 7(1): 21-25.

Durkheim, Emille (1986), İntihar: Toplumbilimsel İnceleme, Çev. Özer Ozankaya, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Duru, Güler ve Özdemir, Leyla (2009), “Yaşlı İntiharları, Nedenleri ve Önleyici Uygulamalar”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, s. 34–41.

Görgün Baran, Aylin (2003), “Yaşlılık Sosyolojisi”, Yaşlılık: Disiplinler Arası Yaklaşım, Sorunlar ve Çözümler, (Der: Velittin Kalınkara), Ankara, Odak Yayınevi, s. 35-57.

Güler, Zuhal (1993), “Türkiye’de Son On Yılda İstatistiklere Yansıyan İntiharların Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi SBE).

Güler, Zuhal vd., (2014), “Huzurevi Köyleri: Kırsal Kesimde Yaşlılık”, TÜBİTAK SOBAG 1001 Projesi Yayınlanmamış Proje Raporu, Ankara.

Güler, Zuhal ve Şen, Neslihan (2013), “İntiharın Gazetelerdeki Yansımaları”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, s. 115-150.

Kelly, Sue & Bunting, Julia (1998), “Trends in Suicide in England and Wales 1982–1996”, PopulationTrends, 92: 29–41.

Kocataş, Semra vd., (2004), “60 Yaş ve Üzeri Bireylerde Depresyon Yaygınlığı”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(1), 11-18.

Odağ, Celal (1995), İntihar, İzmir, Psikiyatri Derneği Yayınları.

Oktik, Nurgün vd., (2005). Muğla’da İntihar ve İntihar Girişimleri, Muğla, Muğla Üniversitesi Basımevi.

Richman, j.& Eyman, J.R. (2002), “Psychoterapy of Suicide: Individual Groupand Family Approaches”, Understanding Suicide: TheState of Art, Ed. Lester D. , Philedelphia, P.A., Charles, C.T., pp. 139-158.

Şen, Neslihan (2008), “Toplumsal Anlam Dünyası ve İntiharın Toplumsal Algısı: Bursa Örneği”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı).

Tezcan, Sabahat ve Seçkiner, Pelin (2012), “Türkiye’de Demografik Değişim; Yaşlılık Perspektifi”, Yaşlı Sağlığı Sorunlar ve Çözümler, Ed. Dilek Aslan ve Melikşah Ertem, Ankara, Palme Yayıncılık, s.1-8.

Tufan, İsmail (2002), Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık, İstanbul, Aykırı Yayınları.

TÜİK (5 Nisan 2017), “İstatistiklerle Yaşlılar, 2016”, Haber Bülteni, Sayı: 24664, s.1.

TÜİK (2007),Yaşa Göre İntihar Oranları Preistatistik Tablosu, 2007. URL: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do., (12.10.2016).

TÜİK (2015a), Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre İntiharlar, 2006-2015.

TÜİK (2015b), İntihar İstatistikleri 2015, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21516, (14.10.2016).

TÜİK (2015c), https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=115&locale=tr, (14.10.2016).

Tümerdem, Yıldız (2006), “Gerçek Yaş”, Türk Geriatri Dergisi, Cilt:9, Sayı: 3, s. 195-195, http://geriatri.dergisi.org/text.php3?id=310, (14.10.2016).

www.http://eyh.aile.gov.tr/yayin-ve-kaynaklar/yasli-bakim-hizmetleri/birlesmis-milletler-yasli-ilkeleri, (3 Nisan 2017).

www.siir.gen.tr/siir/c/cemal_sureya/ustu_kalsin.htm/(11.04.2017).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iusoskon328257, journal = {Istanbul Journal of Sociological Studies}, issn = {1304-0243}, eissn = {2458-8245}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {181 - 193}, doi = {}, title = {Aging and Suicide}, key = {cite}, author = {Güler, Zuhal} }
APA Güler, Z . (2017). Aging and Suicide . Istanbul Journal of Sociological Studies , (55) , 181-193 .
MLA Güler, Z . "Aging and Suicide" . Istanbul Journal of Sociological Studies (2017 ): 181-193 <
Chicago Güler, Z . "Aging and Suicide". Istanbul Journal of Sociological Studies (2017 ): 181-193
RIS TY - JOUR T1 - Aging and Suicide AU - Zuhal Güler Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Istanbul Journal of Sociological Studies JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 193 VL - IS - 55 SN - 1304-0243-2458-8245 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Konferansları Aging and Suicide %A Zuhal Güler %T Aging and Suicide %D 2017 %J Istanbul Journal of Sociological Studies %P 1304-0243-2458-8245 %V %N 55 %R %U
ISNAD Güler, Zuhal . "Aging and Suicide". Istanbul Journal of Sociological Studies / 55 (Temmuz 2017): 181-193 .
AMA Güler Z . Aging and Suicide. Istanbul Journal of Sociological Studies. 2017; (55): 181-193.
Vancouver Güler Z . Aging and Suicide. Istanbul Journal of Sociological Studies. 2017; (55): 181-193.
IEEE Z. Güler , "Aging and Suicide", Istanbul Journal of Sociological Studies, sayı. 55, ss. 181-193, Tem. 2017