Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Kabin Memuru İşe Alımı İçin Bir Model Önerisi

Kabin memuruluğu pek çok kişi için hayal edilen bir meslek olmuştur. Bunun nedeni kabin memurluğunun toplumda sahip olduğu prestiji, seyahat etme, yeni insanlarla tanışma, esnek çalışma imkanları, maddi ve manevi kapsamda çalışma ve emeklilik haklarına sahip olma ve sosyallik gibi birçok avantajının olmasıdır. Bu nedenle her yıl milyonlarca kişi kabin memuru olmak için iş başvurusunda bulunmaktadır. Artan başvuru sayısına paralel olarak doğru kişiyi işe alabilmek için kabin memuru işe alım süreci de zorlaşmaktadır. Yolcuların emniyetli ve konforlu seyahat etmeleri için kritik pozisyonda olan kabin memurlarının doğru seçilmesi amacıyla havayolları işe alım sürecinde birçok farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu bağlamda bu makalenin amacı Sivil havacılık kabin hizmetlerinde görev alacak doğru kabin memuru işe alımı için kullanılabilecek bir işe alım model önerisi sunmaktır. Sunulan işe alım modeli hem bu alanda çalışmak isteyen potansiyel çalışanlara hem de havayollarına bir kaynak olarak yol gösterici olabilecektir.

A Model Suggestion for Civil Aviation Cabin Services Cabin Crew Recruitment

Cabin crew has been a dream job for many people. The reason for this is that cabin crew has many advantages such as the prestige of the society, traveling, meeting new people, flexible working opportunities, having the right to work and retirement in material and moral terms, and sociality. For this reason, millions of people apply to become cabin crew every year. In parallel with the increasing number of applications, the recruitment process of cabin crew is getting more challenging to recruit the right person. Many different methods are used in the recruitment process of airlines for the correct selection of cabin attendants, who are in a critical position for the safe travel of passengers. In this context, the purpose of this article is to propose a recruitment model that can be used to recruit the right cabin crew to work in civil aviation cabin services. The proposed recruitment model can be a guide for potential employees who want to work in this field and airlines.

___

 • Akduman, G. ve Karahan, G. (2020). Kabin Memurunun Sahip Olması Gereken Yetkinlikler: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Mezunu İstihdam Edilen Kişilerle Bir Alan Araştırması. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi, 1(1), 1-32.
 • Armstrong, S., Mitchell, B. (2008). The Essential HR Handbook. U.S.A: The Career Press.
 • Baltaş, A. (2009). İnsana ve İşe Değer Katan Yeni İK. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Barutçugil İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. 1. Baskı, İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Bülbül, G. ve Ergün, N. (2017). Counterproductive Work Behavior in Air Transportation Organizations: A Study on Airline Cabin Services. International Journal of Management Economics and Business. 13(2), 407- 424.
 • Chen-Shu, C. (2017). Paternalistic Leadership and Cabin Crews Upward Communication: The Motivation of Voice Behavior. Journal of Air Transport Management. 62(4), 44-53.
 • Dağdeviren, O. (2017). Yetenek Kaşifi, Doğru İnsanı İşe Al. Ankara: Elma Yayınevi.
 • DeCenzo, D. A., Robbins, S. P., Verhulst, S. L. (2017). İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri. On ikinci Basımdan Çeviri. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Canan Çetin, Doç. Dr. Lütfi Arslan. İstanbul: Nobel Kitabevi.
 • Dereli, B. (2012). İnsan Kaynakları Yönetiminde Değerlendirme Merkezi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Duman, C. (2019). İşin Geleceği Şimdi. İstanbul: Kanon Kitap.
 • Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., Cardy, R. L. (2007). Managing Human Resources. Fifth Edition. New Jersey: Pearson International Edition.
 • Hançer, M. (2014). İşletmelerde Verimliliği Artırma ve İnsan Kaynakları. 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • İşyapan Gürbüz, T. ve Sözen, (2016). Kabin Ekiplerinin Duygusal Zekâ Yeteneklerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi Üzerine Bir Çalişma. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BUJSS), 9(1), 39-60.
 • Jackson, S. E., Schuler, R. S. (2003). Managing Human Rosources. Eighth Edition. Canada: Thomson.
 • Kabin Ekibi Üyeleri Sağlik Kontrollerine İlişkin Esas ve Usuller Talimati. http://web.shgm.gov.tr/doc4/sht-sag.pdf ; Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • Karagülle, A. Ö. ve Birgören, T. (2013). Havayolu Taşımacılığında Uçucu Ekip Yönetimi. 1. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Loreal (2021). İş Başvurularında Yapay Zeka Kullanımı. https://www.loreal.com.tr/medya/kurumsal-basin-bultenleri/loreal-basvurularinda-yapay-zeka-kullanmaya-basladi-6134.htm; Erişim Tarihi: 05.05.2021.
 • Sabuncuoğlu, Z., Tokol, T. (1997). İşletme 1-2. Bursa: Furkan Ofset.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2008). İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Aktüel Yayınevi.
 • Terlemez, B. (2013). Stratejik İnsan Kaynakları Bağlamında Organizasyonlarda Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • THY (2021). Rakamlarla THY. https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/sayilarla-turk-hava-yollari/ Erişim Tarihi: 17.06. 2020.
 • THY (2021). THY Kariyer. https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi; Erişim Tarihi: 17.06.2021.
 • Vantoch, V. (2013). The Jet Sex: Airline Stewardesses and the Making of an American Icon. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.