Gökyüzündeki Evimiz: Postmodern Ağırlama Sanatı

İnsanların hava ulaşımını kullanmaya başlamaları, zaman ve mekana ilişkin paradigmayı değiştirmiştir. Tüketimciliği bir ideolojiye dönüştüren post-modern kavramı tüketici etkinlikleriyle kendisini var eder. Yolcu ve uçak mürettebatını taşıyan uçak içi kabin sistemleri, uçma yeteneği olmayan insanın yaşayabileceği ortamın tam bir simülasyonunu sağlar. Uçmayı aklına koyan insan,  dışarıda hayatta kalmanın imkansız olduğu yüksekliklerdeki koşullarından kendisini koruyacak ve kendisine yeryüzündeki evinin yeter koşullarını sunacak, uçabilen bir taşıt icat etmiş ve onu kendisinin uzantısı kılmıştır.  Hava taşımacılığının artan rekabet ortamında, sıradışı hizmetler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri olan Frequent flier programının başarısı, günlük tüketimin bir parçası haline gelen seyahat pratiğine prestij kazandırılmasıyla olmuştur. Öyle ki sadakat programlarının, tükettikçe sosyal statü ve prestij kazandıran uygulamaları, tüketimin kendisini nihai bir hedef haline getirmiştir. Bugün küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonlarınn üretiminden en fazla sorumlu olan iş kollarından biri havacılık sektörüdür. Sık uçan yolcu programlarının elde ettiği kar ile havacılık endüstrisinin küresel ekolojiye verdiği zararın, “kazanılan ve kaybedilenlerle” birlikte her iki açıdan da değerlendirilmesi gerekir Havacılık Endüstrisinin bu orantısız büyümesinin yol açtığı çevre zararını önlemek için sorumluluk alması, ülke otoritelerinin de tüketimi teşvik eden uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen iş modelleri konusunda düzenleme getirmesi bu dünyanın geleceği için kaçınılmaz hale gelmiştir.

___

 • Amiruddin, N. H. (2013). Price, Service Quality and Customer Loyalty: A Case of Air Asia. South East Asia J. Contemp. Bus., 2(1), 34-40.
 • Archana, R., & Subha, M. V. (2012). A Study on Service Quality and Passenger Satisfaction on Indian Airlines. Int. J. Multidiscip. Res, 2(2) 50-63.
 • Baudrillard, J. (2008). Tüketim Toplumu Söylenceleri Yapıları. 3. Basım. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Baudrillard, J. (2014). Simülakrlar ve Simülasyon. Doğu Batı Yayınları.
 • Castells, M. (1998). The Rise of the Network Society. Blackwell: New York.
 • Çetingüç, M. (2017). Havacılık ve Uzay Psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Çiçek, M. (2018). Çanakkale Cephesine Düşman Askeri Nasıl Geldi? Halkla İlişkiler, Kamuoyu ve Propaganda Ekseninde Savaş Afişlerinin Analizi. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5(1), 80-94.
 • Çiçek, M. (2019). Masal, Masal İçinde: “Influencer Marketing” Eleştirel Bir Bakış. Postmodern Pazarlama. Editör: Doç. Dr. Gürdal Ülger. Papatya Bilim Yayınları: İstanbul.
 • Cohen, S.A., & Kantenbacher, J. (2019). Flying Less: Personal Health and Environmental Co-benefits. Journal of Sustainable Tourism, 27(2), 207-222.
 • DHMİ (2019). Türkiye Geneli Havalimanları Uçak, Yolcu ve Yük Trafiği İstatistikleri (2002-2018) tablosu https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx, Erişim Tarihi: 08.07.2019.
 • Eurostat, (2018). https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, 2018. Erişim Tarihi: 08.07.2019.
 • Featherstone, M. (2013). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. Ayrıntı Yayınları.
 • Gelekçi, C. (2017). Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik. Çağdaş Sosyoloji Kuramları Ders Kitabı. (ss. 83-94). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Gourdin, K. (1988). Bringing Quality Back to Commercial Air Rravel. Transp. J., 27(3), 23-29.
 • Hares, A. Dickinson, J., & Wilkes, K. (2010). Climate Change and Air Travel Decisions of UK tourists. Journal of Transport Geography, 18(2), 466-473.
 • Holloway, J.C., Humphreys, C., & Davidson, R. (2009). The Business of Tourism (8th ed.). Harlow: Pearson Education Ltd.
 • Horuz, A., Korkmaz, A., & Akınoğlu, G. (2015). Biyoyakıt Bitkileri ve Teknolojisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Samsun. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 3(2) 69-81.
 • ICAO (2008). Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation Environmental Protection. Volume II Fifth Edition.
 • Jameson, F. (1983). Post-Modernism and Consumer Sociery. (Ed. Foster, H.) Post-modern Culture, Londra: Pluto Press.
 • Japhe, B. (2018). What Can Airlines Do to Reduce Carbon Emissions? https://www.forbes.com/sites/bradjaphe/2018/08/23/what-can-airlines-do-to-reduce-carbon-emissions/#7c948aa6d5c6, Erişim Tarihi: 08.07.2019.
 • Karaağaoğlu, N., & Çiçek, M. (2019). An Evaluation of Digital Marketing Applications in Airline Sector. International Journal of Human Sciences, 16(2), 606-619.
 • KLM. (2018). With Meet & Seat, KLM integrates social media with air travel, (2012). https://news.klm.com/klm-lanceert-applicatie-meet-e-seat-en/, Erişim Tarihi: 08.07.2019.
 • Marcuse, H. (2004). Some Social Implications of Modern Technology. Herbert Marcuse: Technology, War and Fascism, Collected Papers of Herbert Marcuse, Vol. I, Ed. Douglas
 • Kellner, London, New York: Routledge.
 • Marx, K. (2007). Economic & Philosophic Manuscripts of 1844. Dover Publications, INC. Mineola, New York.
 • Odabaşoğlu, Ş. (2018). The Effect of Intellectual Capital on Financial Performance in the Context of Airline Companies. International Journal of Social Science Research, 7(2), 211-237.
 • Ostrowski, P.L., O’Brien, T.V., & Gordon, G.L. (1993). Service Quality and Customer Loyalty in the Commercial Airline Industry. J. Travel Res., 32(2), 16-24.
 • Otay Demir, F., & Çiçek, M. (2015). Talk's about the Saving Discourse of 'Türkiye İş Bankasi' at Consumer Society: A Rebellion Against Mainstream or a Nostalgic Branding? Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy.
 • Özsoy, C.E., & Dinç, A., (2016). Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekolojik Ayak İzi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(619), 35-55.
 • Türkeş, M. (2008). Küresel İklim Değişikliği Nedir? Temel Kavramlar, Nedenleri, Gözlenen ve Öngörülen Değişiklikler. İklim Değişikliği ve Çevre, 1, 26-37.
 • Ülger, G. (2019). Kavramsal Çerçevede Modernizmden Postmodernizme Bakış- Doç. Dr. Gürdal Ülger Postmodern Pazarlama Editör: Doç. Dr. Gürdal Ülger ISBN: 978-605-9594-60-8, Nisan Mayıs 2019
 • Williamson, O. (2000). The New Institutional Economics: Take Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38, 595-613.
 • Willis, P. (1990). Common Culture, Milton Keynes: Open University Press.
 • Young, M, Higham, JES & Reis, AC (2014). Up in The Air: A Conceptual Critique of Flying Addiction. Annals of Tourism Research, 49, 51-64.
 • Young, M., Markham, F., Reis, A.C., & Higham, J.E.S. (2015). Flights of Fantasy: A Reformulation of the Flyers’ Dilemma. Annals of Tourism Research, 54, 1-15.
 • https://www.airbus.com/, Erişim Tarihi: 08.07.2019.
 • https://www.cnnturk.com/dunya/ingiltereyi-soke-eden-olay-ucagin-inis-takimindan-erkek-cesedi-evin-bahcesine-dustu, Erişim Tarihi: 12.07.2019.
 • https://www.indianeagle.com/travelbeats/delta-airlines-inflight-services.
 • https://nowjakarta.co.id/business/industries/fly-high-with-turkish-airlines-business-class. Erişim Tarihi: 08.07.2019.
 • https://indianexpress.com/article/lifestyle/destination-of-the-week/unusual-airlines-and-in-flight-services-around-the-world-4597842/ Erişim Tarihi: 08.07.2019.
 • https://tr.sputniknews.com/yasam/201903051038014728-virgin-atlantic-hosteslere-makyaj-zorunlulugunu-kaldirdi/ Erişim Tarihi: 08.07.2019
 • https://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/richard-branson-etek-giydi-hostes-oldu.html Erişim Tarihi: 08.07.2019
 • https://www.iata.org. Erişim Tarihi:09.07.2019
 • List of wheel-well stowaway flights https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wheel-well_stowaway_flights: Erişim Tarihi: 08.07.2019.