Gig Ekonomisinin Havacılık Sektöründeki Geleceği

Son zamanlarda ekonomi ve çalışma ilişkileri alanında önemli bir kavram olarak önemi artan gig ekonomisinin, işveren-çalışan ilişkisini kökten değiştirdiği görülmektedir. Bağımsız çalışanların ve kendi kendinin patronu olanların yarattığı bir ekonomi modeli olan gig ekonomisi, bireyler veya şirketler arasında kısa vadeli ve görev bazında yapılan işleri ve bunun karşılığında yapılan ödemeleri kapsayan bir ekonomi olarak tanımlanabilir. DGeleneksel iş modellerinin yok edildiği yeni ekosistemde gig ekonomisi, ağ tabanlı işler ve lokasyon tabanlı işler olarak ayrılmaktadır. Buradan hareketle gig ekonomisinin hangi sektörlerde uygulanabileceği, hangi mesleklerin gig ekonomiye dahil olduğu ile ilgili çalışmalar yapılırken, günümüzde gig ekonomisine havacılık sektörünün de dahil olduğu görülmektedir. Sektörde özellikle uçuş ekibinin gig ekonomisinde yer almaya başlamasıyla, küresel veritabanı üzerinden pilot ve kabin ekibi gereksinimleri karşılanmaya başlanmıştır. Havacılık sektöründe gig ekonomisinin uygulanabilirliği tartışma konusu olurken, bu çalışmada, gig ekonomisinin havaalanındaki olası farklı meslekler üzerinde uygulanabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle teorik bir analiz yapılmış, sonrasında havaalanındaki olası farklı mesleklerin gig ekonomisine uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.

___

 • Akyurt İ.Z. ve Toplu Y.D. (2018) “Havacılık sektöründe ekip planlama yönetimi: bir Türk Havayolu örneği İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 1.
 • Ayrangöl Z. (2019) “Gig Ekonomisinde Vergileme” Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 368.
 • Bakır M., Bal H.R. ve Akan, Ş. (2017) “Türk sivil havacılık sektörünün değerlendirilmesinde bütünleşik SWOT-AHS yaklaşımı” Journal of Aviation, Cilt 1, Sayı 2.
 • Bracha A. and Burke M. A. (2018) “The Ups and Downs of the Gig Economy, 2015-2017” Orkan Papirüs, Federal Rezerve Bank of Boston, Öçteler.
 • Chappa C., Varghese M. and Chandler K. (2017) “Shaping the Gig Economy” Northeast Business & Economics Association Proceedings. Donovan S.A., Bradley D.H. and Shimabukuru J.O. “What Does the Gig Economy Mean for Workers?” Federal Publications, Cornell University ILR School, Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov R44365.
 • Erdoğan E. ve Çiğdem S. (2018) “Gig Ekonomisi ve Freelance İşgücünün Yükselişi: Freelancer.com Üzerinden Bir Değerlendirme” ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies).
 • Gelim Mark R., Johnson’a C. M. and Lason S. J. (2019) “Sahresi Ant Sellerse: A Multi-group Examination of Gig Economy Workers' Perception” Journal of Business Research, 98 142–152.
 • Greenwood B., Burtch G. and Carnahan S. (2017) “Economic and Business Dimensions Unknowns of the Gig-Economy” Communications of the Acm.
 • Kalleberg A. L. and Dunn M. (2016) “Good Jobs, Bad Jobs in the Gig Economy” Perspectives On Work.
 • Kathleen D. T. (2018) “Taxıng The Gig Economy” University of Pennsylvania Law Review, Vol. 166: 1415.
 • Kess S., Grimaldi J. R., and Revels James A.J. (2018) “Financial Planning for Workers in the Gig Economy” The CPA Journal.
 • Lepanjuuri K. Wishart R. and Cornick P. (2018) “The characteristics of those in the gig economy” London, England: Department for Business, Energy and Industrial Strategy.
 • Mastercard (2019) “Gig Economy Industry Outlook and Needs Assessment” by Mastercard and Kaiser Associates.
 • Robinson A. (2018) “On Demand: Will the Gig Economy For Professional Pılots Takeoff?” Australian Aviation Journal.
 • Tronsor J. W. (2018) “Unions for Workers in the Gig Economy: Time for a New Labor Movement” Labor Law Journal.
 • Uttam B., Lilian K., Erica D.R., Denise G. and Adam Z. (2018) “Towards an understanding of workers’ experiences in the global gig economy” Globalization and Health, ISSN 1744-8603.
 • Yazgan A.E. ve Yiğit S. (2013) “Türk Sivil Havacılık Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi” Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik AraştırmalaPr Dergisi, Cilt 13, Sayı 25.
 • FE (Field Engineer) (2018). The Rise Of The Gig Economy and Work On Demand” file:///C:/Users/e.1339/Desktop/Yazılacak%20Makaleler/GİG%20ECONOMY/field%20engineer%20gig%20eco.pdf (Erişim Tarihi: 15.12.2019).
 • Maszczynski M. (2018, 29 Ekim). https://www.paddleyourownkanoo.com/2018/10/29/should-cabin-crew-be-employed-just-like-uber-drivers-thats-exactly-whats-happening-in-poland/ Arlines News (Erişim Tarihi: 21.12.2019).
 • PPU (The Professional Pilots Union) (2019) https://www.theppu.co.uk/ (Erişim Tarihi: 20.12.2019).
 • Rouse M. (2019, Aralık). Gig Economy. https://whatis.techtarget.com/definition/gig-economy, (Erişim Tarihi: 05.11.2019).
 • UA (Uniting Aviation) (2018, 28 Şubat). https://www.unitingaviation.com/strategic-objective/economic-development/aviation-benefits-for-a-better-future/ Uniting Aviation (Erişim Tarihi: 17.12.2019).