Kanatlı Et Kalitesi Üzerine Beslemenin Etkisi

Sağlıklı beslenmenin en önemli bileşenlerinden olan hayvansal proteinin başlıca kaynaklarından biri de kanatlı etidir. Yeterli vitamin, mineral ve düşük yağ içeriğine sahip olmasının yanında kolay sindirilmesi ile kırmızı ete nazaran üretiminin daha kısa sürede tamamlanması ve daha ucuz olması kanatlı etini bugün oldukça avantajlı hale getirmektedir. Çoğu gelişmiş ülkede gelir düzeyinin yükselmesiyle birlikte insan beslenmesinde değerli bir gıda olan etin bileşimi ve besleyici değeri konusunda üretici ve tüketicilerin giderek artan bir farkındalığa sahip olması, kaliteli et teminine yönelik talebi de artırmaktadır. Bu nedenle kanatlı etlerinde kesim öncesi ve kesim sonrası kaliteyi artırmak pek çok araştırmaya konu olmuştur. Kaliteli kanatlı eti üretiminde hayvanların yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmeleri ihtiyaç duydukları besin maddelerinin karşılanması yanında farklı rasyon katkı maddelerinin kullanımını da önemli hale getirmiştir. Bu derlemede, farklı kanatlı türlerinde (tavuk, hindi, kaz, bıldırcın, ördek) beslemenin et kalitesi üzerine etkisiyle ilgili yürütülen çalışmalar irdelenmiştir.

___

 • Abdelatty AM, Mandouh MI, Al-Mokaddem AK, Mansour HA, Khalil HMA, Elolimy AA, Ford H, Farid OAA, Prince A, Sakr OG, Aljuaydi SH, Bionaz M, 2020. Influence of level of inclusion of Azolla leaf meal on growth performance, meat quality and skeletal muscle p70S6 kinase α abundance in broiler chickens. Animal, 14(11), 2423-2432.
 • Adebowale TO, Liu H, Oso AO, Oke OE, Hussain T, Bamgbose AM, Yao K, Yulong Y, 2019. "Effect of dietary niacin supplementation on performance, total tract nutrient retention, carcass yield and meat lipid profile of growing turkeys." Animal Production Science 59(6): 1098-1107.
 • Aguirre ME, Owens CM, Miller R, Alvarado C, 2018. Descriptive sensory and instrumental texture profile analysis of woody breast in marinated chicken. Poult. Sci. , 97, 1456–1461.
 • Ao X, Kim IH, 2019. Effects of astaxanthin produced by Phaffia rhodozyma on growth performance, antioxidant activities, and meat quality in Pekin ducks. Poultry science, 98(10), 4954-4960.
 • Arif M, Rehman A, El-Hack MEA, Saeed M, Khan F, Akhtar M, Swelum AA, Saadeldin IM, Alowaimer AN, 2018. Growth, carcass traits, cecal microbial counts, and blood chemistry of meat-type quail fed diets supplemented with humic acid and black cumin seeds. Asian-Australasian journal of animal sciences, 31(12), 1930-1938.
 • Bavelaar FJ, Beynen AC, 2003. Relationships between dietary fatty acid composition and either melting point or fatty acid profile of adipose tissue in broilers. Meat Science, 64(2), 133-140.
 • Baowei W, Guoqing H, Qiaoli W, and Bin Y, 2011. Effects of yeast selenium supplementation on the growth performance, meat quality, immunity, and antioxidant capacity of goose. Journal of animal physiology and animal nutrition, 95(4), 440-448.
 • Camiruaga-Labatut M, 2002. Goose production in Chile and South America. Goose production, FAO Animal Production and Health Paper, 154, 94-109.
 • Cavitt LC, Meullenet JF, Gandhapuneni RK, Youm GW, Owens CM, 2005. Development and meat quality of large and small broilers and the use of Allo-Kramer shear, needle puncture, and razor blade shear to measure texture. Poult. Sci,84 (1), 113-118.
 • Ceylan N, Koca S, Golzar Adabi S, Kahraman N, Bhaya MN, Bozkurt MF, 2021. Effects of dietary energy level and guanidinoacetic acid supplementation on growth performance, carcass quality and intestinal architecture of broilers. Czech J. Anim. Sci. https://doi.org/10.17221/11/2021-CJAS
 • Çelen MF, Alkış E, Kılınççeker O, 2005. Kanatlı Hayvanlarda Et Rengi. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, 2005, Şanlıurfa, 1, 605- 608.
 • Çenesiz AA, Yavaş İ, Çiftci İ, Ceylan N and Taşkesen HO, 2020. Guanidinoacetic acid supplementation is favourable to broiler diets even containing poultry by-product meal. British poultry science, 61(3), 311-319.
 • Deniz G, Orman A, Çetinkaya, F, Gençoğlu H, Meral Y, Türkmen II, 2011. Etlik piliçlerde probiyotik (Bacillus subtilis DSM 17299) takviyesinin çekum mikroflorası ve performansı üzerine etkileri. Revue Med. Vet, 162 (11), 538-545.
 • Devi A, Diarra SS, Mael SH, 2020. Haematology, Carcass and fatty acid composition of finishing broilers fed enzyme supplemented expeller copra meal in corn-animal protein diets. Revista Brasileira de Ciência Avícola 22(2) DOI:10.1590/1806-9061-2019-1126
 • Folegatti E, Unal M, 2016. Feed supplementation effect of 25-hydroxycholecalciferol and canthaxanthin in broiler breeders and their progeny. In 4th International Poultry Meat Congress, 26-30 April 2017, Antalya, Turkey. Proceedings pp. 209-214.
 • Gheisar MM, Hosseindoust A, Kim In-S, 2016. Effects of thermo-resistant non-starch polysaccharide degrading multi-enzyme on growth performance, meat quality, relative weights of body organs and blood profile in broiler chickens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 100(3): 499-505. DOI:10.1111/jpn.12387
 • Guo M, Hao G, Wang B, Li N, Li R, Wei L, Chai T, 2016. Dietary administration of Bacillus subtilis enhances growth performance, immune response and disease resistance in Cherry Valley ducks. Frontiers in microbiology, 7, 1975.
 • Groom GM, 1990. Factors affecting poultry meat quality. CHIEM – Options mediterraneees. ADAS. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. Cambridge, UK.
 • Hwang JW, Cheong SH, Kim YS, Lee JW, You BI, Moon SH, Jeon BT, Park PJ, 2016. Effects of dietary supplementation of oriental herbal medicine residue and methyl sulfonyl methane on the growth performance and meat quality of ducks. Animal Production Science, 57(5), 948-957.
 • İşleyici Ö, Sancak YC, Şireli UT, 2019. Nutritional Value of Poultry Meat and Its Importance in Terms of Public Health Veteriner Tavukçuluk Derneği, Mektup Ankara. Cilt: 17 Sayı: 4. https://www.researchgate.net/publication/338066744_Nutritional_Value_of_Poultry_Meat_and_Its_Importance_in_Terms_of_Public_Health
 • Jankowski J, Zdunczyk Z, Mikulski D, Naczmanski J, Juskiewicz J, Troszynska A, Slominski BA, 2015. Inclusion of flaxseed in turkey diets decreases the n-6/n-3 PUFA ratio and increases the proportion of biologically active EPA and DHA without affecting meat quality." European Journal of Lipid Science and Technology 117(6): 797-809.
 • Kahraman T, Nazlı B, Ergün Ö, 2006. Elektrik Stimülasyonunun Et Kalitesi Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi dergisi yayınları/2006-2/Makale.
 • Kırmızıbayrak T, Önk K, Yazıcı K. 2011. Kars ilinde serbest çiftlik koşullarında yetiştirilmiş yerli ırk kazların kesim ve karkas özellikleri üzerine yaş ve cinsiyetin etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (1): 41-45,
 • Khan IA, Parker NB, Löhr CV, Cherian G, 2021. Docosahexaenoic acid (22:6 n-3)-rich microalgae along with methionine supplementation in broiler chickens: effects on production performance, breast muscle quality attributes, lipid profile, and incidence of white striping and myopathy. Poultry Science, 100(2), 865-874.
 • Krawczyk M, Mikulski D, Przywitowski M, Jankowski J, 2015. The effect of dietary yellow lupine (L. luteus cv. Baryt) on growth performance, carcass characteristics, meat quality and selected serum parameters of turkeys. Journal of Animal and Feed Sciences, 24(1), 61-70.
 • Kuter E, Önol AG, 2019. Etlik piliçlerde göğüs etinde beyaz çizgi oluşumunun önlenmesinde rasyonlara dl-metiyonin ve l-karnitin katkısının etkinliğinin incelenmesi 5.Uluslararası Beyaz Et Kongresi 24-28 Nisan 2019 Antalya.
 • Kutlu HR, Ünsal İ, Ayaşan T, 1999. Etlik piliç üretiminde et kalitesi ve et kalitesini etkileyen faktörler Çiftlik Dergisi, say:179, sayfa: 59-74.
 • Laudadio V, Tufarelli V. 2011. Dehulled‐micronised lupin (Lupinus albus L. cv. Multitalia) as the main protein source for broilers: influence on growth performance, carcass traits and meat fatty acid composition. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91(11), 2081-2087.
 • Lei Y, Kim IH, 2013. Effect of whole egg powder on growth performance, blood cellcounts, nutrient digestibility, relative organ weights, and meat quality in broiler chickens. Livestock Science 158(1-3): 124-128.
 • Liu Y, Li Y, Feng X, Wang Z, Xia Z, 2018. Dietary supplementation with Clostridium butyricum modulates serum lipid metabolism, meat quality, and the amino acid and fatty acid composition of Peking ducks. Poultry science, 97(9), 3218-3229.
 • Liu Y, Lin Q, Huang X, Jiang G, Li C, Zhang X, Liu S, He L, Liu Y, Dai Q, Huang, X. 2021. Effects of Dietary Ferulic Acid on the Intestinal Microbiota and the Associated Changes on the Growth Performance, Serum Cytokine Profile, and Intestinal Morphology in Ducks. Frontiers in Microbiology, 12.
 • Murawska D, Kubińska M, Gesek M, Zduńczyk Z, Brzostowska U., Jankowski J, 2018. The effect of different dietary levels and sources of methionine on the growth performance of turkeys, carcass and meat quality. Annals of Animal Science, 18(2), 525-540.
 • Northcutt, JK, 1997. Factors affecting poultry meat quality. Tech. Bull. No. 1157. University of Georgia, Athens.
 • NRC, 1994. Nutrient requirements of poultry. Ninth Revised Edition, National Academy Press, Washington.
 • Odunitan-Wayas FA, Kolanisi U, Chimonyo M, Siwela M, 2016. Effect of provitamin A biofortified maize inclusion on quality of meat from indigenous chickens. Journal of Applied Poultry Research, 25(4), 581-590.
 • Omidizadeh M, Kheiri F, Faghani M, 2021. Coenzyme Q10 in quail nutrition: effects on growth performance, meat quality, and myostatin gene expression. Livestock Science, 252, 104682.
 • Owens C, Fanatico A, Pillai P, Meullenet J, Emmert J, 2006. Evaluation of alternative genotypes and production systems for natural and organic poultry markets in the US. In XII European Conference, Verona, Italy, World's Poult Sci J, Book of abstracts (Vol. 62, p. 246).
 • Park JH, Kang SN, Shin D, Shim KS, 2015. Antioxidant enzyme activity and meat quality of meat type ducks fed with dried oregano (Origanum vulgare L.) powder. Asian-Australasian journal of animal sciences, 28(1), 79.
 • Petracci M, Mudalal S, Bonfiglio A, Cavani C, 2013. Occurrence of white striping under commercial conditions and its impact on breast meat quality in broiler chickens. Poultry Science, 92(6), 1670-1675.
 • Petracci M, Mudalal S, Soglia F, Cavani C, 2015. Meat quality in fast-growing broiler chickens. World's Poultry Science Journal, 71(2), 363-374.
 • Przywitowski M, Mikulski D, Zdunczyk Z, Rogiewicz A, Jankowski J, 2016. The effect of dietary high-tannin and low-tannin faba bean (Vicia faba L.) on the growth performance, carcass traits and breast meat characteristics of finisher turkeys. Animal Feed Science and Technology, 221, 124-136.
 • Puvača N, Lukač D, Ljubojević D, Stanaćev V, Beuković M, Kostadinović L & Plavša N, 2014. Fatty acid composition and regression prediction of fatty acid concentration in edible chicken tissues. World's Poultry Science Journal, 70(3), 585-592.
 • Puvača N, Kostadinović L, Popović S, Lević J, Ljubojević D, Tufarelli V, Lukač D, 2015. Proximate composition, cholesterol concentration and lipid oxidation of meat from chickens fed dietary spice addition (Allium sativum, Piper nigrum, Capsicum annuum). Animal Production Science, 56(11), 1920-1927.
 • Rose SP, 1997. Principles of Poult. Sci., Cab International. London, UK
 • Sarıca M, Boz M A, Yamak US, 2014. Yozgat ili halk elinde yetiştirilen beyaz ve alaca kazların kesim ve karkas özellikleri. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(3), 142-147.
 • Serwata RD, Adabi SG, 2019. NSP ve Fitaz Enzim Kombinasyonunun Ross 708 Broyler Piliçlerde Performans ve Karkas Parametrelerine Etkisi. 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi 24-28 Nisan Antalya.
 • Shahid MS, Wu Y, Xiao Z, Raza T, Dong X, Yuan J, 2019. Duration of the flaxseed diet promotes deposition of n-3 fatty acids in the meat and skin of Peking ducks. Food & nutrition research, 63. doi: 10.29219/fnr.v63.3590
 • Shivazad M, Moravvej H, Zare-Shahneh A, 2011. The effect of dietary lysine levels on growth performance and immunity parameters in Japanese quail [Conference poster]. In 1st International Poultry Meat Congress, 11-15 May 2011, Antalya, Turkey. Proceedings (pp. 334-339).
 • Silva AF, Sgavioli S, Domingues CHF, Garcia RG, 2018. Quail production as an alternative to improve income to small farmers. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 70(3), 913-920.
 • Sobotik EB, Lee JT, Hagerman S, Archer GS, 2018. Evaluation of the use of phosphatidic acid in the diet on growth performance and breast meat yield in broilers. Animals, 8(6), 87.
 • Tallentire CW, Mackenzie SG, Kyriazakis I, 2018. Can novel ingredients replace soybeans and reduce the environmental burdens of European livestock systems in the future? Journal of Cleaner Production, 187, 338-347.
 • Tufan T, Arslan C, 2020. Dietary supplementation with chitosan oligosaccharide affects serum lipids and nutrient digestibility in broilers. South African Journal of Animal Science, 50(5), 663–671.
 • TÜİK, 2021. Türkiye İstatistik Kurumu. Hayvansal Üretim İstatistikleri. (Erişim tarihi: 15 Kasım 2021) https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1
 • Turcu RP, Panaite TD, Untea AE, Șoica C, Iuga M, Mironeasa, S, 2020. Effects of supplementing grape pomace to broilers fed polyunsaturated fatty acids enriched diets on meat quality. Animals, 10(6), 947.
 • Wang XQ, Jiang W, Tan HZ, Zhang DX, Zhang HJ, Wei S, Yan HC, 2013. Effects of breed and dietary nutrient density on the growth performance, blood metabolite, and genes expression of target of rapamycin (TOR) signalling pathway of female broiler chickens. Journal of animal physiology and animal nutrition, 97(4),797-806.
 • Wang J, Clark DL, Jacobi SK, Velleman SG, 2020a. Effect of vitamin E and omega-3 fatty acids early posthatch supplementation on reducing the severity of wooden breast myopathy in broilers. Poultry science, 99(4), 2108-2119.
 • Wang QD, Zhang KY, Zhang Y, Bai SP, Ding XM, Wang JP& Zeng QF, 2020b. Effects of dietary protein levels and protease supplementation on growth performance, carcass traits, meat quality, and standardized ileal digestibility of amino acid in Pekin ducks fed a complex diet. Poultry Science, 99(7), 3557-3566.
 • Wen ZG, Rasolofomanana TJ, Tang J, Jiang Y, Xie M, Yang PL, Hou SS, 2017. Effects of dietary energy and lysine levels on growth performance and carcass yields of Pekin ducks from hatch to 21 days of age. Poultry science, 96(9), 3361- 3366.
 • Xie HD, Bu LJ, Zhong ZZ, Huang Y, Peng XW, Li DJ, 2016. Effects of sorghum distillers dried grains with solubles on the carcass characteristics and muscle quality of China Micro Duck drakes aged from 4 to 8 weeks. Poultry science, 95(11), 2633-639.
 • Yavaş İ, Malayoğlu BH, 2019. Zeytin Yaprağı Oleuropein Takviyesinin Etlik Piliçlerde Göğüs Eti Kalitesi Üzerine Etkileri. Tarım BilimleriDergisi 25, 467-473.
 • Yetişir R, Karakaya M, İlhan F, Tahsin M.Y, Özalp B, 2008. tüketici tercihini etkileyen bazı piliç eti kalite özellikleri üzerine farklı aydınlatma programları ve cinsiyetin etkileri, Hayvansal Üretim 49(1): 20-28, 2008.
 • Zuidhof MJ, Schneider BL, Carney VL, Korver DR, Robinson FE, 2014. Growth, efciency, and yield of commercial broilers from 1957, 1978, and 2005. Poultry science, 93(12), 2970-2982.