Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu

Amaç: Bu yazıda video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile sleeve rezeksiyonu yaptığımız izole sağ ana bronşta gelişen glomus tümör olgusunu literatür eşliğinde değerlendirdik. Olgu: Kırk altı yaşında erkek hastaya 4 aydır devam eden öksürük şikayeti nedeniyle yapılan bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ ana bronşta yaklaşık 10 mm boyutlarında endobronşial kitle görünümü saptanmıştır. Fiberoptik bronkoskopi ile alınan biyopsi sonucunun glomus tümör olarak raporlanması üzerine hastaya VATS ile sağ ana bronşiyal sleeve rezeksiyon yapılmıştır. Postoperatif 4. günde komplikasyonsuz olarak hasta taburcu edilmiştir. Sonuçlar: Video yardımlı torakoskopik cerrahi yaklaşımı ile bronşiyal sleeve rezeksiyonlar onkolojik prensiplere uygun olarak güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir.

Bronchial Sleeve Resection and Reconstruction with Video-Assisted Thoracoscopic Surgery in Glomus Tumor: Case Report

Background This article evaluates the right endobronchial glomus tumor operated with sleeve resection using video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) with the literature. In this article, we evaluated a case of glomus tumor developing in the isolated right main bronchus. We performed sleeve resection with video-assisted thoracoscopic surgery (VATS), with the literature. Case: A 46-year-old male patient with a cough going on for 4 months. Computed tomography of the thorax revealed an endobronchial mass of approximately 10 mm in the right main bronchus. After the biopsy result obtained by fiberoptic bronchoscopy was reported as a glomus tumor, the patient underwent right main bronchial sleeve resection with VATS. The patient was discharged on the fourth postoperative day without complications. Conclusion With the VATS approach, bronchial sleeve resections can be performed safely in accordance with oncological principles.

___

  • 1.Sezen CB, Bilen S, Kalafat CE, Cansever L, Sönmezoğlu Y, Kilimci U et al. Unexpected conversion to thoracotomy during thoracoscopic lobectomy: a single-center analysis. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2019;67:969-75.
  • 2.Ali MRR, Kannan KK. Endobronchial glomus tumor. J Bronchol Interv Pulmonol. 2015;22:66-8.
  • 3.Jin Y, Al Sawalhi S, Zhao D, Cai H, Odeh AM, Xie H et al. Behavior of primary tracheal glomus tumor, uncertain malignant potential subtype. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2019;67:991-5.
  • 4.Nakajima Y, Koizumi K, Haraguchi S, Kawamoto M, Kubokura H, Okada D et al. Locally infiltrative glomus tumor of the bronchus: a case report. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2010;16:113-7.
  • 5.Li Z, Chen W, Xia M, Liu H, Liu Y, Inci I et al. Sleeve lobectomy compared with pneumonectomy for operable centrally located non-small cell lung cancer: a meta-analysis. Transl Lung Cancer Res. 2019;8: 775-86.
  • 6.Power AD, Merritt RE, Abdel-Rasoul M, Moffatt-Bruce SD, D’Souza DM, Kneuertz PJ. Estimating the risk of conversion from video-assisted thoracoscopic lung surgery to thoracotomy—a systematic review and meta-analysis. J Thorac Dis. 2021;13:812.
  • 7. Hamanaka R, Masuda R, Iwazaki M. Pulmonary glomus tumor observed for 6 years: A case report. Respir Med Case Rep. 2021;34:101546.

___

Bibtex @olgu sunumu { izmirtip1123020, journal = {İzmir Tıp Fakültesi Dergisi}, eissn = {2822-4833}, address = {Kazımdirik Mah, Sanayi Cad No 7B 35000 Bornova/İZMİR}, publisher = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {1}, number = {2}, pages = {100 - 102}, title = {Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Dağıstan and Sezen, Celal Buğra and Sönmezoğlu, Yaşar and Metin, Muzaffer} }
APA Bozkurt, D. , Sezen, C. B. , Sönmezoğlu, Y. & Metin, M. (2022). Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu . İzmir Tıp Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 100-102 .
MLA Bozkurt, D. , Sezen, C. B. , Sönmezoğlu, Y. , Metin, M. "Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu" . İzmir Tıp Fakültesi Dergisi 1 (2022 ): 100-102 <
Chicago Bozkurt, D. , Sezen, C. B. , Sönmezoğlu, Y. , Metin, M. "Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu". İzmir Tıp Fakültesi Dergisi 1 (2022 ): 100-102
RIS TY - JOUR T1 - Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu AU - DağıstanBozkurt, Celal BuğraSezen, YaşarSönmezoğlu, MuzafferMetin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - İzmir Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 102 VL - 1 IS - 2 SN - -2822-4833 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İzmir Tıp Fakültesi Dergisi Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu %A Dağıstan Bozkurt , Celal Buğra Sezen , Yaşar Sönmezoğlu , Muzaffer Metin %T Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu %D 2022 %J İzmir Tıp Fakültesi Dergisi %P -2822-4833 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Bozkurt, Dağıstan , Sezen, Celal Buğra , Sönmezoğlu, Yaşar , Metin, Muzaffer . "Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu". İzmir Tıp Fakültesi Dergisi 1 / 2 (Eylül 2022): 100-102 .
AMA Bozkurt D. , Sezen C. B. , Sönmezoğlu Y. , Metin M. Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu. İzmir Tıp Fak. Derg.. 2022; 1(2): 100-102.
Vancouver Bozkurt D. , Sezen C. B. , Sönmezoğlu Y. , Metin M. Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu. İzmir Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 1(2): 100-102.
IEEE D. Bozkurt , C. B. Sezen , Y. Sönmezoğlu ve M. Metin , "Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu", , c. 1, sayı. 2, ss. 100-102, Eyl. 2022
İzmir Tıp Fakültesi Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

12.9b109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mikroorganizmaların Keşfi ve Mikrobiyolojinin Tarihçesi

Gulden DİNİZ, Emine Müge KARAKAYALI, İlke AYCAN, Gizem ERTÜRK, Gizem UYSAL

Meme Kanserlerinde ETS-İlişkili Genin (ERG) Prognostik Önemi

Gulden DİNİZ, İsmail Eren BİROL, Tekincan Çağrı AKTAŞ, Dudu SOLAKOĞLU KAHRAMAN, Cem KARAALİ, Pınar AYVAT

Glomus Tümöründe Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Bronşial Sleeve Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu

Dağıstan BOZKURT, Celal Buğra SEZEN, Yaşar SÖNMEZOĞLU, Muzaffer METİN

İntratorasik Soliter Fibröz Tümör Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Uzun Dönem Onkolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Celal Buğra SEZEN, Gamze TANRIKULU, Ayşegül ÇİFTÇİ, Dilekhan KİZİR, Özkan SAYDAM, Muzaffer METİN

Yoğun Bakımda Takip Edilen Entübe Hastalarda Bronşial Aspirasyon Sıvında NGAL ve KIM-1 Varlığının Mortalite Üzerine Etkisi

Pınar AYVAT, Gulden DİNİZ

Erişkin Nefrotik Sendromlu Olgularda Hiperüriseminin Böbrek Sonlanımları Üzerine Etkisi

Mustafa UBAY, Berna EREN, Funda TAŞLI

INSURE Uygulanan Preterm Bebeklerin İzleminde İki Farklı Non-İnvaziv Ventilasyon Yönteminin Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılaştırılması

Buse SOYSAL, Senem ALKAN ÖZDEMİR, Tülin GÖKMEN YILDIRIM, Şebnem ÇALKAVUR

Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu: 5 Yıllık Klinik Deneyim

Soysal BAŞ, Sabri ÖZTÜRK, Hatice Aylin AKBULUT, Çağatay ÖNER

Disfonksiyonel İşemeli Hastalarda Kronik Böbrek Hastalığı Gelişimi İçin Risk Faktörleri

Özgür ÖZDEMİR ŞİMŞEK, Dilnur SEVİNÇ, Gökçen ERFİDAN, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR, Belde KASAP DEMİR, Fatma MUTLUBAŞ, Demet ALAYGUT, Sibel TİRYAKİ

Relaps Multiple Myelom Hastasında Solid Tümör Metastazını Taklit Eden Karaciğer Plazmasitomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Elçin ERDOĞAN YÜCEL, Boran YAVUZ, Aylin Fatma KARATAŞ, İnci ALACACIOĞLU, Sermin ÖZKAL, Oğuz DİÇLE, Mustafa SEÇİL, Hayri ÖZSAN