Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu

Diabetes mellitus’un yaygın komplikasyonlarından biri de diyabetik nöropatidir. Diyabetik nöropati, artmış morbidite ve maluliyetin en sık nedenlerinden biridir ve belirli sıklıklarla klinik değerlendirmeler gerektirir. Tele-değerlendirme hastanın servise gelmeden hem zaman tasarrufu yapmasını hem de kendini evinde olduğu için daha güvende hissetmesini sağlar. Çalışmanın amacı diabetes mellitus’lu periferik nöropatili hastalarda postüral denge ve koordinasyon problemlerinin tele-değerlendirme ve klinikte yüz yüze yöntemlerle elde edilen değerlendirme bulgularını karşılaştırmaktır. Çalışmamıza 2 olgu dahil edilmiştir. Dahil edilen olgulara Romberg, süreli kalk-yürü testi, 5 Defa oturup kalkma testi, koordinasyon testlerinden basamak testi, topuk-parmak ucu yürüme testi, ayakla tempo tutma testi ve topuk tibia testleri uygulanmıştır. Süreli kalk ve yürü testi süresinin ilk olgu için oldukça benzer olduğu, ikinci olgumuzda ise tele ve yüz yüze değerlendirme arasında belirgin farklılık olduğu görülmektedir. yüz yüze yöntem ile değerlendirmede sürenin uzadığı görülmüştür. Koordinasyon testlerinden topuk parmak ucu yürüme testi hariç diğer testlerde tutarlılık olduğu görülmüştür. Bu vaka raporu ile periferik nöropatili hastalarda gelişen postüral denge ve koordinasyon problemlerinin tele-değerlendirme yöntemi ile etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceği görülmüştür.

Tele-Assesment Results of Postural Balance and Coordination Problems in Patients with Peripheral Neuropaty with Diabetes Mellitus- Two Case Report

One of the common complications of diabetes mellitus is diabetic neuropathy. It is is one of the most common causes of increased morbidity and disability and requires clinical evaluations at certain frequency. With tele-assesment, the patient both saves time and feels safer because patient is at home before coming to the service. The aim of the study is to compare the results of postural balance and coordination problems in patients with peripheral neuropathy with diabetes mellitus, obtained by tele-assesment and clinical face-to-face methods. 2 cases were included in our study. Romberg, timed get up and go test, 5 times sit to stand test, and from coordination tests; step test, heel toe walking test, foot tempo holding test, heel-tibia test were applied to the patients. It was seen that the duration of the timed get up and go test is quite similar for the first case, and there was a significant difference between the tele-assesment and face-to-face assesment in our second case. It was observed that the assesment time increased in face-to-face method. Coordination tests were consistent with the exception of the heel toe walking test. With this case report, it was observed that postural balance and coordination problems that emerging in patients with peripheral neuropathy can be effectively realized with the tele-assessment method.

___

 • Schmid H, Neumann C, Brugnara L. Diabetes and polyneuropathy of the lower limbs in the perspective of diabetologists. Journal Vascular Brasileiro 2003;2(1):37–48.
 • Ozay Z. Tip 2 Diabetes mellituslu periferik nöropatisi olan hastalarda denge eğitiminin postüral stabiliteye Etkisi [doktora tezi]. [İzmir]: Dokuz Eylül Üniversitesi; 2010.
 • İyigün G,Öksüz S.Nörolojik hastalıklarda koordinasyon problemlerinde rehabilitasyon, ed.Karaduman A, Tunca Yılmaz Ö, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Cilt 3,Ankara: Hipokrat-Pelikan Kitabevi; 2016. s.188-190.
 • Ertur, E, Vural Keskinler, M, Çakır, İ, Erbakan A, Oğuz, A. Tip 2 diyabetli hastalarda diyabetik periferik nöropati sıklığı, ilişkili faktörler ve farkındalık durumunun değerlendirilmesi . Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020; 6 (3), 180-185. DOI: 10.30934/kusbed.669099
 • Meier MR, Desrosiers J, Bourassa P, Blaszczyk J. Effect of Type II diabetic peripheral neuropathy on gait termination in the elderly. Diabetologia. 2001 May;44(5):585-92.
 • Doğru Hüzmeli E, Duman T, Yıldırım H. Türkiye’de inmeli hastalarda telerehabilitasyonun Etkinliği: Pilot Çalışma, Turk J Neurol 2017;23: 21-25. DOI: 10.4274/tnd.37268
 • Bulut Doğan Z. Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda düşme ile ilişkili risk faktörleri, [yüksek lisans tezi]. [Ankara]: Haccettepe Üniversitesi; 2014.
 • Baydan M,Yılmaz S. Denge testleri, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 7(2): 70-76.
 • Podsiadlo D, Richardson S. The time up and go; a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc 1991; 39: 142-8.
 • Mong Y, Teo TW, Ng SS. 5-repetition sit-to-stand test in subjects with chronic stroke: reliability and validity. Arch Phys Med Rehabil. 2010 Mar;91(3):407-13. DOI: 10.1016/j.apmr.2009.10.030
 • Murray NG, Salvatore AP, Tomaka J, Reed-Jones RJ. Relationship between the Romberg Test And the wii fit basic balance test and cognition in athletes with concussion. J Clin Transl Res. 2016 Nisan 15;2(1):38-44.
 • Lanska DJ. The Romberg sign and early instruments for measuring postural sway. Semin Neurol. 2002 Aralık;22(4):409-18. DOI: 10.1055 /s-2002-36763
 • Wang, C. Y., Sheu, C-F., & Protas, E. J. Test-retest reliability and measurement errors of six mobility tests in the community-dwelling elderly. Asian Journal of Gerontology and Geriatrics, 4(1), 8-13 2009.
 • Collado-Mateo D, Madeira P, Dominguez-Muñoz FJ, Villafaina S, Tomas-Carus P, Parraca JA. The automatic assessment of strength and mobility in older adults: A test-retest reliability Study. Medicina (Kaunas). 2019 Jun 11;55(6):270. DOI: 10.3390/medicina55060270
 • Cuthbert, S.C. Goodheart, G.J. On the reliability and validity of manual muscle testing: a literature review. Chiropr Man Therap 15:4 2007. https://doi.org/10.1186/1746-1340-15-4
 • Akgül A. Online counselling for new onset symptoms/signs in 65+ patients with lympho-venous diseases in the era of COVID-19. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2020 Jan 1;40(2). https://doi. org/10.5336/medsci.2020-76613

___

Bibtex @olgu sunumu { ikcusbfd875577, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {169 - 173}, title = {Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Mazı, İlknur and Zengin Alpözgen, Ayşe and Bayrak, Ceren and Akgül, Ahmet} }
APA Mazı, İ. , Zengin Alpözgen, A. , Bayrak, C. & Akgül, A. (2021). Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 169-173 .
MLA Mazı, İ. , Zengin Alpözgen, A. , Bayrak, C. , Akgül, A. "Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu" . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 169-173 <
Chicago Mazı, İ. , Zengin Alpözgen, A. , Bayrak, C. , Akgül, A. "Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 169-173
RIS TY - JOUR T1 - Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu AU - İlknurMazı, AyşeZengin Alpözgen, CerenBayrak, AhmetAkgül Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 173 VL - 6 IS - 2 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu %A İlknur Mazı , Ayşe Zengin Alpözgen , Ceren Bayrak , Ahmet Akgül %T Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu %D 2021 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Mazı, İlknur , Zengin Alpözgen, Ayşe , Bayrak, Ceren , Akgül, Ahmet . "Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Mayıs 2021): 169-173 .
AMA Mazı İ. , Zengin Alpözgen A. , Bayrak C. , Akgül A. Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu. İKÇÜSBFD. 2021; 6(2): 169-173.
Vancouver Mazı İ. , Zengin Alpözgen A. , Bayrak C. , Akgül A. Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021; 6(2): 169-173.
IEEE İ. Mazı , A. Zengin Alpözgen , C. Bayrak ve A. Akgül , "Diyabetes Mellitus’lu Periferik Nöropatili Hastalarda Postüral Denge ve Koordinasyon Problemlerinin Tele-Değerlendirme Sonuçları: İki Olgu Sunumu", , c. 6, sayı. 2, ss. 169-173, May. 2021