İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları

Amaç: Bu tanımlayıcı-kesitsel çalışma, Kayseri’de infertil kadınlarda bitkisel ürün kullanım oranı, süresi ve kullanım yöntemlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 77 infertil kadın dahil edildi. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulandı. Araştırmacılar tarafından katılımcıların antropometrik ölçümleri alınarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına göre sınıflandırıldı. Bulgular: Katılımcıların yarısından fazlasının (%62.3) bitkisel ürün kullandığı belirlendi. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da bitkisel ürün kullananların Beden Kütle İndeksi (BKİ), bel çevresi, kalça çevresi ve bel/kalça oranı ortalamaları bitkisel ürün kullanmayanlara göre daha yüksekti (p>.05). İnfertilite sebebi, bitkisel ürün kullananların %39.6’ünde kadınlardan kaynaklanırken, kullanmayanlarda idiyopatik olduğu saptandı (%75.9). Bitkisel ürün kullanan katılımcılar kullanmayanlara göre bitkisel ürün dışında aşılama, hormon, in vitro fertilizasyon (IVF) ve tübel operasyon gibi tıbbi tedavi yöntemlerini anlamlı olarak daha fazla kullanmaktaydı (p=.006). Bitkisel ürün kullananlar en fazla soğan suyunu (%75.0) daha sonra sırasıyla, aslan pençesi (%31.2), civanperçemi (%27.1), çörek otu (%20.8) ve ısırgan otunu tercih etmekteydi (%10.4). Bitkisel ürünler daha çok demleme yöntemi ile (%85.4) tüketilmekte ve bu ürünlerin kullanımı ile ilgili bilgiler akraba (%41.6) ve medya (%50.0) aracılığı ile edinilmekteydi. Sonuç: Bu çalışma sonucunda infertil olanların çoğunluğunun bitkisel tedavi yöntemlerini kullanma eğiliminde olduğu saptandı.

Herbal Product Use of Infertile Women

Objective: This cross-sectional descriptive study was conducted to determine the rate, duration and usage methods of herbal products in infertile women in Kayseri. Material and Method: Seventy-seven infertile women were included in the study. The questionnaire form, which was used as a data collection tool, was applied by face to face interview method. Anthropometric measurements of the participants were taken by the researchers and classified according to the World Health Organization standards. Results: More than half of the participants (62.3%) used herbal products. Although it was not statistically significant, the mean Body Mass Index, waist circumference, hip circumference, and waist/hip ratio of herbal products users were higher than those who did not use herbal products (p> .05). Infertility reason in the 39.6% of herbal product users were due to the women, while those who did not use it were idiopathic (75.9%). Medical treatment methods such as vaccination, hormones, in vitro fertilization (IVF), and tubal surgery significantly were used in herbal product users more than those who did not (p =.006). Herbal products users mostly preferred onion juice (75%) followed by lady’s mantle (31.2%), yarrow (27.1%), black cumin (20.8%), and stinging nettle (10.4%), respectively. Herbal products were consumed mostly by the brewing method (85.4%) and the information about the usage of these products was obtained through relatives and media (41.6% and 50%, respectively). Conclusion: As a result of this study, it was determined that most of the infertile patients tend to use herbal treatment methods.

___

 • World Health Organization. Sexual and reproductive health: multiple definitions of infertility. 2016. Available from https://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/multiple-definitions/en/
 • World Health Organization. Infecundity, infertility, and childlessness in developing countries. DHS Comp Reports No.9. 2004. Available from https://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/DHS_9/en/
 • Kuş C. İnfertilite durumunda kadınların yaşam kalitesi ve algıladıkları sosyal desteğin belirlenmesi [master’s thesis]. [İstanbul]: Marmara Üniversitesi; 2008.
 • Kuşçu NK, Tamay AG. Polikistik Over Sendromlu İnfertil Hastaya Yaklaşım. Türkiye Klin Jinekoloji Obstet Konular. 2012; 5(2):65–72.
 • Karaca A, Ünsal G. İnfertilitenin Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolü. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2012; 3(2): 80-85.
 • Ried K. Chinese herbal medicine for female infertility: an updated meta-analysis. Complement Ther Med. 2015; 23(1): 116–128.
 • Clark NA, Will M, Moravek MB, Fisseha S. A systematic review of the evidence for complementary and alternative medicine in infertility. Int J Gynecol Obstet. 2013; 122(3): 202–206.
 • Beşen ÖGMA, Beji NK. Fertilite ve bitkiler. Androloji Bülteni. 2014; 59: 286–289.
 • Ekşi B. Evliliğe hazırlık aşamasındaki karı-koca adaylarının evlilik ve anne-baba olma üzerine düşünceleri. Aile ve Toplum Derg. 2005; 2(8): 75–85.
 • Zini A, Fischer MA, Nam RK, Jarvi K. Use of alternative and hormonal therapies in male infertility. Urology. 2004; 63(1): 141–143.
 • Ayaz S, Efe SY. Traditional practices used by infertile women in Turkey. Int Nurs Rev. 2010; 57(3): 383–387.
 • Guo J, Li D, Liu C, Ji X, Li R, Du X. Effects of Chinese Herbs Combined with in Vitro Fertilization and Embryo Transplantation on Infertility: A Clinical Randomized Controlled trial. J Tradit Chin Med. 2014; 34(3): 267–273.
 • Ried K, Stuart K. Efficacy of Traditional Chinese Herbal Medicine in the management of female infertility: A systematic review. Complement Ther Med. 2011; 19(6): 319–331.
 • Devi PR, Laxmi V, Charulata C, Rajyalakshmi A. “Alternative medicine”—a right choice for male infertility management. In: International Congress Series. Elsevier; 2004. p. 67–70.
 • Sami N, Ali TS. Health seeking behavior of couples with secondary infertility. J Coll Physicians Surg Pakistan. 2006; 16(4): 261-264.
 • Widge A. Sociocultural attitudes towards infertility and assisted reproduction in India. Curr Pract Controv Assist Reprod. 2002; 60-74.
 • Telefo PB, Lienou LL, Yemele MD, Lemfack MC, Mouokeu C, Goka CS, et al. Ethnopharmacological survey of plants used for the treatment of female infertility in Baham, Cameroon. J Ethnopharmacol. 2011; 136(1): 178–187.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/ [Internet]. Available from: https://tr.wikipedia.org/wiki/
 • World Health Organisation. Global Database on Body Mass Index. 2008. Available from https://www.who.int/nutrition/databases/bmi/en/
 • World Health Organisation. Waist Circumference and Waist-Hip Ratio. 2008. Available from https://www.who.int/publications-detailredirect/97892415014
 • Kashani L, Akhondzadeh S. Female infertility and herbal medicine. J Med Plants. 2017; 16(61): 3-7.
 • Farahbod F, Soureshjani H. Medicinal Herbs Affecting Gonadotropin Hormones In Women: An Updated Systematic Review. Int J Life Sci Pharma Res. 2018; 8(1): 20-28.
 • Coulson C, Jenkins J. Complementary and alternative medicine utilisation in NHS and private clinic settings: a United Kingdom survey of 400 infertility patients. J Exp Clin Assist Reprod. 2005; 2(1): 1–3.
 • Kaadaaga HF, Ajeani J, Ononge S, Alele PE, Nakasujja N, Manabe YC, et al. Prevalence and factors associated with use of herbal medicine among women attending an infertility clinic in Uganda. BMC Complement Altern Med. 2014; 14(1): 27-3.
 • James PB, Taidy-Leigh L, Bah AJ, Kanu JS, Kangbai JB, Sevalie S. Prevalence and correlates of herbal medicine use among women seeking Care for Infertility in Freetown, Sierra Leone. Evidence-Based Complement Altern Med. 2018; 2018: 9493807.
 • Kurt G, Arslan H. İnfertilite tedavisi alan çiftlerin kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları. Cukurova Med J. 2019; 44(19): 329-338.
 • Stankiewicz M, Smith C, Alvino H, Norman R. The use of complementary medicine and therapies by patients attending a reproductive medicine unit in South Australia: a prospective survey. Aust New Zeal J Obstet Gynaecol. 2007; 47(2): 145–149.
 • Sis Çelik A, Kirca N. İnfertil Kadinlarin Uyguladiklari Tamamlayici Ve Destekleyici Bakim Uygulamalari. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilim Derg. 2018; 21(3): 178–188.
 • Alay İ, Dagdeviren H, Kanawati A, Eren E, Kaya C, Cengiz H. Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygulamalarının Kullanımı. Ahi Evran Tıp Derg. 2018; 2(3): 53–57.
 • Jaradat N, Zaid AN. Herbal remedies used for the treatment of infertility in males and females by traditional healers in the rural areas of the West Bank/Palestine. BMC Complement Altern Med. 2019; 19(1): 194-206.
 • Talmor A, Dunphy B. Female obesity and infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2015; 29(4): 498–506.
 • Yılmaz FÇ, Yardımcı H. Beden Kütle İndeksinin İnfertilite Üzerine Etkisi. Hacettepe Univ Fac Heal Sci J. 2015; 2.
 • Wise LA, Rothman KJ, Mikkelsen EM, Sørensen HT, Riis A, Hatch EE. An internet-based prospective study of body size and time-topregnancy. Hum Reprod. 2010; 25(1): 253–264.
 • Fichman V, Costa R de SS da, Miglioli TC, Marinheiro LPF. Association of obesity and anovulatory infertility. Einstein (São Paulo). 2020;18: 1-5.
 • Hwang JH, Kim YY, Im H Bin, Han D. Complementary and alternative medicine use among infertile women attending infertility specialty clinics in South Korea: does perceived severity matter? BMC Complement Altern Med. 2019; 19(1): 301-310.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd809379, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {7 - 13}, title = {İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları}, key = {cite}, author = {Yaşar Fırat, Yağmur and Kaya, Didem and İnanç, Neriman} }
APA Yaşar Fırat, Y. , Kaya, D. & İnanç, N. (2021). İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 7-13 .
MLA Yaşar Fırat, Y. , Kaya, D. , İnanç, N. "İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları" . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 7-13 <
Chicago Yaşar Fırat, Y. , Kaya, D. , İnanç, N. "İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 7-13
RIS TY - JOUR T1 - İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları AU - YağmurYaşar Fırat, DidemKaya, Nerimanİnanç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 13 VL - 6 IS - 2 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları %A Yağmur Yaşar Fırat , Didem Kaya , Neriman İnanç %T İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları %D 2021 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Yaşar Fırat, Yağmur , Kaya, Didem , İnanç, Neriman . "İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Mayıs 2021): 7-13 .
AMA Yaşar Fırat Y. , Kaya D. , İnanç N. İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları. İKÇÜSBFD. 2021; 6(2): 7-13.
Vancouver Yaşar Fırat Y. , Kaya D. , İnanç N. İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021; 6(2): 7-13.
IEEE Y. Yaşar Fırat , D. Kaya ve N. İnanç , "İnfertil Kadınların Bitkisel Ürün Kullanım Durumları", , c. 6, sayı. 2, ss. 7-13, May. 2021