Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi

1949 Lübnan’da doğan ve hâlen Fransa’da yaşayan Amin Maalouf, Modern Arap Edebiyatının son dönemde eser vermiş önemli yazarlarından biridir. Ekonomi ve sosyoloji bölümleri okuyan yazar, romanlarında doğup büyüdüğü coğrafyayı başarılı bir şekilde işlemektedir. 1986 yılında yayımlanan ve yazara Fransız-Arap Dostluk Ödülü’nü kazandıran Afrikalı Leo romanının ardından bu çalışmada incelenen Tanios Kayası adlı romanıyla da yazar, Goncourt Ödülü’ne layık görülmüştür. Roman Fransızca kaleme alınmış, daha sonra Arapça’ya çevrilmiştir. Fransızca ismi Le Rocher de Tanios’dur. Konusunu yaşanmış bir hikâyeden almış olan romanda Mehmet Ali Paşa’nın idaresindeki Mısır’da şeyhler, derebeylikler ve emirler arasında yaşanan mücadelelerle birlikte Fransız İhtilâlı’nın bölgedeki yansımaları ele alınmıştır. Roman dokuz bölümden oluşup bölümler geçiş adı altında verilmiştir. Bu bölümlerde İngilizlerin ve Fransızların bölgedeki hâkimiyetleri adına girdikleri siyasi rekabet, Fransız İhtilalı’nın feodal yönetim üzerindeki etkileri, halkın idareciler tarafından ezilmesi, Hıristiyan Araplar arasındaki mezhep kavgaları, sınıfsal çatışmalar ve adaletsiz yönetim gibi sosyal problemler işlenmiştir. Tür olarak sosyal roman sınıfında kabul edilen eserde aşk ve sadakat konuları da ön planda tutulmuştur. Modern roman türünün edebî özelliklerini başarılı bir şekilde taşıyan roman, birçok dile çevrilmiş ve çevrildiği bu dillerde büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Bahsi geçen öneminden dolayı eser bu çalışmaya konu olmuş ve genel roman çözümleme yöntemiyle olay örgüsü, tema, anlatıcı, zaman, mekân, kişi kadrosu, dil ve üslup başlıkları altında incelenmiştir.

Technical and Thematic Analysis of Amin Maalouf’s Novel The Rock of Tanios

Amin Maalouf who was born in Lebanon in 1949 and still living in France, is one of the most important writers of modern Arabic literature. The author, who studied economics and sociology, manages the geography where he was born and raised in his novels successfully. Following the novel Leo The African which was published in 1986 and won the French-Arab Friendship Award, he was awarded the Goncourt Prize for his novel The Rock of Tanios. The novel was written in French and translated into Arabic later. The French name is “Le Rocher de Tanios”. The novel is based on a lived story. In the novel, the reflections of the French Revolution in the region and the struggles between feudal lords and commandments in Egypt under Mehmet Ali Pasha were discussed. The novel consist of nine chapters and the chapters are given under the name of transition. In these chapters, social problems such as the political competition entered by the British and the French in the region, the effects of the french Revolution on the feudal administration, the oppression of the people by the rulers, the sectarian fights between the Christian Arabs, the class conflicts and unjust administration were discussed. The genre is accepted as social novel. In the novel love and loyalty issues are prioritized. The novel, which successfully carries the literary characteristics of the modern novel genre, has been translated into many languages ​​and has reached a large audience in these languages. Because of its importance, the work has been the subject of this study and it has been examined under the headings of plot, theme, narrator, time, place, person staff, language and style by general novel analysis method. 

___

  • Ahmet Bağlıoğlu, “Suriye’de Mezhep Hareketlerinin Güncel Siyaset Üzerine Etkileri”, e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VI, S.2 (2013), s. 495-523.Aida İmanquliyeva, Modern Arap Edebiyatının Usta Kalemleri, (İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007)Amin Maalouf, Tanios Kayası. Çev., Işık Ergüden, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2019)Kazım Ürün, Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları, (Konya: Çizgi Kitabevi, 2002)Mehmet Bakır Şengül, “Romanda Mekân Kavramı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, III, S.11 (2010), s. 528-538.Mehmet Bakır Şengül, “Romanda Zaman Kavramı”,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, IV, S.16 (2011), s. 428-435.Mehmet Kocaoğlu, “Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, VI, S. 6 (1995), s. 195-210.Mehmet Önal, “Edebi Dil ve Üslup”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 36 (2008), s. 23-47.Mehmet Tekin, Roman Sanatı-Ⅰ Romanın Unsurları, (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2017)Meral Demiryürek, ”Kurgusal Metinlerde İkinci Kişili Anlatıcı ve Bakış Açısı”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2 (2013), s. 119-139.Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, (Ankara: Akçağ Yayınları; 2015)Özcan Gürbüz, “Düşünce İle Tema ve Konu”, Kurgu Dergisi, 18 (2001), s. 101-108.Rıza Bağcı, “Tarık Buğra’nın Dönemeçte Romanında Kişiler ve Karakterizasyon”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, II, S. 1 (2004), s. 11-28.

___

Bibtex @araştırma makalesi { istanbuljas609687, journal = {Istanbul Journal of Arabic Studies}, issn = {2651-5385}, eissn = {2687-4504}, address = {}, publisher = {İbrahim ŞABAN}, year = {2019}, volume = {2}, number = {2}, pages = {181 - 218}, title = {Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Gördebil, Mustafa} }
APA Gördebil, M. (2019). Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi . Istanbul Journal of Arabic Studies , 2 (2) , 181-218 .
MLA Gördebil, M. "Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi" . Istanbul Journal of Arabic Studies 2 (2019 ): 181-218 <
Chicago Gördebil, M. "Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi". Istanbul Journal of Arabic Studies 2 (2019 ): 181-218
RIS TY - JOUR T1 - Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi AU - MustafaGördebil Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Istanbul Journal of Arabic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 218 VL - 2 IS - 2 SN - 2651-5385-2687-4504 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Istanbul Journal of Arabic Studies Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi %A Mustafa Gördebil %T Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi %D 2019 %J Istanbul Journal of Arabic Studies %P 2651-5385-2687-4504 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Gördebil, Mustafa . "Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi". Istanbul Journal of Arabic Studies 2 / 2 (Aralık 2019): 181-218 .
AMA Gördebil M. Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi. ISTANBULJAS. 2019; 2(2): 181-218.
Vancouver Gördebil M. Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi. Istanbul Journal of Arabic Studies. 2019; 2(2): 181-218.
IEEE M. Gördebil , "Amin Maalouf’un “Tanios Kayası” Adlı Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi", , c. 2, sayı. 2, ss. 181-218, Ara. 2019