Siber Güvenlik ve Askerî Alanda Blok Zinciri Teknolojisinin Potansiyel Etkileri: Türk Silahlı Kuvvetleri Örneği

Teknolojide İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan ivme ile ortaya çıkan siber savaş ve siber güvenlik kavramları ülkelerin askerî alanda yaptığı harcamaların en kritik kalemlerinden birinin “veri güvenliği’’ olmasına neden olmuştur. Verilerin güvenliğini arttırmak amacıyla geliştirilen teknolojilerden biri blok zinciri teknolojisidir. Bu çalışmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullandığı “intranet” kapalı ağ sistemi yerine blok zinciri temelli bir ağ yapısının kullanılmasının siber güvenlik ve savunma ekonomisi bağlamında bir incelemesi yapılmaktadır. Çalışmanın amacı, askerî alanda blok zinciri temelli ağ yapısının TSK özelinde güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmek, fırsat ve tehditleri belirlemektir. Blok zinciri teknolojisinin verilere yönelik sağladığı değiştirilemezlik, tahrip ve tahrif edilemezlik, silinemezlik özellikleri neticesinde potansiyel ekonomik maliyetleri azaltabileceği sonucu elde edilmiştir. Bu nedenle makalede, literatürle uyumlu olarak, askerî alanda blok zinciri teknolojisine geçilmesine yönelik ar-ge çalışmalarına hız verilmesi gerekliliği savunulmaktadır.

Potential Effect of Blockchain Technology in Cyber Security And Military Applications: The Case of Turkish Armed Forces

The emergence of cyber war and cyber security after the Second World War has made data security a critical aspect of military expenditure for countries. One of the technologies developed to increase the security of data is blockchain technology. This study discusses the use of a blockchain-based network system instead of the “intranet” utilized by the Turkis Armed Forces (TAF) as part of cyber security and defense economics. The study aims to evaluate the use of blockchain technology in military applications, specifically for the TAF through a SWOT analysis. Blockchain technology can reduce potential economic costs using unrevisability, indestructibility, and indelibility. Therefore, in the article, coherent with the literature, the necessity of accelerating R&D efforts for the transition to blockchain technology in military applications is advocated.

___

 • Andola Nitish, Et Al (2019). ‘‘Vulnerabilities On Hyperledger Fabric." Pervasive And Mobile Computing 59,101050.
 • Angin Pelin (2020). Blockchain-Based Data Security İn Military Autonomous Systems, Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 362-368.
 • Arabacı Okan (2018). Blockchain Consensus Mechanisms: The Case Of Natural Disasters, Uptec Sts, Issn 1650-8319; 18028, 2018.
 • Baezner Marie Ve Robin Patrice (2017). Stuxnet (No. 4), Center For Security Studies(Css) Eth Zurich, S.4-5.
 • Cebeci Atilla (2022). Türkiye'nin Seçili Kalkınma Planlarının Karşılaştırmalı Analizi, Master's Thesis, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Copeland B. Jack (Ed.) (2004). The Essential Turing, Clarendon Press, S.232.
 • Çerkezoğlu Cem (2006). Kara Kuvvetleri Komutanlığında Uzaktan Eğitim Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, S.102.
 • Darıcılı Ali Burak (2017). Amerika Birleşik Devletleri Ve Rusya Federasyonu'nun Siber Güvenlik Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, S.63.
 • Darıcılı Ali Burak Ve Özdal Barış (2017). Rusya Federasyonu’nun Siber Güvenlik Kapasitesini Oluşturan Enstrümanların Analizi, Bilig, (83), 121-146, S.131.
 • Douceur John R. (2002). The Sybilsybil Attack, In International Workshop On Peer-To-Peer Systems (Pp. 251-260), Springer, Berlin, Heidelberg, S.251.
 • Gupta Brij B. Ve Badve Omkar P. (2017). Taxonomy Of Dos And Ddos Attacks And Desirable Defense Mechanism İn A Cloud Computing Environment, Neural Computing And Applications, 28(12), 3655-3682, S.1-2.
 • Gurl Emet (2017). Swot Analysis: A Theoretical Review, Procedia Computer Science, S.145-1154.
 • İstikbal Deniz (2022). “Türkiye’nin Savunma Harcamaları”, Kriter Dergi, 6:66, S.54-55.
 • Karahan Çetin Ve Tüfekçi Aslıhan (2019a). Blokzincir Teknolojisinin İç Denetim Faaliyetlerine Etkileri: Fırsatlar Ve Tehditler. Denetişim, (19), 55-72.
 • Karahan Çetin Ve Tüfekçi Aslıhan (2019b). Blokzincir Teknolojisi Ve Kamu Kurumlarınca Verilen Hizmetlerde Blokzincirin Kullanım Durumu. Verimlilik Dergisi, (4), 157-193.
 • Kardaş Süleyman (2019) Blokzincir Teknolojisi: Uzlaşma Protokolleri, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 10.2: S.481-496.
 • Konacaklı Enis (2019). Ulusal Güvenlik İçin Blokzinciri Tabanlısiber Güvenlik Modeli (Master's Thesis, Eskişehir Teknik Üniversitesi).
 • Konacaklı Enis Ve Karaarslan Enis (2021). Blokzincirinin Askerî Lojistik Takip Sistemlerinde Kullanılması, Siber Güvenlik Ve Savunma: Blokzinciri Ve Kriptografi, Ankara, Nobel Yayınevi, S.223-226-227.
 • Küçükkıralı Zeynep Ve Afşar Kerim Eser (2022). Türkiye’de Merkez Bankası Dijital Parasının Potansiyel Etkileri: Swot Analiziyle Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (48), 142-158.
 • Lee Suhyeon Ve Kim Seungjoo (2021). Blockchain As A Cyber Defense: Opportunities, Applications, And Châllenges, Ieee Access, 10, 2602-2618.
 • Lee Yangsun (2022). A Study On Intermediate Code Generation For Security Weakness Analysis Of Smart Contract Chaincode. Webology, 19:1.
 • Lı Dongcheng, Wong W. Eric, Guo Jincui (2020). ‘‘A Survey On Blockchain For Enterprise Using Hyperledger Fabric And Composer.’’ In: 2019 6th International Conference On Dependable Systems And Their Applications (Dsa). Ieee, P. 71-80.
 • Lılly Bilyana Ve Lılly Sale (2021). Weaponizing Blockchain: Military Applications Of Blockchain Technology İn The US, China And Russia, The Rusı Journal, 166(3), 46-56.
 • Lukasık Stephen (2010). Why The Arpanet Was Built, Ieee Annals Of The History Of Computing, 33(3), 4-21, S.12.
 • Mcabee Ashley, Tummala Murali Ve Mceachen John (2019). Military intelligence Applications For Blockchain Technology, Proceedings Of The 52nd Hawaii International Conference On System Sciences, S.6031-6040.
 • Nakamoto Satoshi (2008). A Peer-To-Peer Electronic Cash System. Bitcoin.–Url: Https://Bitcoin. Org/Bitcoin. Pdf, 4, 2.
 • Polcumpally Arun Teja (2022). Blockchain Technology And İts İmportance İn The Military Applications, Css, S.2.
 • Swan Melanie (2015). Blockchain: Blueprint For A New Economy, " O'reilly Media, Inc.", 1st Edition, S.83.
 • Şat Nur (2019). Blokzincir (Blockchain)'İn Kamu İdaresine Olası Etkileri Üzerine. Amme İdaresi Dergisi, 52(4).
 • Taş Oğuzhan Ve Kiani Farzad (2018). Blok Zinciri Teknolojisine Yapılan Saldırılar Üzerine Bir İnceleme, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11(4), 369-382, S.376.
 • Taylor Paul J. Et Al (2020). A Systematic Literature Review Of Blockchain Cyber Security Digital Communications And Networks, 6(2), 147-156.
 • Törenli Nurcan (2004). Enformasyon Toplumu Ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Bilim Ve Sanat Yayınları, Ankara, S.10-11.
 • Zhu Y. Et Al (2020). A Study Of Blockchain Technology Development And Military Application Prospects, In Journal Of Physics: Conference Series (Vol. 1507, No. 5, P. 052018), Iop Publishing.
 • İnternet Kaynakları ‘‘5th Generation Cyber Attacks Are Here And MostBusinesses Are Behind- A New Model For Assessing and Planning Security’’, http://www.infosecurityeurope.com erişim 07.06.2022.
 • ‘‘Afghanistan’s Film Archives Were Saved from the Taliban Once Before. What Now?’’, https://www.indiewire.com/2021/10/afghan-film-archives-taliban-1234660410/, erişim 22.07.22.
 • ‘‘Blokzincir’’, https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html, erişim 08.06.2022.
 • ‘‘Global Risks Report’’, https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/, erişim 07.06.2022.
 • ‘‘Haiti Gov't Says 150K Bodies Recovered In Capital’’, https://www.wbur.org/news/2010/01/24/bc-cb-haiti-earthquake, erişim 22.07.22.
 • BAKİ Ozan, ‘‘Rusya, Küresel İnternet Ağıyla Bağlantısını Başarıyla Kesti’’, https://www.webtekno.com/rusya-kuresel-internet-agiyla-baglantisini-kesti-h82374.html, erişim 25.05.2022.
 • BROCK Billy, ‘‘The Pros and Cons of Hyperledger Fabric’’, https://www.verypossible.com/insights/the-pros-and-cons-of-Hyperledger-fabric, erişim 28.07.22.
 • Edward Snowden Interview ‘‘The NSA and Its Willing Helpers’’, https://www.spiegel.de/international/world/interview-with-whistleblower-edward-snowden-on-global-spying-a-910006.html, erişim 22.05.2022.
 • https://emn178.github.io/online-tools/sha256.html, erişim 09.06.2022.
 • https://Hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.2/network/network.html, erişim 11.06.22.
 • https://Hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.2/private-data/private-data.html, erişim 11.06.22. https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/izmirdeki-askeri-casusluk-sorusturmasinda-kumpas-davasinda-karar/1904912 erişim 26.10.22
 • https://www.crowell.com/files/Potential-Uses-of-Blockchain-Technology-In-DoD.pdf, erişim 23.06.2022.
 • https://www.globalfirepower.com/countries-listing-nato-members.php, erişim 23.07.2022.
 • https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php, erişim 23.07.2022.
 • https://www.Hyperledger.org/wp-content/uploads/2018/07/HL_Whitepaper_IntroductiontoHyperledger.pdf, erişim 10.06.22.
 • https://www.ibm.com/tr-tr/topics/Hyperledger, erişim 21.07.2022.
 • https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-blockchain-technology--200710, verileri kullanılarak tarafımızca revize düzenlenmiştir, erişim 09.06.2022.
 • https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-and-resilience/our-insights/cybersecurity/cybersecurity-trends-looking-over-the-horizon, erişim 24.07.2022.
 • https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/milli-savunma-bakani-sn-fikri-isik-ulastirma-denizcilik-ve-haberlesme-bakani-sn-ahmet-arslan-ile-siber-guvenlik-isbirligi-protokolunu-imzaladi, erişim 24.10.22
 • https://www.ntv.com.tr/turkiye/kozmik-oda-nedir,lqaMw53CdEq8SlGV-ASz_A erişim 28.10.22 ‘‘5th Generation Cyber Attacks Are Here And MostBusinesses Are Behind- A New Model For Assessing and Planning Security’’, http://www.infosecurityeurope.com erişim 07.06.2022.
 • https://www.trthaber.com/haber/gundem/kozmik-oda-casusu-bilgileri-harddiskle-feto-elebasina-goturmus-530949.html erişim 26.10.22
 • KILIÇ Hakan, ‘‘ABD'nin dev casus uçağı İran tarafından düşürüldü: Peki şimdi ne olacak?’’, https://www.yenisafak.com/gundem/iranin-abd-ucagini-dusurmesi-nasil-sonuclar-doguracak-3495626, erişim 23.05.2022.
 • SHARON Cocco and GARİ Singh, ‘‘Top 6 technical advantages of Hyperledger Fabric for blockchain networks’’, 2018, https://developer.ibm.com/articles/top-technical-advantages-of-Hyperledger-fabric-for-blockchain-networks/, erişim 09.06.2022.
 • T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı, https://www.ssb.gov.tr/WebSite/contentlist.aspx?PageID=1083&LangID=1, erişim 03.06.2022.
 • T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ‘‘2022 Yıllık Programı’’, s.371, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022-Yili-Cumhurbaskanligi-Yillik-Programi-26102021.pdf, erişim 07.06.2022.
 • USLU Sinan, ‘‘Türk ordusunun yeni "kuvveti" siber savunma’’, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turk-ordusunun-yeni-kuvveti-siber-savunma/584061, erişim 01.06.2022.