Elif EFE, Kerim Eser AFŞAR

Siber Güvenlik ve Askerî Alanda Blok Zinciri Teknolojisinin Potansiyel Etkileri: Türk Silahlı Kuvvetleri Örneği

Potential Effect of Blockchain Technology in Cyber Security And Military Applications: The Case of Turkish Armed Forces

International Journal of Politics and Security

2023-Cilt: 5 Sayı: 2

101-127

Askerî Blok Zinciri, Hyperledger Fabric, Savunma Ekonomisi, Siber Güvenlik, Siber Savunma

Cyber Security, Cyber Defense, Defense Economics, Hyperledger Fabric, Military Blockchain

523385