A Study of “The Other” in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451

Ray Bradbury’nin Fahrenheit 451 adlı eseri distopik bir kitap olarak kabul edilse de kitapta anlatılan otoritenin bakış açısına göre bir ütopyayı da tasvir etmektedir. Bu çalışma, otoritenin ‘öteki’ye nasıl davrandığını incelemektedir. İki çeşit öteki vardır; sistemin içinde olanlar ve sistemin dışında olanlar. Toplum kitaplardan mahrum bırakıldıktan sonra yöneticiler insanları kontrol altına almak için bazı araçları dayatır. Ancak insanları entelektüel hayattan uzak tutmasına ve bazı araçları kullanmasına rağmen, otoritenin isteklerinin aksine hareket eden bazı insanlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma otoritenin, ötekileri, ideal sisteme dâhil etmek yerine dışladığını ortaya koymaktadır

A Study of “The Other” in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451

Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 is regarded as a dystopian book; however, it also depicts an ideal state from the perspective of the authority. This study examines how the authority treats ‘the other’ in this ideal state. There are two types of the other; the ones who are in the system and the ones who are not in the system. After the society is deprived of books, the rulers impose some tools to the society to keep them under control. Despite keeping them away from an intellectual life and making benefit of oppressive tools, there emerge some people who happen to act against the will of the authority. This study reveals that the authority excludes the others instead of trying to include them into the ideal system

___

APA Yılmaz, R. (2015). A Study of “The Other” in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 . International Journal of Media Culture and Literature , 1 (2) , 27-43 .