Doğu Akdeniz koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen bazı hibrit mısır genotiplerinde tane ve yem verimi ile yem kalite özelliklerinin değerlendirilmesi

Bu araştırma Doğu Akdeniz ekolojik koşullarında II. ürün koşullarında bazı mısır çeşitlerinin hem silaj olarak hem de tane ürünü olarak değerlendirilmesi ile elde edilen ürünün bitkisel ve kalite özelliklerini belirleyerek çiftçiler ve gelecekteki araştırmalara yardımcı olmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada ikinci ürün koşullarında 4 mısır genotipinin (PR91G98, SY Castaneda, SY Gladius, ve SY Tuscani) yeşil yem ve tane özellikleri yanında silaj kalitesi değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, tane ürünü için en iyi mısır çeşidinin PR31G98 olduğu, silaj kalitesi için ise çeşitler arasında önemli bir fark bulunmamıştır. İncelenen koçan sap ve yaprağın silaj kalitesinde çok önemli olduğu belirlenmiştir. Sürekli yeni mısır genotiplerinin geliştirilmesi nedeniyle, yeni çeşitlerin agronomik uygulamalara tepkisinin belirlenmesi önemlidir. Özellikle yeşil yem amacı ile yetiştiricilikte bitkinin içerisindeki koçanın kaliteye etkisinin daha önemli olduğu yapılan çalışmada tespit edilmiştir. Çalışma tane ve silajlık mısır tarımında alternatif bir yaklaşım olan yeşil yem veya taneye bırakmanın sonuçlarını ortaya koyarak Akdeniz iklim kuşağı için uygulamaya yönelik veriler ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları, üretim alanları sürekli artan mısır için çiftçilere ve araştırıcılara önemli kaynak veriler ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Mısır, kaba yem, kalite, çeşit

Evaluation of grain and forage yield and forage quality traits in some hybrid maize genotypes cultivated as second crop under the Eastern Mediterranean conditions

This research was conducted in order to guide farmers and researchers by determining grain, forage yield and yield-related traits and forage quality of different parts of the whole plant in some maize cultivars in Eastern Mediterranean ecological conditions. In this study, it was assessed grain and forage yield and fodder quality of four maize cultivars (PR91G98, SY Castaneda, SY Gladius, and SY Tuscani) cultivated under the Estern Mediterranean conditions. To determine forage quality, ear, stem and leaves of the whole plant maize were analyzed separately. To evaluate grain and forage yield, parameters like plant height, stem diameter, hay yield, dry matter yield, green leaf yield, green stem yield, ear weight, green ear yield were investigated while features such as crude protein, crude ash, organic matter, NDF, ADF, digestibility of dry matter, dry matter intake and relative feed value were examined to determine forage quality. The new maize cultivars have been updated continually; it is important to clarify the responses of new varieties to agronomic practices and forage yield, quality, grain yield, and related traits. The results of this study revealed that ear is very important for forage yield and quality. The greatest hay and grain yield were produced by PR31G98 maize cultivar. It was observed SY Tuscani had higher NDF and ADF values than other maize varieties. With this study, the importance of nutrient content according to silage yield and plant parts in second crop corn cultivation was determined. In addition, research results showed important source data for farmers and researchers regarding forage and grain yield of maize farming and production area is continually increasing.

___

 • Konuskan, O.; Konuskan-Bozdogan, D.; Lavei, C.M. Rev. Chim. 2017, 68(9), 2073-2075.
 • Wasaya, A.; Affan, M.; Ahmad Yasir, T.; Atique-ur-Rehman Mubeen, K.; Rehman Hu Ali, M.; Nawaz, F.; Galal, A.; Iqbal, M.A.; Islam, M.S.; El-Sharnouby, M.; Rahman, M.H.; EL Sabagh, A. Atmosphere. 2021, 12(6), 663.
 • Konuskan, O.; Kilinc, C. Fresenius Environ. Bull. 2019, 28 (4), 2795-2801.
 • Saboor, A.; Ali, M.A.; Ahmed, N.; Skalicky, M.; Danish, S.; Fahad, S.; Hassan, F.; Hassan, M.M.; Brestic, M.; EL Sabagh, A.; Datta, R. Agriculture. 2021; 11(4), 310.
 • Yilmaz, S.; Gozubenli, H.; Konuskan, O.; Atis, I. Asian J. Plant Sci. 2007, 6(3), 538-541.
 • Anonymous. TUİK Bitkisel Üretim İstatistikleri. Retrieved March 25, 2020, from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001.
 • Duvick, D.N. Adv. Agron. 2005, 86, 83-145.
 • Mastrodomenico, A.T.; Hendrix, C.C.; Below, F.E. Agriculture. 2018, 8(1), 3.
 • EL Sabagh, A.; Hossain, A.; Iqbal, M.A.; Barutçular, C.; Islam, M.S.; Çig, F.; et al. in Plant Stress Physiology, ed. A. Hossain, 2020, (London: IntechOpen)
 • Serin, Y.; Tan, M. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 2001, No: 206.
 • Yolcu, H.; Tan, M. Tar. Bil. Derg. 2008, 14 (3), 303-312.
 • Roth, G.W.; Heinrichs, A.J. Agronomy fact-18. Published by Information and Communication Technology in the College of Agricultural Sciences, Pennsylvania State University, 2001, Retrieved from http://www.cas.psu.edu
 • McDonald, P.; Edwards, R.A.; Greenhalgh, J.F.D.; Morgan, C.A. Longman Publishers, 1998, pp. 431-438
 • Öner, F.; Aydın, İ.; Sezer, İ.; Gülümser, A.; Özata, E.; Algan, D. 2011. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 2011, 12–5. Eylül 2011. Bursa
 • Ertekin, İ.; Atış, İ.; Yılmaz, Ş.; Can, E.; Kızılşimşek, M. KSU J. Agric. Nat. 2019, 22(5), 781-786.
 • Van Soest, P.J.; Robertson, J.B.; Lewis, B.A. J. Dairy Sci. 1991, 74 (10), 3583-3597.
 • Van Dyke, N.J.; Anderson, P.M. Alabama Cooperative Extension, Circular, 2002, ANR-890.
 • Atış, İ.; Konuşkan, Ö.; Gözübenli, H.; Yılmaz, Ş.; Can, E.; Çeliktaş, N.. Turkey 10. Field Crops Congress, 10-13 September 2013, Konya, Volume 3, p: 649-653.
 • Konuskan, Ö.; Atış, İ.; Gözübenli, H. MKÜ. Ziraat Fak. Derg. 2015, 20(2), 1-6.
 • Güney, E.; Tan, M.; Dumlu-Gül, Z.; Gül, İ. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg. 2010, 41 (2), 105-111.
 • Atis, I.; Konuskan, O.; Duru, M.; Gozubenli, H.; Yilmaz, S. Int. J. Agric. Biol. 2012, 14, 879–886.
 • Yilmaz, S.; Özel, A.; Erayman, M.; Atak, M. Turk. J. Agric. For. 2015, 39, 135-143.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ijct1265612, journal = {International Journal of Chemistry and Technology}, eissn = {2602-277X}, address = {Kils 7 Aralık Üniversitesi}, publisher = {İbrahim DEMİRTAŞ}, year = {2023}, volume = {7}, number = {1}, pages = {113 - 118}, doi = {10.32571/ijct.1265612}, title = {Evaluation of grain and forage yield and forage quality traits in some hybrid maize genotypes cultivated as second crop under the Eastern Mediterranean conditions}, key = {cite}, author = {Ertekin, İbrahim and Konuşkan, Ömer and Atış, İbrahim} }
APA Ertekin, İ. , Konuşkan, Ö. & Atış, İ. (2023). Evaluation of grain and forage yield and forage quality traits in some hybrid maize genotypes cultivated as second crop under the Eastern Mediterranean conditions . International Journal of Chemistry and Technology , 7 (1) , 113-118 . DOI: 10.32571/ijct.1265612
MLA Ertekin, İ. , Konuşkan, Ö. , Atış, İ. "Evaluation of grain and forage yield and forage quality traits in some hybrid maize genotypes cultivated as second crop under the Eastern Mediterranean conditions" . International Journal of Chemistry and Technology 7 (2023 ): 113-118 <
Chicago Ertekin, İ. , Konuşkan, Ö. , Atış, İ. "Evaluation of grain and forage yield and forage quality traits in some hybrid maize genotypes cultivated as second crop under the Eastern Mediterranean conditions". International Journal of Chemistry and Technology 7 (2023 ): 113-118
RIS TY - JOUR T1 - Doğu Akdeniz koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen bazı hibrit mısır genotiplerinde tane ve yem verimi ile yem kalite özelliklerinin değerlendirilmesi AU - İbrahimErtekin, ÖmerKonuşkan, İbrahimAtış Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.32571/ijct.1265612 DO - 10.32571/ijct.1265612 T2 - International Journal of Chemistry and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 118 VL - 7 IS - 1 SN - -2602-277X M3 - doi: 10.32571/ijct.1265612 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 International Journal of Chemistry and Technology Evaluation of grain and forage yield and forage quality traits in some hybrid maize genotypes cultivated as second crop under the Eastern Mediterranean conditions %A İbrahim Ertekin , Ömer Konuşkan , İbrahim Atış %T Evaluation of grain and forage yield and forage quality traits in some hybrid maize genotypes cultivated as second crop under the Eastern Mediterranean conditions %D 2023 %J International Journal of Chemistry and Technology %P -2602-277X %V 7 %N 1 %R doi: 10.32571/ijct.1265612 %U 10.32571/ijct.1265612
ISNAD Ertekin, İbrahim , Konuşkan, Ömer , Atış, İbrahim . "Evaluation of grain and forage yield and forage quality traits in some hybrid maize genotypes cultivated as second crop under the Eastern Mediterranean conditions". International Journal of Chemistry and Technology 7 / 1 (Haziran 2023): 113-118 .
AMA Ertekin İ. , Konuşkan Ö. , Atış İ. Evaluation of grain and forage yield and forage quality traits in some hybrid maize genotypes cultivated as second crop under the Eastern Mediterranean conditions. Int. J. Chem. Technol.. 2023; 7(1): 113-118.
Vancouver Ertekin İ. , Konuşkan Ö. , Atış İ. Evaluation of grain and forage yield and forage quality traits in some hybrid maize genotypes cultivated as second crop under the Eastern Mediterranean conditions. International Journal of Chemistry and Technology. 2023; 7(1): 113-118.
IEEE İ. Ertekin , Ö. Konuşkan ve İ. Atış , "Evaluation of grain and forage yield and forage quality traits in some hybrid maize genotypes cultivated as second crop under the Eastern Mediterranean conditions", , c. 7, sayı. 1, ss. 113-118, Haz. 2023, doi:10.32571/ijct.1265612
International Journal of Chemistry and Technology
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: İbrahim DEMİRTAŞ

12.9b177

Sayıdaki Diğer Makaleler

Production and characterization of polyamide-6 (PA6) and cellulose acetate (CA) based nanofiber membranes by electrospinning method

Dr. Abdullah GÜL, İsmail TİYEK

Antifungal activity and optimization procedure of microwave-synthesized silver nanoparticles using linden (Tilia rubra subsp. caucasica) flower extract

Uğur YİĞİT, Muharrem TÜRKKAN

Chemical extraction of Biodiesel and Parametric analysis of DI-Diesel Engine using Algae esterified Oil-Gasoline Blends

Rajesh KUMAR, Panduranga MURTHY G

Function of cascade compressors and power consumption optimization in ammonia liquefaction process: a system evaluation with a 6 sigma approach

Ahmet Ozan GEZERMAN, Ali YETGİN

Hydrogen production via water electrolysis on an active electrocatalyst rGONi nanocomposite

Didem BALUN KAYAN

Evaluation of the genotoxic effect of nonylphenol applied in different doses on the bone marrow

Nazmiye BİTGEN, Özge GÖKTEPE, Münevver BARAN, Eren Kaan İPEK, Arzu YAY

Isotherm and kinetic modeling of the adsorption of methylene blue, a cationic dye, on pumice

Kübra GÜNEŞ

Antioxidant and oxidant status, DPPH activity, total phenolic and flavonoid contents of mountain tea (Sideritis libanotica subsp. kurdica (Bornm.) Hub.-Mor)

İmran UYSAL, Falah Saleh MOHAMMED, Oğuzhan KOÇER, Muhittin DOĞAN, Mustafa SEVİNDİK

Tribological performance of polyamide 6/wax blend for rolling bearing, bushing and gear applications

Hüseyin ÜNAL, Salih Hakan YETGİN, Sinan KÖSE

Fruit fly (Diptera: Tephritidae) fauna in Tokat province (Türkiye)

Tuğçe İŞİNİ, Murat KÜTÜK, Mehmet YARAN