KAMU FON DESTEKLERI VE AKADEMIK GIRIŞIMCILIK: DEPREM ARAŞTIRMALARI ÖRNEĞI

Tüm Dünya’da deprem, sel, su taşkını, fırtına gibi ani gelişen doğal afetler farklı düzeylerde görülebilmektedir. Her ne kadar doğal afetler denildiğinde olumsuz yönler akla geliyor olsa da girişimcilik bakış açısı ile incelendiğinde her olumsuzluk, her hata ve her eksiklik girişimciler için geliştirilebilecek iş fırsatları olarak görülebilmektedir. Doğal afetler sonucunda ortaya çıkan aksaklık, hata ve eksikliklerin giderilebilmesi amacıyla temel araştırmalar için kamu finansman destekleri geliştirilmektedir. Bu araştırma, Türkiye’deki depremlere yönelik yapılmış olan akademik araştırma projeleri ve bu projelere verilen destekleri araştırmak için doküman incelemesini kullanan nitel bir yaklaşımı benimsemiştir. Deprem temalı projelere yönelik çalışan akademisyenlere kamu tarafından verilen araştırma destek finansmanlarını belirlemek ve gerçekleştirilen projeler sonucunda ortaya çıkabilecek ürün ya da hizmetlerin akademik girişimciliğe (spin-off) dönüşmesi amacıyla verilebilecek iş fikri önerilerini sunmak amaçlanmaktadır. Multidisipliner ekiple bilgi tabanlı gerçekleştirilen kapsamlı Ar-Ge çalışmaları gibi güçlü yönleri olabilen akademik projelerin, ticarileşebilir ürün ya da hizmetlere dönüşebilmesi ve ihracat potansiyeli yaratabilen şirketlere dönüşmesi mümkün görünmektedir.

___

 • Adrian, D., Tarigan, R. E. (2014), The effect of revenue and market segmentatıon level towards venture capıtal ınvestment ın mobıle applıcatıon busıness. International Journal of Communication & Information Technology (CommIT), 8(1), 10-16.
 • AFAD (2023). Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://deprem.afad.gov.tr/home-page
 • AFAD Deprem (2023). AFAD Deprem. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://deprem.afad.gov.tr/content/75
 • AFAD İstatistik (2023). AFAD İstatistik. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://deprem.afad.gov.tr/event-statistics
 • AFAD UDAP (2019). UDAP başarılı uygulamalar. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://deprem.afad.gov.tr/assets/pdf/UDAPBasariliUygulamalar.pdf
 • AFAD UDSEP (13 Haziran 2022). USDEP Kitap. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://deprem.afad.gov.tr/assets/pdf/10yil_UDSEP_KITAP_13062022.pdf
 • AFAD UDSEP-2023, (13 Haziran 2022). USDEP Kitap. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023.https://deprem.afad.gov.tr/assets/pdf/10yil_UDSEP_KITAP_13062022.pdf
 • Antoncic, B., Prodan, I. (2008). Alliances, corporate technological entrepreneurship and firm performance: Testing a model on manufacturing firms. Technovation, 28, 257–265.
 • Boudreaux, C. J., Escaleras, M. P. ve Skidmore, M. (2019). Natural disasters and entrepreneurship activity, Economics Letters, 182, 82–85.
 • Chen, J., Chen, L., Chen, J. ve Xie, K. (2018). Technical sustainable entrepreneurship crowdfunding in China: A system dynamics analysis, Journal of Cleaner Production, 177, 610-620.
 • Civera, A., Meoli, M. ve Vismara, S. (2019). Do academic spinoffs internationalize? The Journal of Technology Transfer, 44, 381–403.
 • Çoban, M, Sözbilir, M, ve Göktaş, Y. (2017). Deprem deneyimini yaşamış kişilerin deprem öncesi hazırlık algılarının belirlenmesi: bir durum çalışması, Doğu Coğrafya Dergisi, 22(37), 113-134.
 • Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science and innovation on venture financing: evidence from university spinoffs in Japan. Applied Economics Letters Scientometrics, 127(1),1-8.
 • Furlan, A. (2016). Who lives longer? Startups vs spinoffs founded as proprietorships. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22(3), 416-435.
 • Games, D. ve Sari, A. D. K. (2020). Earthquakes, fear of failure, and wellbeing: An insight from Minangkabau entrepreneurship, International Journal of Disaster Risk Reduction, 51, 1-7.
 • Hayter, C. S. (2016). Constraining entrepreneurial development: A knowledge-based viewof social networks among academic entrepreneurs, Research Policy, 45, 475–490.
 • JMO (2023). Jeofizik Mühendisleri Odası hakkında. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://www.jeofizik.org.tr/odamiz/hakkimizda.php
 • Koster: ve Andersson, M. (2018). When is your experience valuable? Occupation-industry transitions and self-employment success, J Evol Econ 28, 265–286.
 • Lalkaka, R. (2002), Technology business incubators to help build an innovation-based economy. Journal of Change Management, 3(2), 167-176. DOI:10.1080/714042533
 • Mevzuat. (2023). Mevzuat bilgi sistemi. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39597&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
 • O’Shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A. ve Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of U.S. universities, Research Policy, 34, 994–1009.
 • Purnomo, A., Septianto, A., Sutiksno, D. U ve Hikmawan, M. I. (2020). Technopreneur Publication: A Bibliometric Analysis (2000-2019). International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech), 13-14, 521-526.
 • Putri, M. K., Anggadwita, G. ve Wicaksono, M. B. (2019). Identıfıcatıon of the ınfluence of academıc’s personal characterıstıcs and academıc’s perceıved support on unıversıty students’ ıntentıon to become technopreneur. Journal Of Applied Management (Jam), 17 (2), 366-379.
 • Rosyihan, H. M, ve Samira, B. A. (2017). Open innovation as a building block for small medium enterprise high-tech in «internet of things» era: case of the Indonesıa. RJOAS, 11(71), 161-167.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2023). İstatistiki bilgiler. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/istatistiki-bilgiler/mi0203011501
 • TDAD (2023). Türk Deprem Araştırma Dergisi. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://deprem.afad.gov.tr/content/76
 • Teknoağ (09 Şubat 2023). Teknoağ içerik. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://teknoag.sanayi.gov.tr/detayli-ara
 • Teknopark, (2023). Teknopark içerik. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://teknopark.sanayi.gov.tr/Content/Detay
 • Thompson, P. ve Chen, J. (2011). Disagreements, employee spinoffs and the choice of technology, Review of Economic Dynamics, 14, 455–474.
 • Trang, I. (2019), Career development effects on performance of young entrepreneurs ın kecamatan pıneleng. Journal of Awareness, 4(1), 53-64.
 • TRTHaber (11 Şubat 2023) Türkiye'de gerçekleşen büyük depremler. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://www.trthaber.com/haber/turkiye/turkiyede-gerceklesen-buyuk-depremler-561205.html.
 • TRTHaber (8 Eylül 2019). Türkiye’nin son 119 yıllık istatistikleri. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://www.trthaber.com/haber/turkiye/turkiyenin-son-119-yillik-istatistikleriyle-deprem-gercegi-427056.html
 • TRTHaber Gündem, 2023. Türkiye ve çevresi 123 yılda 231 büyük depremle sarsıldı. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiye-ve-cevresi-123-yilda-231-buyuk-depremle-sarsildi-750392.html
 • TUSAK (2023). TUSAK. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://www.afad.gov.tr/tusak
 • TÜBİTAK (31 Ekim 2022). TÜBİTAK İzmir ve çevresinde iki yıldır dünyada benzerine az rastlanan çalışmalar yürütüyor. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-izmir-ve-cevresinde-iki-yildir-dunyada-benzerine-az-rastlanan-calismalar-yurutuyor
 • TÜBİTAK 1001 (19 Ocak 2021). ARDEB 1001 programı kapsamında deprem araştırmaları başlıklı özel çağrı açılıyor. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1001-programi-kapsaminda-deprem-arastirmalari-baslikli-ozel-cagri-aciliyor
 • TÜBİTAK 1002c (06 Şubat 2023). TUBİTAK 1002C doğal afetler odaklı saha çalışması acil destek programı. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-1002-c-dogal-afetler-odakli-saha-calismasi-acil-destek-programi
 • TÜBİTAK Deprem (2023). Ulusal destek programları. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023 https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-basari-hikayeleri
 • TÜBİTAK GEO (2023). İçerik geo. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023. https://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-geo
 • TÜBİTAK Haber (17 Ağustos 2022). TÜBİTAK 17 Ağustos depreminden bu yana çalışmalarına devam ediyor. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023 https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-17-agustos-depreminden-bu-yana-calismalarina-devam-ediyor
 • TÜBİTAK Haber 2 (24 Kasım 2022). Deprem acil desteğimizi başlattık. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023 https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/deprem-acil-destegimizi-baslattik
 • TÜBİTAK Haber 3 (2023). Deprem araştırmaları için 11 çalışma grubu kuruldu. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023 https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/deprem-arastirmalari-icin-11-calisma-grubu-kuruldu
 • TÜBİTAK Haber 4 (2023). Yüzyılın depremini analiz etmek için bilim insanları sahada. Erişim Tarihi: 18 Mart 2023 https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/yuzyilin-depremini-analiz-etmek-icin-bilim-insanlari-sahada
 • Upadhyay, V. K., Sikka, P., Abrol, D. K. (2010). Technology dissemination programmes and extramural R&D support in India. J Technol Transf, 35, 680–690.

___

APA Korkmaz, H. U. (2023). KAMU FON DESTEKLERI VE AKADEMIK GIRIŞIMCILIK: DEPREM ARAŞTIRMALARI ÖRNEĞI . International Journal of Arts and Social Studies , 6 (10) , 91-109 .