Mahmud Muhammed Taha, İslam’ın İkinci Mesajı, Çev: Haydar Aslan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011, 176 s

Bu yazıda Mahmud Muhammed Taha'nın İslam’ın İkinci Mesajı isimli kitabı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

İslam, Kuran, Yorum

___

APA Sala, B. (2015). Mahmud Muhammed Taha, İslam’ın İkinci Mesajı, Çev: Haydar Aslan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011, 176 s . İnsan ve Toplum , 5 (10) , 200-202 .