KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

Kompakt laminat paneller, çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar ve yapısal bileşenlerde ağırlıklı olarak tercih edilmektedirler. Delme, kompakt laminat panellerin montajı için önemli işleme operasyonlardan biridir. Ancak, laminat panellerin delinmesi sırasında deliğin çevresindeki malzemenin mekanik özelliklerini ciddi şekilde tehlikeye sokan, istenmeyen bir hasar türü olan delaminasyon oluşur ve delaminasyon faktörü oluşan bu delaminasyonun derecesini belirlemek için kullanılır. Bu çalışmanın amacı, kompakt laminat panellerin HSS helisel matkaplarla boydan boya delinmesinde delik giriş ve çıkışındaki delaminasyonu minimize etmek için delme parametrelerinin optimal seviyelerini belirlemektir. Bu amaçla, Taguchi L18 ortogonal dizi deney tasarımı referans alınarak, kompakt laminat panel üzerinde farklı kesme hızları, ilerleme miktarları ve delme tiplerinde delme deneyleri yapılmıştır.  Delik girişi delaminasyon faktörü (Dfg) ve delik çıkışı delaminasyon faktörünün (Dfç) minimizasyonu için delme parametrelerinin çoklu performans optimizasyonu Gri İlişkisel Analizi (GİA) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Kompakt laminat panellerin HSS helisel matkaplarla delinmesinde, minimum delik giriş ve çıkış delaminasyon faktörü için delme parametrelerinin optimal seviyeleri; 178 m/dak kesme hızı, 0.156 mm/dev ilerleme miktarı ve kademeli delik delme işlemi olarak belirlenmiştir. Delik giriş ve çıkışındaki delaminasyonlar üzerinde en etkili delme parametreleri delme tipi ve kesme hızı olmuştur.

___

  • [1]. Capello, E., (2004). Workpiece damping and its effect on delamination damage in drilling thin composite laminates, Journal of Materials Processing Technology, 148, 186–195. [2]. Xu, J., An, Q., Cai, X., and Chen, M., (2013). Drilling machinability evaluation on new developed high-strength T800S/250F CFRP laminates”, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 14 (10), 1687–1696. [3]. Shyha, I., Soo, S.L., Aspinwall, D., and Bradley, S., (2010). Effect of laminate configuration and feed rate on cutting performance when drilling holes in carbon fibre reinforced plastic composites, Journal of Materials Processing Technology, 210, 1023–1034. [4]. Stone, R., and Krishnamurthy, K., (1996). Minimize delamination during drilling of graphiteepoxy laminates, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 36 (9), 985-1003. [5]. Rubio, J.C., Abrao, A.M., Faria, P.E., Esteves Correia, A., and Davim, J.P., (2008). Effects of high speed in the drilling of glass fibre reinforced plastic: Evaluation of the delamination factor, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 48, 715–720. [6]. Chen, W.C., (1997). Some experimental ınvestigations in the drilling of carbon fiber-reinforced plastic (CFRP) composite laminates, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 37 (8), 1097-1108. [7]. Hocheng, H., and Tsao, C.C., (2006). Effects of special drill bits on drilling-induced delamination of composite materials, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 46, 1403–1416. [8]. Tsao, C.C. and Hocheng, H., (2004). Taguchi analysis of delamination associated with various drill bits in drilling of composite material, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 44, 1085–1090. [9]. Hocheng, H. and Tsao, C.C., (2003). Comprehensive analysis of delamination in drilling of composite materials with various drill bits, Journal of Materials Processing Technology, 140, 335–339. [10]. Li, Z. J., Hong, M.S., Wang, L.J., Zhao, H. W., Su, H. and Wei, Y. L., (2003). “Machining accuracy analysis for step multi-element varying-parameter vibration drilling of laminated composite materials”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 21, 760–768. [11]. Ho-Cheng, H., and Dharan, C. K. H., (1990). Delamination during drilling in composite laminates, Journal of Engineering for Industry, 112 (3), 236-239. [12]. Jain, S. and Yang, D.C.H., (1993). Effects of feedrate and chisel edge on delamination in composites drilling, Journal of Engineering for Industry, 115 (4), 398-405. [13]. Jain, S., and Yang, D.C.H., (1994). Delamination-free drilling of composite laminates, Journal of Engineering for Industry, 116 (4), 475-481. [14]. Durão, L.M.P., Gonçalves, D.J.S., Tavares, J.M.R.S., De Albuquerque, V.H.C., A. Vieira, A.A., and Marques, A.T., (2010). Drilling tool geometry evaluation for reinforced composite laminates, Composite Structures, 92, 1545–1550. [15]. Davim, J.P., Rubio, J.C. and Abrao, A.M., (2007). A novel approach based on digital image analysis to evaluate the delamination factor after drilling composite laminates, Composites Science and Technology, 67, 1939–1945. [16]. Singh, I. and Bhatnagar, N., (2006). Drilling of uni-directional glass fiber reinforced plastic (UD-GFRP) composite laminates, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 27 (9), 870–876. [17]. Jung, J.P., Kim, G.W. and Lee, K.Y., (2005). Critical thrust force at delamination propagation during drilling of angle-ply laminates, Composite Structures, 68 (4), 391–397. [18]. Marques, A.T., Durão, L. M. Magalhães, A.G., Silva, J.F. and Tavares, J.M.R.S., (2009). Delamination analysis of carbon fibre reinforced laminates: Evaluation of a special step drill, Composites Science and Technology, 69 (14), 2376–2382. [19]. Hocheng, H. and Tsao, C.C., (2005). The path towards delamination-free drilling of composite materials, Journal of Materials Processing Technology, 167 (2–3), 251–264. [20]. Tsao, C.C. and Hocheng, H., (2005). Effects of exit back-up on delamination in drilling composite materials using a saw drill and a core drill, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 45, 1261–1270. [21]. Tsao, C.C., Kuo, K.L., and Hsu, I.C., (2012). Evaluation of a novel approach to a delamination factor after drilling composite laminates using a core–saw drill, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 59 (5), 617–622. [22]. Tsao, C.C., (1997). Prediction of the location of delamination in the drilling of composite laminates, Journal of Materials Processing Technology, 70 (1–3), 185-189. [23]. Tsao, C.C. and Hocheng, H., (2007). Effect of tool wear on delamination in drilling composite materials, International Journal of Mechanical Sciences, 49 (8), 983–988. [24]. Bilge, T., Motorcu, A.R., and Ivanov, A., (2017). Kompakt laminat kompozit malzemenin tungsten karbür takımlarla delinmesinde delaminasyon faktörünün değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Yayın Baskıda.), pp.1-10. [25]. Bilge, T., Motorcu, A.R., and Ivanov, A., (2016). Kompakt Laminant Kompozitin Delinmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi”, 17. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, pp.1-16. [26]. Roy R.K. (1990).A Primer on the Taguchi Method. Competitive Manufacturing Series, Van Nostrand Reinhold, New York, USA. [27]. Yılmaz, E., Güngör, F., (2010). “Gri ilişkisel analiz yöntemine göre farklı sertliklerde optimum takım tutucusunun belirlenmesi”, 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, pp.1-9.

___

Bibtex @araştırma makalesi { duzceitbd363655, journal = {İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3455}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, number = {3}, pages = {167 - 179}, title = {KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU}, key = {cite}, author = {Motorcu, Ali Rıza and Bilge, Tuncay} }
APA Motorcu, A. R. & Bilge, T. (2017). KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU . İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi , , 167-179 .
MLA Motorcu, A. R. , Bilge, T. "KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU" . İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 167-179 <
Chicago Motorcu, A. R. , Bilge, T. "KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU". İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 167-179
RIS TY - JOUR T1 - KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU AU - Ali RızaMotorcu, TuncayBilge Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 179 VL - 6 IS - 3 SN - 2147-3455- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU %A Ali Rıza Motorcu , Tuncay Bilge %T KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU %D 2017 %J İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi %P 2147-3455- %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Motorcu, Ali Rıza , Bilge, Tuncay . "KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU". İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 / 3 (Aralık 2017): 167-179 .
AMA Motorcu A. R. , Bilge T. KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 167-179.
Vancouver Motorcu A. R. , Bilge T. KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 167-179.
IEEE A. R. Motorcu ve T. Bilge , "KOMPAKT LAMİNAT PANELLERİN DELİNMESİNDE DELİK GİRİŞİ VE ÇIKIŞI DELAMİNASYON FAKTÖRÜ İÇİN DELME PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU", , c. 6, sayı. 3, ss. 167-179, Ara. 2017
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi
  • ISSN: 2147-3455
  • Yayın Aralığı: Yılda Yıllık
  • Yayıncı: Düzce Üniversitesi

13.4b160

Sayıdaki Diğer Makaleler

MODERN KENT MOBİLYASI TASARIMI VE KENTSEL MEKAN KALİTESİ

Barış KARA

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE HERKES İÇİN TASARIM KAVRAMININ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNE YÖNELİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ KATKISININ ARAŞTIRILMASI

Mehmet ALTINÖZ, Bulut AKKUŞ, Kıvanç YILMAZ, İlker USTA

ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YAKLAŞIMI İLE MOBİLYA İŞLETMELERİ İÇİN HEDEF PAZAR SEÇİMİ

Kıvanç YILMAZ, Yasemin ÖZTÜRK, Erol BURDURLU

DÜZCE İLİNDEKİ ODUNLARDA TESPİT EDİLEN MANTAR TÜRLERİ

Burcu SERTKAYA, Mesut YALÇIN, Çağlar AKÇAY

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE KULLANILAN KOMPOZİT MALZEMELERİN İNSAN YAŞAMINA VE ÇEVREYE ETKİLERİ

Tolga SUBAŞI, Hamza ÇINAR, Kubulay ÇAĞATAY

DÖNER SERMAYELİ MOBİLYA ÜRETEN SANAYİ İŞLETMELERİNDE PARÇA BAŞI ÜRETİM SİSTEM MALİYETİ

Dursun Kemal BAYRAKTAR, Ergün BAYSAL, Hilmi TOKER

TÜRKİYE’DE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ KAYSERİ ÖRNEĞİ

Beyza KÖKSAL

DOĞAL VE KİMYASAL EMPRENYE MADDELERİ İLE EMPRENYE EDİLEN SEDİR (Cedrus libani A.Rich.) ODUNUNUN DİRENÇ ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ

Mehmet YAŞAR, Ş.şadiye YAŞAR, M.said FİDAN, Murat ERTAŞ, Mustafa ALTINOK

DOĞU KAYINI ODUNU BASMA DAVRANIŞININ ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR ANALIZI

Tuğba YILMAZ AYDIN, Murat AYDIN

GİRDİ-ÇIKTI ÇÖZÜMLEMESİ YARDIMIYLA MOBİLYA İMALATI SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİNİN VE ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ

Mustafa Fehmi TÜRKER, Elif BERKER, Emine Nur YEŞİLYURT, Canan YILMAZ, Fatma AYDIN YENİ