DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ

Türkiye’deki Deprem Mühendisliğinde performansa dayalı değerlendirme 2007 yılında yürürlüğe girmiş olan “Türkiye Deprem Mühendisliği”nin yedinci bölümünde yer almıştır. Bu yönetmelikte yapıların deprem performanslarının belirlenmesinde deplasman esaslı çözüm yöntemleri ve detaylarına yer verilmiştir. Türkiye Deprem Yönetmeliğinin yedinci bölümünde bulunan performansa dayalı değerlendirme baz alınarak, bu çalışmada Düzce ilindeki farklı zemin sınıfları dikkate alınarak zemin periyodu ile yapı hasarı ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla taşıyıcı sistemi betonarme olan bir yapı, Düzce ilindeki farklı zemin sınıfları göz önüne alınarak zemin periyodu ile yapı hasarı deprem performansı ilişkisi araştırılmıştır. Performans değerlendirmesi yapılırken “Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü” yöntemi kullanılmıştır. Hesaplama sonucunda, Düzce ilindeki farklı zemin sınıfları dikkate alınarak zemin periyodu ile yapı hasarı deprem performansı etkisi belirlenerek sonuçlar sunulmuştur.

Influence of Soil Classification to Structural Damage and Earthquake Performans Regarding Different Soil Classifications in Düzce

Assessment of performance based design and evaluation concepts which was come into force in 2007 for the first time in Turkey and included in the seventh chapter. The methods of solution based displacement and details were used in the determination earthquake perforöance of structures in this Turkish Seismic Rehabilitation Code. In this study it’s aimed to determine effect on building performance with performance evaluation methods taking into account fifferent soil classes in Turkish Seismic Rehabilitation Code 2007 in Seventh Chapter in Düzce. In accordance with this purpose, earthquake performance analysis with different soil classifications in Düzce was investigated on five story, reinforced concrete frame system building. Being performance evaluationIncremental Equivalent Seismic Load Method which is suggested in Turkish Seismic Rehabilitation Code 2007 is used. As a result, performance evaluation results for different soil classifications in Düzce and effect of soil classification to building performance ispresented. 

___

  • [1] Kontaş, A., Fahjan, Y. Türkiye’dekı orta katlı binaların bina performansına etki eden parametreler. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı. Hatay, 2013. [2] Uçar, T., Seçer, M. Beton sınıfının yapı performans seviyesine etkisi. 7. Ulusal Beton Kongresi Beton Teknolojisinde Gelişmeler ve Uygulamalar. İstanbul, 2007. [3] Yılmaz, M.T, Kutaniş, M., Beyen, K. Performansa dayalı yöntemlerin yerel zemin koşulları ile birlikte değerlendirilmesi: Adapazarı vakaları ile bir çalışma. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı. İstanbul, 2011. [4] Kutaniş, M., Beyen, K., Bal, İE. Binaların gözlenen deprem performanslarının hesaplanmasında mevcut yöntemlerin tutarlılığı. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı. İsanbul, 2011. [5] Boru, E., Kutaniş, M. Betonarme binaların deprem performanslarının 17 Ağustos Depremindeki performansları ile karşılaştırılması, Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering. Kartepe, Sakarya, 2009. [6] Ateş, A. 1999 Düzce Depreminde Zemin Yapı Rezonans Uyuşumuna Bağlı Oluşan Yapı Hasarlarının Araştırılması, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 911-925. [7] Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik. Ankara, 2007. [8] Kramer, S.L., 1996, Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN 0-13-374943-6. [9] Boru, EO. Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi, Akademik Platform,1-8. [10] Sucuoğlu H. 2007 Deprem Yönetmeliği performans esaslı hesap yöntemlerinin karşılıklı değerlendirilmesi. TMH-Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı:444–445–2006/4–5, 2006. [11] STA4Cad Yazılım Bilişim ve Mühendislik, Sta4Cad sürüm 2013. Ankara, 2013.

___

Bibtex @araştırma makalesi { duzceitbd373832, journal = {İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3455}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, number = {3}, pages = {48 - 56}, title = {DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yeşil, Burak and Ateş, Ali} }
APA Yeşil, B. & Ateş, A. (2018). DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ . İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi , 7 (3) , 48-56 .
MLA Yeşil, B. , Ateş, A. "DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ" . İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 48-56 <
Chicago Yeşil, B. , Ateş, A. "DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ". İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 48-56
RIS TY - JOUR T1 - DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ AU - BurakYeşil, AliAteş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 56 VL - 7 IS - 3 SN - 2147-3455- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ %A Burak Yeşil , Ali Ateş %T DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ %D 2018 %J İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi %P 2147-3455- %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Yeşil, Burak , Ateş, Ali . "DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ". İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 7 / 3 (Aralık 2018): 48-56 .
AMA Yeşil B. , Ateş A. DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2018; 7(3): 48-56.
Vancouver Yeşil B. , Ateş A. DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2018; 7(3): 48-56.
IEEE B. Yeşil ve A. Ateş , "DÜZCE İLİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARI DİKKATE ALINARAK ZEMİN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ", , c. 7, sayı. 3, ss. 48-56, Ara. 2018