Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma

Ana tüketilir meyve olarak, tropikal meyve Çin’in güney kesiminde büyük bir pazara sahiptir. Çin - ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi “Erken Hasat Programı”na başladığından bu yana Güneydoğu Asya Milletleri Birliği’nden Çin’e yapılan tropikal meyve ithalatı her yıl artmaktadır. Aynı zamanda, Çin’de tropikal meyve üretiminin de büyüme eğilimi göstermesi Çin’de tropikal meyvelerde pazar talebinin arttığını göstermektedir. Bu nedenle, tropikal meyve potansiyel pazarının derinlemesine analizi, kentsel ve kırsal kesimlerin tropikal meyve tüketimini etkileyen faktörlerin tartışılması, Çin’de tropikal meyve endüstrisinin tanıtımı için büyük pratik öneme sahiptir. Tropikal meyvelerde büyük bir tüketime sahip Guangdong şehrinde oturanların tüketici davranışları konusunda yapılan anket verilerinin temel alındığı bu çalışmada, Guangdong şehrinde oturan kentsel ve kırsal kesimin tropikal meyve tüketirken tüketici davranışlarını etkileyen ana faktörlerin analizi için sıralı çok değişkenli kesikli tercih modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçları gelir, ekonomik gelişmişlik düzeyi ve eğitim durumunun tropikal meyve tüketimini etkilediğini göstermektedir. Çin’in ulusal ekonomisinin hızlı gelişimi ile birlikte, tropikal meyve tüketimi yakın gelecekte büyük oranda artacaktır

China’s Potential Market of Tropical Fruits and its Influencing Factors An Empirical Research Based on Survey Data of Guangdong Province, China

As the main consumable fruit, Tropical fruit has a large market in southern part of China. Since theinception of “Early Harvest Program” of China - ASEAN Free Trade Area, the importation of tropical fruits fromthe ASEAN countries to China increases every year. At the same time, tropical fruit production in China is alsoshowing the trend of growth, which indicates that market demand of tropical fruit, has risen in China. Therefore,in-depth analysis of the potential market of tropical fruit, and discussion of the factors influencing tropical fruitconsumption of urban and rural residents, has great practical significance for the promotion of tropical fruit industryin China. Based on the field survey on consumer behavior of Guangdong residents, which have a large consumptionof tropical fruits, this paper uses Ordered Multi-Variable Discrete Choice Model to analyze the main factors impactingthe consumer behavior of urban and rural residents in Guangdong province while consuming tropical fruit.The results show that income, economic development level and educational background influence consumption oftropical fruit. Along with the rapid development of China’s national economy, the consumption of tropical fruit willincrease by large margins in the foreseeable future.

Kaynakça

Anna, H.B., Wardle, J., 2003. Sex differences in fruit and vegetable intake in older adults. Appetite, 40: 269-275.

Bogers, R.P., Brug, J., Van Assem, P., Dagneliea, P.C., 2004. Ex- plaining fruit and vegetable consumption: The theory of planned behavior and misconception of personal ıntake levels. Appetite, 42: 157-166.

Daniel, J.K., Eriec, J.H., 2003. Brief validated survey instruments for the measurement of fruit and vegetable intakes in adults: A review. Preventive Medicine, 36: 440-447.

Kitagawa, H., Matsui, T., Kawada, K., Agravante, J.U., 1990. Japan as a market of tropical Fruit. Acta Hort, 41-46.

Keyou, P., Jian-chun, G., Jia, F., Chaoxia, M., Huijian, Z., 2008. China’s pineapple production and trade development trend analysis. China Tropical Agriculture, 2.

Keyou, P., Jian-chun, G., Jia, F., Chaoxia, M., Huijian, Z., 2008. China’s development of banana production and trade trends. Tropical Agriculture in China, 01.

Feng, L.L., 2004. China - ASEAN fruit trade situation and Outlook. China’s rural economy, No: 6.

Proctor, F.J., 1990. The European Community market for tropical fruit and factors limiting growth. Acta Hort, 29-40.

Subhadrabandhu, S., 1992. Status of the tropical fruit industry in Thailand, Acta Hort, 13-24.

Junping, S., 2005. ASEAN is the impact of the tropical fruit indus- try. Tropical Agriculture, 4.

Jia-shao, W., 2006. The world’s major tropical fruit production, trade and trend Analysis. World Agriculture, 1.

Ping, W., Xiaoqing, Z., 2010. China - ASEAN free trade of the ef- fect of fruit. Foreign trade practices, 7.

Huarong, Y., Fang, Z., Zhong, W., Yang L., HouBin, C., 2010. 2009 Guangdong Litchi and Longan industry analysis. Guangdong Agricultural Sciences, 4.

Jijun, Z., Yonghua, H., 2008. China’s major tropical fruits and the development potential of the international competitiveness of research. Taiwan Agricultural Research, 1.

Xiaotao, Z., 2004. The tropical fruit industry, the basic situation and prospects. China’s rural economy, 7.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { jist104278, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {35 - 46}, doi = {}, title = {Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Chen, Shan-ni and Tan, Yan-wen and Morshed, Monzur} }
APA Chen, S , Tan, Y , Morshed, M . (2012). Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma . Journal of the Institute of Science and Technology , 2 (1) , 35-46 .
MLA Chen, S , Tan, Y , Morshed, M . "Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma" . Journal of the Institute of Science and Technology 2 (2012 ): 35-46 <
Chicago Chen, S , Tan, Y , Morshed, M . "Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma". Journal of the Institute of Science and Technology 2 (2012 ): 35-46
RIS TY - JOUR T1 - Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma AU - Shan-ni Chen , Yan-wen Tan , Monzur Morshed Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 46 VL - 2 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2012 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma %A Shan-ni Chen , Yan-wen Tan , Monzur Morshed %T Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma %D 2012 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Chen, Shan-ni , Tan, Yan-wen , Morshed, Monzur . "Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma". Journal of the Institute of Science and Technology 2 / 1 (Mart 2012): 35-46 .
AMA Chen S , Tan Y , Morshed M . Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2012; 2(1): 35-46.
Vancouver Chen S , Tan Y , Morshed M . Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma. Journal of the Institute of Science and Technology. 2012; 2(1): 35-46.
IEEE S. Chen , Y. Tan ve M. Morshed , "Guangdong Şehri Anket Verilerine Dayalı Olarak Yapılan Çin’in Tropik Meyvelerde Pazar Potansiyeli ve Bunu Etkileyen Faktörler Konusunda Ampirik Bir Araştırma", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 2, sayı. 1, ss. 35-46, Mar. 2012