Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi

Bu çalışmada 2020-2021 yıllarında Denizli ili Çivril ilçesinde tarla koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın popülasyon gelişimi ve bulaşıklık oranı belirlenmiştir. Bu kapsamda ergin popülasyon gelişimini belirlemek için, her bir tarlaya 3 adet delta tipi feromon tuzak yerleştirilerek ergin birey sayısı haftalık olarak kaydedilmiştir. Bununla birlikte T. absoluta’nın yapmış olduğu zararı belirlemek amacıyla 1000 m2’lik alanlar belirlenmiştir. Bu alanlarda tesadüfü 100 adet domates bitkisi seçilerek bitkilerin alt, orta ve üst yapraklarından üç yaprak olmak üzere toplamda 100 bitki ve meyve oluşumu ile rastgele 100 meyve kontrol edilmiştir. Üzerinde zararlının yumurtası, larvası veya larva zararının yer aldığı bitkiler bulaşık olarak kaydedilmiştir. Çalışmanın her iki yılında da ergin bireyler haziran, temmuz ve ağustos aylarında tepe noktalarına ulaşmıştır. Tuzak başına en yüksek ergin sayısı 19 Haziran 2020 tarihinde 228 adet/tuzak, 20 Ağustos 2021 tarihinde ise 99 adet/tuzak kaydedilmiştir. Çalışmanın her iki yılında da domates güvesinin yapraktaki zararı meyvedeki zararından daha fazla olarak tespit edilmiştir. En yüksek yaprak zararı çalışmanın ilk yılında %6.3, çalışmanın ikinci yılında ise %6 olarak kaydedilmiştir. En yüksek meyve zararı ise çalışmanın ilk yılında %1.3, çalışmanın ikinci yılında ise %1.8 olarak tespit edilmiştir.

Determination of Population Development and Infestation Rate of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Çivril District of Denizli Province

In this study, population development and infestation rate of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) were determined in field conditions in Denizli province Çivril district in the years 2020-2021. In this context, in order to determine the adult population development, 3 delta type pheromone traps were placed in each field and the number of adult individuals was recorded weekly. In addition, 1000 m2 areas were determined in order to determine the damage done by T. absoluta. In these areas, 100 tomato plants were selected randomly, and a total of 100 plants, three leaves from the lower, middle and upper leaves of the plants, and 100 fruits were randomly checked for fruit formation. Plants with eggs, larvae or larval damage of the pest were recorded as infested. Adult individuals reached their peak in June, July and August in both years of the study. The highest number of adults per trap was recorded as 228 piece/ trap on 19 June 2020, and 99 piece/ trap on 20 August 2021. In both years of the study, the damage of the tomato moth on the leaves was higher than the damage on the fruit. The highest leaf damage was recorded as 6.3% in the first year of the study and 6% in the second year of the study. The highest fruit damage was determined as 1.3% in the first year of the study and 1.8% in the second year of the study.

___

 • Alaca, B., Egesel, B., Efil, F., Dönmez, T. ve Ergin, F. (2018). Çanakkale’de domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’ne karşı biyoteknik mücadele çalışması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (Özel Sayı), 97-105.
 • Anonim. (2012). Domates ve Domates Salçası 2011-2012 Durum ve Tahmin, Ankara: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE). URL: https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/1178876 (Ulaşım tarihi: 22.03.2023).
 • Bayram, Y., Bektas, Ö., Büyük, M., Bayram, N., Duman, M. ve Mutlu Ç. (2014). Diyarbakır ili domates alanlarında domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin popülasyon gelişimi. Bitki Koruma Bülteni, 54(4), 343-354.
 • Çaylak, B. (2021). Tire ve Ödemiş İlçelerinde Domates, Birinci ve İkinci Ürün Patates Alanlarında Domates Güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin Popülasyon Değişimi, Zararı ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi.
 • Çetin, G., Göksel, P., Dura, O. ve Hantaş, C. (2014). Spreading infestation and damage rates and adult population monitoring of tomato leaf miner [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] on open field tomato grown in the south marmara region of Turkey. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2 (Special Issue), 1618-1623.
 • Estay, P. (2000). Polilla del Tomate Tuta absoluta (Meyrick). URL: https://biblioteca.inia.cl/bitstream/handle/20.500.14001/4505/Informativo%20INIA%20N%c2%b0%2009?sequence=1&isAllowed=y (Ulaşım tarihi: 15.03.2022).
 • EPPO (2005). European and Mediterranean Plant Protection Organization Data sheets on quarantine pests. OEPP/EPPO Bulletin, 35, 434‐435.
 • FAO. (2022). Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: https://www.fao.org/faostat/en/#home (Ulaşım tarihi: 01.04.2022).
 • İlbay K. (2019). Domates Güvesi (Tuta absoluta (Meyrick), Lepidoptera:Gelechiidae)’nin Nevşehir İlinde Yayılışı, Yoğunluğu ve Popülasyon Değişiminin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi.
 • Kılıç, T. (2010). First record of Tuta absoluta in Turkey. Phytoparasitica, 38, 243–244.
 • Mahdi, K. ve Doumandji, S. (2013). Research on temperature: limiting factor of development of tomato leaf miner Tuta absoluta (Meyrik) (Lepidoptera: Gelechiidae). International Journal of Agricultural Science and Research (IJASR), 4(1): 81-88.
 • Polat, B. (2014). Çanakkale İlinde Domates Güvesi [Tuta absoluta (Meyrick 1917), (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin Bazı Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi.
 • Polat, B. (2020). Batakovası (Çanakkale) açık alan domates yetiştiriciliğinde domates güvesi Tuta absoluta (Meyrick, 1917)’nın popülasyon değişiminin belirlenmesi. Bahçe, 49(1), 35-41.
 • Tiftikçi, P. (2021). Domateste Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın popülasyon dalgalanmalarının belirlenmesi. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 10 (1), 85-90.
 • TÜİK. (2022). Türkiye İstatistik Kurumu. URL: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 (Ulaşım tarihi: 01.04.2022).
 • Uchoa-Fernandes, M.A., Della Lucia, T.M.C. ve Vilela, E.F. (1995). Mating, oviposition and pupation of Scrobipalpula absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Anais da Sociedade Entomologicado Brasil, 24, 159–164.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jist1269326, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {13}, number = {3}, pages = {1544 - 1551}, doi = {10.21597/jist.1269326}, title = {Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kılıçoğlu, Süleyman Rifat and Bayındır Erol, Alime} }
APA Kılıçoğlu, S. R. & Bayındır Erol, A. (2023). Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi . Journal of the Institute of Science and Technology , 13 (3) , 1544-1551 . DOI: 10.21597/jist.1269326
MLA Kılıçoğlu, S. R. , Bayındır Erol, A. "Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi" . Journal of the Institute of Science and Technology 13 (2023 ): 1544-1551 <
Chicago Kılıçoğlu, S. R. , Bayındır Erol, A. "Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 13 (2023 ): 1544-1551
RIS TY - JOUR T1 - Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi AU - Süleyman RifatKılıçoğlu, AlimeBayındır Erol Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.21597/jist.1269326 DO - 10.21597/jist.1269326 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 1544 EP - 1551 VL - 13 IS - 3 SN - -2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.1269326 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi %A Süleyman Rifat Kılıçoğlu , Alime Bayındır Erol %T Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi %D 2023 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P -2536-4618 %V 13 %N 3 %R doi: 10.21597/jist.1269326 %U 10.21597/jist.1269326
ISNAD Kılıçoğlu, Süleyman Rifat , Bayındır Erol, Alime . "Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 13 / 3 (Eylül 2023): 1544-1551 .
AMA Kılıçoğlu S. R. , Bayındır Erol A. Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2023; 13(3): 1544-1551.
Vancouver Kılıçoğlu S. R. , Bayındır Erol A. Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2023; 13(3): 1544-1551.
IEEE S. R. Kılıçoğlu ve A. Bayındır Erol , "Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi", , c. 13, sayı. 3, ss. 1544-1551, Eyl. 2023, doi:10.21597/jist.1269326
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • ISSN: 2146-0574
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

119.7b17.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kalkon Bileşiklerinin Prostat Kanseri Hücrelerinde Antiproliferatif ve Nekroptotik Etkilerinin Belirlenmesi

Elif ERTURK, Ayşen SAĞNAK, Yaren YILDIZ, Oğuzhan AKGÜN, Demet COŞKUN, Ferda ARI

Zararlılarla Mücadelede Birlik İçi Avcılığın Parazitoitler Üzerine Etkisi

Cansu KANDİL, Hilal TUNCA

Denizli İli Çivril İlçesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi

Süleyman Rifat KILIÇOĞLU, Alime BAYINDIR EROL

The influence of Altitude on the Species Composition of Diving Beetles (Coleoptera; Adephaga; Dytiscidae) of Eastern and South Eastern Region of Turkey

Medeni AYKUT, İhsan TUĞAL

Derim Öncesi Salisilik Asit Uygulamasının Soğukta Depolama Boyunca Taze Kekiğin (Origanum onites L.) Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Serhat AKYÜZ, Mehmet Ali KOYUNCU

Callus Induction and Bioactive Compounds Production from Various Cultivars of Medicago sativa L. (alfalfa)

Büşra ALBAYRAK TURGUT, İsmail BEZİRGANOGLU

Çeşitli Arazi Türlerinin, Yetişmiş Ürün Tespiti ve İşlevselliğinin Belirlenmesi İçin, Kuşbakışı Görüntülerden Alınan Kaydın İşlenerek Yazılım Tasarımına Genel Bakış

Eray YİLDİRİM, İsrafil ŞABİKOĞLU

GEM Parçacık Dedektörlerinde Lignoselülozik Malzeme Kullanım Potansiyeli

Yalçın KALKAN

Amfibi Yumurta Jel Katmanları; Morfolojik Yapısı ve İçeriği, Fertilizasyon Üzerine Etkisi ve İmmünobiyolojik Aktivites

Behlül KOÇ BİLİCAN, Murat KAYA

Kalkon Türevlerinin Antikanser Mekanizmaları

Yaren YILDIZ, Ferda ARI