Makedonya’da Türk Edebiyatı ve Avni Engüllü

Osmanlı Devleti zamanında Türklerin Balkanlara yerleşmesiyle bu coğrafyada pek çok şey değişmiştir. Makedonya 1991 yılında Yugoslavya’nın dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşmuş genç bir cumhuriyettir. Makedonya’da Osmanlılar zamanında olduğu gibi Yugoslavya zamanında ve şimdi de çok canlı bir Türk edebiyatı mevcuttur. Makedonya Türk edebiyatı bir bütün olarak henüz tam anlamıyla araştırılmamış, açığa çıkartılmamıştır. Makedonya Türk edebiyatını bir bütün olarak ele alan Makedonya Türk Edebiyatı Tarihi ve Makedonya Türk Edebiyatı antolojileri de henüz hazırlanıp yayımlanmamıştır. Makedonya Türk edebiyatı genellikle 1944 Tito zamanıyla başlatılmış ve ondan sonrası incelenmiştir. Daha öncesine pek temas edilmemiştir. Son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalarla Makedonya Türk Edebiyatı yeni yeni bir bütün olarak görülmeye ve incelenmeye başlanmıştır. Biz bu yazımızda Makedonya’da Türk Edebiyatının meselelerine, Makedonya Türk Edebiyatının devrelere ayrılmasına ve gelişmesine temas edeceğiz. Yazımızın ağırlıklı konusu ise Makedonya’da çağdaş Türk Edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinden Avni Engüllü ile ilgili olacaktır.

Turkish Literature in Macedonia and Avni Engullu

Many things have changed in this geography by the Turks settling in the Balkans during the Ottoman Empire. Macedonia is a young republic that was independent in 1991 with the dissolution of Yugoslavia. In Macedonia, as in the time of the Ottomans, there was a very lively Turkish literature in the time of Yugoslavia and now as well. The Turkish literature of Macedonia has not yet been fully explored and revealed as a whole. The history of Macedonian Turkish Literature and Macedonian Turkish Literature anthologies, which deal with Macedonian Turkish literature as a whole, have not been prepared and published yet, either. The Turkish literature of Macedonia was generally started with the period of Tito (1944) and was examined thereafter. There has not been much contact before. The pre-Tito period is not mentioned much. Macedonian Turkish literature has newly started to be seen and examined as a whole with the recent studies conducted in this field. In this article, we will touch on the issues of Turkish literature in Macedonia as well as the periods and development of the Macedonian Turkish literature. The main topic of our article will be related to Avni Engüllü one of the leading figures of modern Turkish literature in Macedonia.

Kaynakça

Ago, A. (1990). Savaş sonrası dönemde Makedonya sosyalist cumhuriyetinde yaşayan Türk halkı edebiyatının gelişimi”, Sesler Dergisi, Üsküp: 248-249 (26), 1521.

Engüllü, S. (1994). Sevdayı Muhabbet, Üsküp: Birlik Yayınları.

Engüllü, S. (1997). Makedonya Türk debiyatı ve Yugoslavya Türk edebiyatı, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Makedonya Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı, (s.238-247), Ankara: TC Kültür Bakanlığı Yayını.

Engüllü, A. (2006). Mütemmim Cüzler, Üsküp: Dizgisi ve sayfa düzeni yapılmış yayına hazır kitap.

Hayber, A. (1984). Yugoslavya Türklerinin edebiyatına dair, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara: 1(1), 43-51.

Gürel, N. R. (2004). İlk Adım, (s.74-79) Üsküp:Namik Efendi Derneği Yayını.

Gürel, N. R. (2017). Kırmızı Gülün Alı Var Makedonya Yazıları (s.234-240) Üsküp:Yeni Balkan Yayınları.

Gürel, Z. (2014). Şangrak Türk Dünyası Çocuk Edebiyatına Giriş (s. 173, 308, 316, 319, 349) Ankara: Avrasya Kütüphaneciler Birliği Yayını.

Gürel, Z. (2017). Adım Adım Şiirler (s.146-150), Üsküp:Namik Efendi Derneği Yayını.

Gürel, Z. (2004). Kültür adamı şair yazar ve gazeteci Avni Engüllü, Yarı Kalan Mısralar (s. 65–72) Skopje:Delfina 3 Yayıncılık.

İsen, M.- Işınsu, T. (2001). Balkanlarda Türk Çocuk Şiiri Antolojisi (s. 121–128) Ankara: Grafiker Yayınları

Karakuş, E. (2013). Makedonya Türk Edebiyatında Üçüncüler, Üsküp: Yeni Balkan Yayınları.

Kaya, F. (1990). Yugoslavya Türk Hikâyesi Antolojisi (s.185–200) Üsküp: Birlik Yayınları.

Kaya, F. (1992). Yugoslavya Türk Şiiri Antolojisi (s.158) İstanbul: TC Kültür Bakanlığı Yayını.

Seyfullah, S. (2016). Şerh-i Kitab, Üsküp.

Süleyman, C. (2017). Hatıralarımda Kalanlar Birlik’te Otuz Yıl, Üsküp:Yeni Balkan Yayınları.

Kaynak Göster