SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR

Ebced, Arap harflerine verilen sayısal değerler sistemidir. Ebced hesabı, Müslüman halkın hayatının içinde olmuş ve halk, hayatının pek çok alanında bu yönteme başvurmuştur. Bunlardan biri de tarih düşürmedir. Tarih düşürme; Arap, İran ve Türk edebiyatlarında şairlerin hünerlerini göstermek için başvurdukları bir yöntemdir. Toplumdan kopuk bir edebiyat olarak nitelendirilen divan edebiyatı şairleri toplumdan ve toplumsal olaylardan uzak kalmadıklarını özellikle tarih düşürdükleri şiirlerinde göstermişlerdir. Bu şiirler doğum, ölüm, tahta çıkış, savaş, zafer, sefer, barış, göreve atanma, görevden azl, evlenme, sünnet, sakal bırakma, yangın, idam gibi çeşitli toplumsal olaylar ve saray, çeşme, hamam, han, cami, medrese gibi yerlerin yapımı, onarımı için yazılmıştır. Tarih düşüren şairlerden biri de tarih düşürmedeki başarısı herkes tarafından takdir edilen 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başlarında yaşamış olan Sürûrî'dir. Sürûrî'nin gerek Dîvân'ında gerek Hezliyyât'ında gerekse Sürûrî Mecmu'ası adlı eserinde pek çok tarih manzumesi bulunmaktadır. Eserlerinden biri olan Hezliyyât'ının 120 tarih kıt'ası bulunan “Tevârih” bölümünde şair, zalim âyânlardan halka, Napolyon Bonapart'tan Rus Çariçesine, doğumdan ölüme pek çok olaya tarih düşürmüştür. Bu makalede, şairin bu eserinde düşürdüğü tarihlerin işaret ettiği dönemin toplumsal olaylarına değinilecektir.

___

AKÜN, Ömer Faruk. (1979), “Sürûrî”, İslam Ansiklopedisi, C. XI, ss. 250-252, Milli Eğitim Basımevi,

İstanbul.

Ahmet Cevdet Paşa., (2000), Belâgat-ı Osmâniye, (Haz. Turgut Karabey- Mehmet Atalay), Akçağ

Yayınları, Ankara.

Arif Hikmet. Tezkire-i Şu'arâ. Millet Ktp. Ali Emîrî Efendi Bölümü, No. 789, v. 26.

AYAN, Elif. (2002), Sürûrá ve Hezliyyât'ı (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), Hacettepe Üniversitesi Sosyal

___

Bibtex @ { hititsosbil101003, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, number = {2}, pages = {67 - 86}, title = {SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR}, key = {cite}, author = {Ayan Nizam, Elif} }
APA Ayan Nizam, E. (2014). SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 67-86 .
MLA Ayan Nizam, E. "SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR" . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 67-86 <
Chicago Ayan Nizam, E. "SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 67-86
RIS TY - JOUR T1 - SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR AU - Elif Ayan Nizam Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 86 VL - 5 IS - 2 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR %A Elif Ayan Nizam %T SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR %D 2014 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Ayan Nizam, Elif . "SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Mart 2014): 67-86 .
AMA Ayan Nizam E. SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR. hititsosbil. 2014; 5(2): 67-86.
Vancouver Ayan Nizam E. SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(2): 67-86.
IEEE E. Ayan Nizam , "SÜRÛRÎ'NİN HEZLİYYÂT'ININ “TEVÂRİH” BÖLÜMÜNDEN TARİHÎ YANSIMALAR", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 67-86, Mar. 2014