İLKYARDIM BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE İLKYARDIM UYGULAMALARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Herhangi bir şekilde ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye olay yerinde bilinçli ilk yardımcıların müdahale etmesi ve hayat kurtarma zincirinin ilk adımlarının başlatılması çok önemlidir. Bu araştırma, bireylerin ilkyardım bilgilerini ölçmek ve doğru uygulamalar için eğitim gereksinimlerini saptamak ve bu doğrultuda zamanında ve doğru ilk yardım yaklaşımlarını kolaylaştıracak mobil aplikasyonlar geliştirmek amacıyla planlanmıştır.

___

 • Bakke HK, Steinvik T, Eidissen S-I, Gilbert M, Wisborg T. Bystander (2015) first aid in trauma - prevalence and quality: a prospective observational study. Acta Anaesthesiol Scand;59(9):1187–93.
 • Baser M., Coban S., Tasci S., Sungur G., Bayat M. (2007) Evaluating first-aid knowledge and attitudes of a sample of Turkish primary school teachers. J Emerg Nurs;33:428-432.
 • Cho GC, Sohn YD, Kang KH, Lee WW, Lim KS, Kim W, et al. (2010) The effect of basic life support education on laypersons’ willingness in performing bystander hands only cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. ;81(6):691–4.
 • Davis JS, Satahoo SS, Butler FK, Dermer H, Naranjo D, Julien K, Van Haren RM, Namias N, Blackbourne LH, Schulman CI. (2014) An analysis of prehospital deaths. J Trauma Acute Care Surg;(77): 213–8.
 • Demir Barutcu C., Dilek G.A., Çakmak Ö., Köksoy S. (2017) Polat M. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İlkyardım Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2017, BURDUR. 1087-1098.
 • Ekşi, A. ve Torlak, SE.(2011). Utilization Of Emergency Services During The Single European Emergency Call Number Pilot. Turkish Journal of Emergency Medicine. 11(4):149-154.
 • Ekşi, A.(2016). Kamu Hizmetinde Etkililik Ve Etkinlik Tartışmaları Bağlamında 112 Acil Çağrı Hizmetlerinin Kötüye Kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18(3):387-408.
 • Erkan M. ve Göz F. (2006) Öğretmenlerin ilkyardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi; 9(4): 63-68.
 • Goktas S, Yildirim G, Kose S, Yildirim S, Ozhan F, Senturan L. (2016) First Aid Knowledge of University Students in Poisoning Cases.Turk J Emerg Med.;14(4):153-9.
 • Hamasu S., Morimoto T., Kuramoto N., et al(2009) Effects of BLS training on factors associated with attitude toward CPR in college students. Resuscitation;80(3):359-364.
 • Iwami T, Nichol G, Hiraide A, et al. (2009) Continuous improvements in "Chain of Survival" increased survival after out-of-hospital cardiac arrests: A large-scale population-based study Circulation;119(5): 728-734.
 • Joseph, N., Kumar, G. S., Babu, Y., Nelliyanil, M. and Bhaskaran, U. (2014)‘Knowledge of First Aid Skills Among Students of a Medical College in Mangalore City of South India’,Annals of Medical and Health Sciences Research; 4(2):162.
 • Kanstad BK, Nilsen SA, Fredriksen K. (2011) CPR knowledge and attitude to performing bystander CPR among secondary school students in Norway. Resuscitation;82(8):1053–9.
 • Karayolu_Trafik_Kaza_İstatistikleri Sayı: 24606 21 Haziran 2017 Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının verileri http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (Erişim tarihi 15.01.2018).
 • McIntosh SE, Hamonko M, Freer L, Grissom CK, Auerbach PS, Rodway GW, et al. (2011)Wilderness medical society practice guidelines for the prevention and treatment of frostbite. Wilderness Environ Med; 22(2):156-66.
 • Mpotos N, Vekeman E, Monsieurs K, Derese A, Valcke M. (2013) Knowledge and willingness to teach cardiopulmonary resuscitation: a survey amongst 4273 teachers. Resuscitation;84(4):496–500.
 • Nielsen, A., Isbye, D., Lippert, F. and Rasmussen, L. (2013) Can mass education and a television campaign change the attitudes towards cardiopulmonary resuscitation in a rural community?. Scand J Trauma Resusc Emerg Med; 21(1): 39.
 • Rodríguez, H., Passali, G.C., Gregori, D., Chinski, A., Tiscornia, C., Botto, H., Nieto, M., (2012) Cuestas, G.Management of foreign bodies in the airway and oesophagus, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology; 76 (1): 84-91.
 • Sönmez Y., Uskun E., Pehlivan A. (2014) Okul öncesi öğretmenlerinin temel ilkyardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyleri, Isparta örneği. Türk Pediatri Arşivi; 49: 238-46.
 • Swor R., Khan I., Domeier R., Honeycutt L., Chu K., Compton S. (2006) CPR training and CPR performance: do CPR-trained bystanders perform CPR? Acad Emerg Med; Jun;13(6):596-601.Tanigawa K, Iwami T, Nishiyama C, Nonogi H, Kawamura T. (2011) Are trained individuals more likely to perform bystander CPR? an observational study. Resuscitation;82(5):523–528.
 • Tannvik TD, Bakke HK, Wisborg T. A (2012) systematic literature review on first aid provided by laypeople to trauma victims. Acta Anaesthesiologica Scandinavica ;56(10):1222-7.
 • Travers AH, Perkins GD, Berg RA, Castren M, Considine J, Escalante R, et al. (2015) Part 3: Adult Basic Life Support and Automated External Defibrillation: International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation;132(16):51–83.
 • Türkiye İstatistik Kurumu verileri http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24648 (Erişim tarihi 15.01.2018).

___

APA Kızıl, M. , Üstünkarlı, N. , Yıldız, Ş. , Kurtel, K. , Şemin, İ. & Abacıoğlu, Y. (2018). İLKYARDIM BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE İLKYARDIM UYGULAMALARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Hastane Öncesi Dergisi , 3 (1) , 15-30 .