KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME: AŞK VE KAHRAMANLIK KONULU TÜRK HALK HİKÂYELERİNDE DÜŞMAN TİPİ

Bu çalışmada, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Mehmet Özdemir’in Aşk ve Kahramanlık Konulu Türk Halk Hikâyelerinde Düşman Tipi adlı eserinin eleştirel tanıtımı yapılmaktadır. Dr. Özdemir tarafından yazılan “Aşk ve Kahramanlık Konulu Türk Halk Hikâyelerinde Düşman Tipi” adlı eser, yazarın 2011-2013 yılları arasında Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı programında, hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiş bir yayındır. Yazar, 2018 yılında Giresun Üniversitesi tarafından yayınlanan Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisinin 18. sayısında tez çalışmasından yola çıkarak düşman tiplerini dikkate sunan bir makale yayınlamıştır. Yazar bu konuda çalışmaya devam etmiş ve 2019 yılında tezini çeşitli eklemeler yaparak kitap olarak yayınlamaya karar vermiştir.
Anahtar Kelimeler:

Düşman Tipi, edebiyat, karakter