ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ

Elmalılı Sübûtȋ biyografisi hakkında elde edebildiğimiz bilgiler, Nazmu’s-Sıhâh adlı manzum sözlüğünün mukaddimesindeki kendi ifadeleri ile sınırlıdır. Bu sebepten doğum ve vefat tarihi bilinmemektedir. 17. yüzyılın sonu ile 18. yüzyılın başlarında yaşamış fıkıh, kelâm, hadis, meânȋ, usûl ilimlerine vakıf bir sözlük yazarıdır. Antalya’ya bağlı Elmalı beldesinde ikamet etmiştir. Sübûtȋ’nin bilinen tek eseri Nazmu’s-Sıhâh, Arapça-Farsça-Türkçe manzum bir sözlüktür. Anadolu sahasında yazılmış en meşhur manzum sözlüklerden biri olan Şâhidȋ’nin Tuhfe-i Şahidȋ adlı eserine nazire olarak nazmedilmiştir. Sözlük bölümü yirmi dokuz bölümden meydana gelen eser, hacimli olması ile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Nazmu’s-Sıhâh ve müellifi Elmalılı Sübûtȋ tek nüshadan hareketle tanıtılmaya çalışılacaktır.

___

 • Ahterȋ Mustafa Muslihuddin el- Karahisarȋ (2017). Ahterȋ-yi Kebir. Ankara: TDK Yayınları.
 • Elmalı Sübûtȋ, Nazmu's- Sıhâh. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, No:07 El 2999, vr.138.
 • Gümüş, Zehra (2007). "Pîrî paşazâde Mehmed b. Abdü’l-bâkî el-Cemâlî’nin Tuhfe-i Şâhidî Şerhi: Tuhfe-i Mîr". Turkish Studies, Volume 2/3, s. 297-312., Summer, (http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi5/gumuszehra.pdf Erişim Tarihi: 12.01.2021).
 • İmamoğlu, Ahmet Hilmi (1993). Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler ve Şâhidȋ’nin Sözlüğü. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kılıç, Atabey (2007). "Denizlili Mustafa B. Osman Keskin ve Eseri Manzûme-İ Keskin," Türkoloji Araştırmaları 2/3, 341-348.
 • Kılıç, Ahmet (2006). "Türkçe- Arapça Manzum Sözlüklerden Sübha-i Sıbyân-1- (İnceleme)," International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 1/2.
 • Kılıç, Hulusi (2010). “Tacu’l- Luga”, DİA. C.39. İstanbul. s. 356-357.
 • Kılıç, Hulusi (2001). “El- Kamusü’l- Muhȋt”, DİA. C. 24. İstanbul. s. 287-288.
 • Köprülü, O. Fuad (1979-1980)." Ustazade Yunus Bey’in Meçhul Kalmış Bir Makalesi, Bektaşȋliğin Girid’de İntişarı," Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi.
 • Öz, Yusuf (1997). "Tuhfe-i Vehbȋ Şerhleri," İlmi Araştırmalar, 5. İstanbul.
 • Tatcı, Mustafa (2008). Elmalı'nın Canları. İstanbul: H Yayınları.
 • Yüce, Nuri (2014). Mukaddimetü'l-Edeb. Ankara: TDK Yayınları.

___

Bibtex @araştırma makalesi { hars908411, journal = {Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2021}, volume = {4}, number = {7}, pages = {153 - 169}, title = {ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ}, key = {cite}, author = {Melhem, Semra} }
APA Melhem, S. (2021). ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi , 4 (7) , 153-169 .
MLA Melhem, S. "ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ" . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 (2021 ): 153-169 <
Chicago Melhem, S. "ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 (2021 ): 153-169
RIS TY - JOUR T1 - ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ AU - SemraMelhem Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 169 VL - 4 IS - 7 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ %A Semra Melhem %T ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ %D 2021 %J Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi %P -2636-8730 %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD Melhem, Semra . "ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 / 7 (Haziran 2021): 153-169 .
AMA Melhem S. ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ. HARS AKADEMİ. 2021; 4(7): 153-169.
Vancouver Melhem S. ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi. 2021; 4(7): 153-169.
IEEE S. Melhem , "ELMALILI SÜBÛTÎ VE NAZMU’S-SIHÂH ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ", , c. 4, sayı. 7, ss. 153-169, Haz. 2021