Geri Dönüştürülmüş Beton Agregasının Kendiliğinden Yerleşen Betonun Performansına Etkisi

Bu çalışma, kendiliğinden yerleşen betonda (KYB) geri dönüştürülmüş beton agregası (GDBA) kullanılarak çevre dostu beton üretmeyi amaçlamıştır. CEM I 42.5 R tipi çimento ve laboratuvar dışına atılan numunelerden elde edilen 4-16 mm çapındaki geri dönüştürülmüş beton agregaları kullanılmıştır. Naftalin sülfonat bazlı süper akışkanlaştırıcı, çimentonun %1’i oranında karışıma ilave edilmiştir. Geri dönüştürülmüş beton agregası %0, %10, %20, %30, %40, %50 ve %100 oranlarında doğal agrega (DA) ile yer değiştirilerek kullanılmıştır. Kendiliğinden yerleşen taze betona çökme-yayılma, T500 süresi, V-hunisi, L kutusu testleri uygulanmıştır. Her seri için 15 x 15 x 15 cm boyutlarında 6 adet kübik numune ve 10 x 10 x 50 cm boyutlarında 6 adet prizmatik numune üretilmiştir. 7 ve 28 günlük kür süreleri sonunda; ultrases geçiş hızı, basınç dayanımı, eğilmede çekme dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Geri dönüştürülmüş beton agrega kullanılması ile fiziksel özelliklerde iyileştirme sağlanmıştır.

___

 • S. Ustaoğlu,Yapıların Söküm – Yıkım Çalışmalarında Yapısal Atık Yönetiminin İrdelenmesi ve Öneriler. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 159s, 2014.
 • İ. Demir, İnşaat Yıkıntı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanımı ve Beton Özelliklerine Etkisi. AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 02 : 105 -114, 2009.
 • M. Öztürk, İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Yönetimi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara,Samton G. Construction and Demolition Waste Manual, City of New York, 2003.
 • A. Alsaidi, Reuse Of Construction Waste Materials. Archive.org, Libya, 26s, 2016.
 • M. Maddah, A. Harthy, M. Ismail, Recycled Concrete Aggregates and Their Influences on Performances of Low and Normal Strength Concretes. Buildings 2020, 10, 167.
 • K. Panda, P. Bal, Properties Of Self Compacting Concrete Using Recycled Coarse Aggregate. Chemical, Civil And Mechanical Engineering Tracks Of 3rd Nirma University International Conference On Engineering (NUiCONE 2012). Procedia Engineering 51 ( 2013 ) 159 – 164.
 • N. D. Oikonomou, Recycled Concrete Aggregates, Cement & Concrete Composites. 27: 315-318, 2005.
 • J. M. Bartos, Measurement of Key Properties of Fresh Self Compacting Concrete. CEN/PNR Workshop, Paris, 2000.
 • K. Ozawa, K. Maekawa, M. Kunishima, ve H. Okamura, Development of High Performance Concrete Based on the Durability Design of Concrete Structures. EASEC-2, Vol. 1, 445-450, 1989.
 • T. Uygunoğlu, Hafif Agregali Kendiliğinden Yerlesen Betonlarin Özelikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, 151s, 2008.
 • J. López, S. Paz, B. Fonteboa, ve M. Herrador, Bond Behavior Between Steel Reinforcement And Recycled Concrete. Materials and Structures, 47:323–334, 2013.
 • EFNARC. 2005. The European guidelines for self-compacting concrete, Specification, Production and Use. English ed. www.efnarc.org.
 • TS EN 197-1, 2012, Çimento: Genel çimentolar-Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri, Türk Standardı.
 • TS 802 , 2016. Beton Karişim Tasarimi Hesap Esaslari. ICS 91.100.30 Türk Standardi.
 • J. Bungey, S. Millard, Testing Of Concrete In Structures, Blackie Academic & Professional, Glasgow. 47-74, 1996.
 • A. Heniegal, Investigation Of Cracks In Self Compacting Concrete By Using Ultrasonic Pulse Velocity. Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Vol. 37, No. 1, pp.63 -84. DOI: 10.21608/jesaun.2009.121026.
 • Z. Alğin, Properties of Self-Compacting Concretes Prepared with Recycled Aggregate. Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,Gaziantep, 142s, 2015.
 • S. Kumar, M. Santhanam, Detection of Concrete Damage Using Ultrasonic Pulse Velocity Method . Indian Society for Non-Destructive Testing Hyderabad Chapter, Proc. National Seminar on Non-Destructive Evaluation, Dec. 7 - 9, 2006.
 • TS EN 12390-3, 2010. Sertleşmiş Beton Deneyleri, Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basinç Dayaniminin Tayini, ICS 91.100.30 Türk Standardi
 • TS EN 12390-5, Sertleşmiş Beton Deneyleri., Deney numunelerinin eğilme dayanımın tayini. ICS 91.100.30 Türk Standardi.
 • M. Abed, R. Nemes, Mechanical Properties of Recycled Aggregate Self-Compacting High Strength Concrete Utilizing Waste Fly Ash, Cellular Concrete and Perlite Powders. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 63(1), 266–277, 2019.
 • F.S. Çivioğlu, Geri dönüştürülmüş beton agregası ile üretilen kendiliğinden yerleşen betonların fiziksel, mekanik ve dayanıklılık özelliklerinin araştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 85s, 2020.
 • M.D.Safiuddin, M. A.Salam & M.Z.Jumaat, Effects of recycled concrete aggregate on the fresh properties of self-consolidating concrete. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 11(4), 1023-1041, 2011.
 • SH.A. Khafaga , Production of High Strength Self Compacting Concrete Using Recycled Concrete as Fine and/or Coarse Aggregates, 2014.
 • M.Tuyan, A.Mardani-aghabaglou, K.Ramyar, Freeze–Thaw Resistance, Mechanical and Transport Properties of Self-Consolidating Concrete Incorporating Coarse Recycled Concrete Aggregate. Mater. Des. 53:983–991, 2014.
 • P.O.Modani, V.M.Mohitkar, Self-Compacting Concrete with Recycled Aggregate: A Solution for Sustainable Development. Int. J. Civ. Struct. Eng. 4:430–440, 2014.
 • K. Satish, S. Kumar, B. Ral, Fly Ash Induced Self Compacting Concrete with Recycled Concrete Aggregate. International Journal of Mechanics and Solids, ISSN 0973-1881 Volume 12: 151-168, 2017.
 • C. S. Poon, Z. H. Shui, L. Lam, H. Fok, S. C. Kou, Influence of Moisture States of Natural And Recycled Aggregates on The Slump and Compressive Strength of Concrete. Cement and Concrete Research, 34(1), 31–36, 2004.
 • W. Tang , P. Ryan, H. Cui, W. Liao, Properties of Self-Compacting Concrete with Recycled Coarse Aggregate. Advances in Materials Science and Engineering Volume 2016, Article ID 2761294, 11 pages, 2016.
 • K.H.Khayat: Workability, testing, and performance of self-consolidating concrete, ACI Materials Journal, Vol. 96, No. 3, 1999, pp. 346353.
 • C. Zega, A. Dimaio, Recycled Concrete Made with Different Natural Coarse Aggregates Exposed To High Temperature, Construct. Build. Mater.23:2047–2052, 2009.
 • C. Reddy, K. Ranta Sai, R. Kumar, Recycled Aggregate Based Self Compacting Concrete (RASCC) For Structural Applications. Rn Raikar Memorial International Conference & Dr. Suru Shah Symposium On Advances in Science & Technology of Concrete, 2013.
 • Z. Gardic, G. Toplicic-Curcic, I. Despotovic, N.S. Ristic, Properties Of Self-Compacting Concrete Prepared With Coarse Recycled Concrete Aggregate, Construction And Building Materials, 24, 1129-1133, 2010.
 • K.H. Yang, H. S. Chung, A. Ashour, Influence Of Type And Replacement Level Of Recycled Aggregates On Concrete Properties. ACI Mater. J. 3:289-296, 2008.
 • S. Manzi, C. Mazzotti, M. Bignozzi, Self-Compacting Concrete With Recycled Concrete Aggregate: Study Of The Long-Term Properties. Construction And Building Materials, Volume 157, 2017, Pages 582-590, 2017. ISSN 0950-0618.
 • C. Hoffmann, S. Schubert, A. Leemann, M. Motavalli, Recycled Concrete And Mixed Rubble As Aggregates: Influence Of Variations In Composition On The Concrete Properties And Their Use As Structural Material. Construction and Building Materials. 35: 701–709, 2012.
 • M. Tuyan, A. Mardani-Aghabaglou, K. Ramyar, Freeze Thaw Resistance, Mechanical And Transport Properties Of Self Consolidating Concrete Incorporating Coarse Recycled Concrete Aggregate. Materials and Design, 53: 983–991, 2014.
 • H.P.Sefidehkhan., & O.Şimşek, Farklı oranlarda geri dönüşüm agregası kullanılarak üretilen betonun bazı mühendislik özelliklerinin araştırılması. Politeknik Dergisi, 21(1), 83-91, 2018.
 • A. Salesa, J. A. Perez-Benedicto, L. M. Esteban, R. Vicente-Vas, M. Orna-Carmona, Physico-mechanical properties of multi-recycled self-compacting concrete prepared with precast concrete rejects. Construction and building materials, 153: (2017) 364-373.
 • A.K.Padmini, K.Ramamurthy & M.S.Mathews, Influence of parent concrete on the properties of recycled aggregate concrete. Construction and Building Materials, 23(2), 829-836, 2009.

___

APA Alghader, A. , Sarıışık, A. & Can, S. (2023). Geri Dönüştürülmüş Beton Agregasının Kendiliğinden Yerleşen Betonun Performansına Etkisi . Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi , 8 (2) , 91-107 . DOI: 10.46578/humder.1235972