Yeni bir omega-3 ve gama tokoferol kaynağı: İncir (Ficus carica L.) çekirdeği yağı

Esansiyel yağ asitleri normalde insan bedeninde sentezlenemezler ve dışarıdan alınmaları zorunludur. Omega-3 ailesi geniş bir gruptur ve en önemli ve en yaygın olanları alfa linoleik asit, steraidonik asit, eikosatetraenoik asit, eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaenoik asittir. Vitamin E insanlarda en önemli antioksidandır ve yağların peroksidasyonu etki mekanizmasıdır. Vitamin E formları alfa, beta, gamma ve delta tokoferol ile tokotrienol olarak iki temel ailedir. Bu araştırma için, Ficus carica’nın çekirdeklerinden soğuk sıkım yolu ile yağ içeriği elde edildi. Elde edilen yağ içeriği alev-iyonizasyon metodu kullanılarak ile gaz kromotografisi ile analiz edildi ve aynı zamanda vitamin E oranları ölçüldü ve bunun için HPLCFLC metodu kullanıldı. Analiz sonuçlarına göre, Ficus carica çekirdek yağı linolenik asit (omega3, %40,2), linoleik asit (omega-6, %31,2) ve oleik asitten (omega-9, %17,0) zengindir ve az miktarda palmitik asit (%7,3), eser miktarda diğer yağları içermektedir. Aynı zamanda Ficuscarica çekirdek yağında yüksek oranda, 100 g’da 391 mg gama tokoferol bulundu ve elde edilen ürünün aflatoksin içermediği tespit edildi. Analizde ortaya çıkan bu içerikler göz önüne alındığında, diğer yenilebilir yağlarla karşılaştırıldığında, Ficus carica çekirdek yağı yüksek oranda gama tokoferol ve omega-3 içermektedir.

A new source of omega-3 and gamma tocopherol: Fig (Ficus carica L.) seed oil

Essential fatty acids are oils which cannot be synthesized in the human body and which must be acquired from elsewhere. The omega-3 family is a wide group, the most important and commonest of which are alpha-linoleic acid, stearidonic acid, eicosatetraenoic acid, eicosapentaenoic acid, and docosahexaenoic asit. On the orther side, vitamin E is one of the most important antioxidants in humans. Vitamin E forms two main families, alpha, beta, gamma and delta tocopherol, and tocotrienol. For this study, fig seeds separated and oils obtained by cold press from the seeds of Ficus carica has been analyzed. Obtained oil acid content was analyzed by the gas chromatography with flame-ionization detection method. The High-Performance Chromatography Fluorescence Detector (HPLC-FLD) method was used to measure levels of vitamin E tocopherol. According to the results of the analysis, Ficus carica seed oil was seen to be rich in linolenic acid (omega-3, 40,25%), linoleic acid (omega-6, 31,28%), and oleic acid (omega-9, 17,0%) and it contained smaller amounts of palmitic acid, and other oils in trace amounts. Aflatoxin was not detected in the obteined seed oil. Ficuscarica seed oil was found to have a high content of gamma tocopherol proportion (4090,70 ± 383,30 mg/kg) is compared with that of other edible oil sources.

___

Alinafiah, S.A., Azlan, A., Ismail, A and Rashid, N.K. (2021). Method Development and Validation for Omega-3 Fatty Acids (DHA and EPA) in Fish Using Gas Chromatography with Flame Ionization Detection (GCFID). Molecules, 26(21), 6592.

Badgujar, S. B., Patel, V. V., and Bandivdekar, A. H. (2014). Traditionaluses. Phytochemistry and Pharmacology of Ficus carica: A Review. Pharmaceutical Biology, 52 (11), 1487-503.

Campbell, S.E., Stone, W.L., Whaley, S.G., Qui, M., Krishnan, K. (2003). Gamma tocopherol upregulates peroxisome proliferator activated receptor (PPAR) gamma expression in SW 480 human colon cancer cell lines. BMC Cancer, 1, 3:25.

Güven, N., Gökyer, A., Koç, A., Temiz, N.N. (2019). Physiochemical Composition of Fig Seed Oil from Turkey. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 7, 541-545.

Hernandez, L.M., Wu, X., Lin, J., Radcliffe, J.D. (2004). Intake of vitamin E (2-R isomers of alpha-tocopherol) and gamma-tocopherol in a case-control study and bladder cancer risk. Proc Amer Assoc Cancer Res, 45,904.

Huang, H.Y., Appel, L.J. (2003). Supplementation of diets with alpha-tocopherol reduces serum concentrations of gamma- and delta-tocopherol in humans. J Nutr, 133(10), 3137-40.

Hunter, J.E., Zhang, J., Kris-Etherton, P.M. (2009). Cardiovascular disease risk of dietary stearic acid compared with trans, other saturated, and unsaturated fatty acids: A systematic review. American Journal of Clinical Nutrition, 91 (1), 46–63.

Joseph, B., and Raj, S. J. (2011). Pharmacognostic and Phytochemical Properties of Ficus carica Linn—An Overview. International Journal of Pharm Tech Research, 3, (1), 8-12.

Khanna, S., Roy, S., Slivka, A., Craft, T.K., Chaki, S., Rink, C., Notestine, M.A., DeVries, A.C., Parinandi, N.L., Sen, C.K. (2005). Neuroprotective properties of the natural vitamin E a-tocotrienol. Stroke, 36, e144-e152.

Kingsbury, K.J., Paul, S., Crossley, A., Morgan, D.M. (1961). The fatty acid composition of human depot fat. Biochemical Journal, 78, 541-550.

Mawa, S., Husain, K., & Jantan, I. (2013). Ficus carica L.(Moraceae): phytochemistry, traditional uses and biological activities. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Article ID 974256.

Nada, A. (2011). In vitro and in vivo permeation of vitamin E and vitamin E acetate from cosmetic formulations. Med Princ Pract, 20, 509-13.

NAL, The National Agricultural Library. ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/2250 National Nutrient Database for Standard Reference. (accessed date: June 6, 2020).

Ohrvall, M., Sundlöf, G., Vessby, B. (1996). Gamma, but not alpha, tocopherol levels in serum are reduced in coronary heart disease patients. J Intern Med, 239(2), 111-7.

Qureshi, A.A., Bradlow, B.A., Brace, L., Manganello, J., Peterson, D.M., Pearce, B.C., Wright, J.J., Gapor, A., Elson, C.E. (1995). Response of hypercholesterolemic subjects to administration of tocotrienols. Lipids, 30(12), 1171-1177.

Senyilmaz, D., Virtue, S., Xu, X., Tan, C.Y., Griffin, J.L., Miller, A.K., Vidal-Puig, A., Teleman, A.A. (2015). Regulation of mitochondrial morphology and function by stearoylation of TFR1. Nature, 525: 124-128.

Siger, A., Nogala‐Kalucka, M., Lampart‐Szczapa, E. (2008). The Content and Antioxidant Activity of Phenolic Compounds in Cold-Pressed Plant Oils. Journal of Food Lipids. 15 (2): 137–149.

Simopoulos, A.P. (2002). The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids. Biomed Pharmacother, 56(8), 365-79.

Simopoulos, A.P. (2006). Evolutionary aspects of diet, the omega-6/omega-3 ratio and genetic variation: nutritional implications for chronic diseases. Biomed Pharmacother, 60(9), 502-7.

Simopoulos, A.P. (2010). Genetic variants in the metabolism of omega-6 and omega-3 fatty acids: their role in the determination of nutritional requirements and chronic disease risk. Exp Biol Med, 235(7), 785-95.

Singh, I., Carey, A.L., Watson, N., Febbraio, M.A., Hawley,J.A. (2008). Oxidative stress-induced insulin resistance in skeletal muscle cells is ameliorated by gammatocopherol treatment. Eur J Nutr, 47(7),387-92.

Whitney, E., Rolfes, S.R. (2008). Understanding Nutrition (11th ed.). California: Thomson Wadsworth, p.154.

WHO Technical Report Series, 916. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, World Health Organization, Geneva, 2003, p.88, Table 10.

___

APA Tarlacı, S. (2021). A new source of omega-3 and gamma tocopherol: Fig (Ficus carica L.) seed oil . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 25 (4) , 556-560 . DOI: 10.29050/harranziraat.806278
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.6b290

Sayıdaki Diğer Makaleler

Arbuskular mikorizal mantarlar ile rizobakterilerin birlikte uygulanmalarının kireçli topraklarda organik çilek yetiştiriciliğinde verim ve kalite unsurları üzerine etkileri

Gülden BALCI, Aysen KOÇ, Yaşar ERTÜRK, Hakan KELES, Tuğba KILIÇ, Nalan BAKOĞLU

Aromalı soğuk kahve içeceğinin raf ömrü ve tüketici beğenisi üzerine bir araştırma

Ahmet Oğuzhan POLAT, Şenol İBANOĞLU

Septoria yaprak leke hastalığı etmeni Zymoseptoria tritici (Desm. Quaedvlieg & Crous)’ye ait izolatların farklı sıcaklıklardaki fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerin belirlenmesi

Nevzat KILINÇ, Murat DİKİLİTAŞ, Mukaddes KAYIM, Gülsüm ÜNAL

Farklı ana materyal üzerinde oluşmuş toprakların adli bilim için VNIRS tekniği ile spektral karakterizasyonu ve özelliklerinin tahmin edilmesi

Yüsra İNCİ, Ali Volkan BİLGİLİ, Recep GÜNDOĞAN

Yarı-kurak ekolojik koşullar altında farklı kayaç türleri üzerinde oluşmuş toprakların fiziko-kimyasal ve jeo-kimyasal özellikleri

Pelin ALABOZ, Sinan DEMİR, Hüseyin ŞENOL, Orhan DENGİZ, Kamil YILMAZ, Oğuz BAŞKAN

Sadeyağ üretiminde kullanılan süt, yoğurt ve kremanın gıda güvenliği açısından değerlendirilmesi

Mehmet Şükrü KARAKUŞ, Zahide POLAT, Sevda KAMACI, Ahmet ATASOY

Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde değişen sıcaklık ve ışık koşulları ile verim parametreleri arasındaki ilişkinin modellenmesi

Melek ÖZKAPLAN, Ahmet BALKAYA

Halfeti Gülü (Rosa odorata ‘Louis XIV’) ve farklı gül taksonlarının bazı pomolojik ve fizyolojik özellikleri

Ibrahim H HATİPOGLU, Bekir Erol AK

Yeni bir omega-3 ve gama tokoferol kaynağı: İncir (Ficus carica L.) çekirdeği yağı

Sultan TARLACI

Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) tohumu çimlenmesine ön üşütme süreleri ve farklı gibberellik asit dozlarının etkisi

Melike BEKEN, Abdulhabip ÖZEL