ŞANLIURFA’DA ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZLERİNE (ÇATOM) KATILIMLAR VE BEKLENTİLERİN GERÇEKLEŞMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada, Türkiye’de kadınların eğitimi ve kadınlara ait göstergeler ile birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yürütülen ÇATOM uygulamalarında değişik yaşlardaki kadın katılımcıların amaçları ve bunlara ne düzeyde ulaştıklarını belirlemek hedeflenmiştir. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen ÇATOM’lar kadınların faaliyetlere katılımları ve bu katılımlar sonucunda hayatlarına neler kazandırdıkları ne gibi degişimler gecirdikleri isteklerine ne boyutta ulaştıkları , yapılan anket çalışmasıyla belirlenmiştir.Elde edilen bulgulara göre, Kendini geliştirmek, para kazanmak, çocuklarını iyi yetiştirebilmek, iş imkanı bulabilmek, okur-yazar olmak ve boş zamanlarını değerlendirmek üzerine yapılan anketlerde çok farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Beklentilerine ulaşma bakımından % 80’i olumlu yanıt vermiştir. Öte yandan, katılım amaçları değerlendirildiğinde % 40’ının kendini geliştirmek istediği, Okur-yazar olmak ve boş zamanlarını değerlendirmek isteyenler ise % 4’ünü teşkil etmiştir. Bu durum sosyal yapının iyileştirilmesi ve toplumda bilinçli kadın sayısının arttırılmasının önemli oldugu sonucuna ulaşılmıştır böylece yapılan çalışmalar ÇATOM’ların faaliyetlerinin olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir.

___

APA Sakar, Z. , Gülçubuk, B. & Ak, B. (2015). ŞANLIURFA’DA ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZLERİNE (ÇATOM) KATILIMLAR VE BEKLENTİLERİN GERÇEKLEŞMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 17 (4) , 9-14 .