Şanlıurfa Süt Sığırcılığı İşletme Sahiplerinin; Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri

Harran Ovası bereketli toprağıyla sadece bitkisel üretim için değil, hayvansal üretim için de oldukça avantajlı imkanlara sahip olan bir bölgedir. Bölgede beş yıl öncesine kadar sadece küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmakta iken son yıllarda süt sığırcılığı ve besi sığırcılığı gibi büyükbaş hayvancılık işletmelerinin sayılarında da ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Bu gelişme sadece hayvansal üretim açısında olumlu olmayıp; bölgede üretilen bitki deseninin (mısır, yonca, arp, sebze) değişimine ve tarıma dayalı sanayi tesislerinin (gıda, yem, süt, et) artışına da katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada; Şanlıurfa’da faaliyette bulunan süt sığırcılığı işletme sahipleri ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Görüşmeler ile elde edilen veriler, gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda; işletme sahiplerinin sektörel memnuniyetleri ölçülmeye çalışılmış, sektörde yaşanan ve yaşanma potansiyeli olan sorunların tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu tespitler ışığında, özellikle işletme sahiplerinin sektörel deneyimleri ve yaşadıkları sıkıntılar göz önünde bulundurularak; yapılması gerekilen uygulamalar ve izlenmesi gerekilen politikalar önerilmiştir.

___

  • Benek, S., 2006. Şanlıurfa ilinin tarımsal yapısı, sorunları ve çözüm önerileri. Coğrafi Bilimler Dergisi, 4 (1): 67 - 91.
  • Binici, T., Zualuf, C.R., Özel, R., Seviç, R., Işgın, T., 2013. Assessing Production Efficiency of Dairy Farms in Sanliurfa Province, Turkey. Journaj of Animal and Veterinary Advances 12 (5):621-624.
  • Karaağaç, Ahmet., Bilgiç, Amine., Çukur, Ülkiye (2006), “Şanlıurfa Tarım Master Planı”,http://www.tarim.gov.tr/SGB/Belgeler/Master/sanliurfa.pdf (02.02.2015).
  • Keskin, G. ve Dellal, İ., 2011. Trakya Bölgesinde Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetinde Brüt Kar Analizi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (2): 177 – 182.
  • TÜİK, 2014. Seçilmiş Göstergelerle Şanlıurfa, 2013. Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Yayın No: 4332, Ankara, 186 s.

___

APA Özel, R. , Binici, T. , Sevinç, M. R. , Asoğlu, V. , Kaya, K. , Sevinç, G. & Şit, M. (2015). Şanlıurfa Süt Sığırcılığı İşletme Sahiplerinin; Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 18 (3) , 13-20 .