PLATYMETOPİUS CRUENTATUS (HAUPT, 1927), PLATYMETOPİUS ROSTRATUS (HERRİCH&SCHÄFFER, 1834) VE PLATYMETOPİUS UNDATUS (DE GEER, 1773) (HEMİPTERA: CİCADELLİDAE) TÜRLERİNİN DİYARBAKIR, ELAZIĞ VE MARDİN İLLERİ BAĞ ALANLARINDAKİ POPULASYON DEĞİŞİMLERİ

Bu çalışma 2006-2007 yılları arasında Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri bağ alanlarında Platymetopius cruentatus (Haupt, 1927), Platymetopius rostratus (Herrich&Schäffer, 1834) ve Platymetopius undatus (De Geer, 1773) türlerinin sarı yapışkan tuzak yöntemiyle popülasyon değişimlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Elde edilen türler içerisinde bulunan, P. rostratus türü her üç ildeki bağ alanında da tespit edilirken, P. cruentatus ve P. undatus türleri ise sadece Diyarbakır ve Mardin illerinde belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda türlerin bağ alanlarındaki populasyonları düşük düzeyde belirlenmesine rağmen, genellikle türlerin bağın tüm vejetatif dönemlerinde tespit edilmesi nedeniyle daha sonraki yıllarda zarar açısından önem kazanabilirler. Çalışma bulguları, bağ alanlarında bulunan Platymetopius türleri için temel oluşturacaktır.

THE POPULATION FLUCTUATIONS OF Platymetopius cruentatus (Haupt, 1927), Platymetopius rostratus (Herrich&Schäffer, 1834) and Platymetopius undatus (De Geer, 1773) (Hemiptera: Cicadellidae) in VINEYARDS IN DIYARBAKIR, ELAZIG AND MARDIN PROVINCES

This study was carried out in order to determine the Platymetopius cruentatus (Haupt, 1927), Platymetopius rostratus (Herrich&Schäffer, 1834) and Platymetopius undatus (De Geer, 1773) species by using yellow sticky trap at the Diyarbakır, Elazığ and Mardin’s vineyards. While P. rostratus was captured at three provinces, P. cruentatus and P. undatus were only determined at Diyarbakır and Mardin provinces. Even though the populations were low, some species can be found at the all vegetative periods of grapevine, and they may reach pest status in the future. These findings will provide basic data for this homopteran insect species.

___

Anonymous,2009.http://www.faunaeur.org /index.php (son erişim tarihi. 30.10.2009).

Başpınar, H. ve Uygun, N., 1992. Doğu Akdeniz Bölgesi trunçgil bahçelerindeki Cicadellidae türleri üzerinde faunistik ve sistematik çalışmalar. Türk. entomol derg., 16 (2): 99-114.

Espacio, J., Culebraz, P. M., Jorda, C. And Mendoza, A. H, 2001. Prospeccion de la Flavescencia dorada y de sus vectores (Hemiptera, Cicadellidae) en la zona de vinedo de Requena (Valencia). Bol. San Veg. Plagas, 27: 519-526.

Güçlü, Ş. & H. Özbek, 1994. Erzurum ve Yöresinde Cicadellidae (Homoptera, Auchenorrhyncha) Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistematik Çalışmalar. V. Deltocephalinae (Macrostelini). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (3), 354-366.

Özbek, H., Aloğlu, Ö. & Ş. Güçlü, 1987. Erzurum ve çevresinde patateslerde Homoptera türleri. Türkiye I.Entomoloji Kongresi, İzmir, 219228.

Özgen, İ. Ve Y. Karsavuran, 2009. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin İlleri Bağ Alanlarında Bulunan Cicadellidae (Homoptera) Türleri. Türk.entomol. derg., 33 (3): 217240.

Kalkandelen, A., 1974. Orta Anadolu’da Homoptera, Cicadellidae Familyası Türlerinin Taksonomileri Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi, Zirai

Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü, Ankara, 220 s. Karavin, M., 2006. Rize İli Deltocephalinae (Homoptera, Auchenorhyncha, Cicadellidae) alt familyası türlerinin taksonomik yönden incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanmış Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 74 s. (Yayımlanmamış).

Kartal, V., ve Zeybekoğlu, Ü., 1992. Türkiye Cicadelliade (Homoptera, Auchenorryhncha) faunası için yeni türler. Doğa-Tr. J. of Zoology, 16: 349-352.

Lodos, N. ve Kalkandelen, A., 1986. Preliminary list of Auchhenorrhyncha with notes on distribution and importance of species in Turkey. XX. FamilyCicadellidae: Deltocephalinae: Fieberielllini, Stirellini and Tetartostylini. Türk. Bit. Kor. Derg, 10 (1): 25-32

Mutlu, Ç. ve E. Sertkaya, 2007. Diyarbakır İli 2.Ürün Mısır Ekiliş Alanlarındaki Cicadellidae (Homoptera) Türlerinin Saptanması ve Populasyon Değişimlerinin Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans Tezi, 71 s (1): 2532.

Mutlu, Ç., Sertkaya, E. & Ş. Güçlü, 2008. Diyarbakır İli 2.Ürün Mısır Alanlarında Cicadellidae (Homoptera) Familyasına Ait Önemli Türlerin Populasyon Değişimleri. Türk. Entomol. derg. 32 (1): 21-32.

Ribaut, H., 1952. Homopteres Auchenohyngues II. (Jassidae). Fauna de France 57, 474 pp.

Zeybekoğlu, Ü., 1998. The Species of Deltocephalinae (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae) found in the Middle and East Black Sea Regions. Türk. entomol. derg., 22 (1) : 37-45

___

APA Özgen, İ. , Karsavuran, Y. , Karavin, M. & Kaplan, M. (2014). PLATYMETOPİUS CRUENTATUS (HAUPT, 1927), PLATYMETOPİUS ROSTRATUS (HERRİCH&SCHÄFFER, 1834) VE PLATYMETOPİUS UNDATUS (DE GEER, 1773) (HEMİPTERA: CİCADELLİDAE) TÜRLERİNİN DİYARBAKIR, ELAZIĞ VE MARDİN İLLERİ BAĞ ALANLARINDAKİ POPULASYON DEĞİŞİMLERİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 14 (2) , 39-48 .
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6b248

Sayıdaki Diğer Makaleler

ISITMASIZ CAM SERADA SONBAHAR DÖNEMİ YAZLIK KABAK (Cucurbita pepo L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MALÇ UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Ertan KURTAR

BAZI SUSAM (Sesamum indicum L.) ÇEŞİT VE HATLARININ BURSA KOŞULLARINDA PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

Mehmet ÖZ, Abdullah KARASU

BAZI ARPA GENOTİPLERİNİN DİYARBAKIR VE ADIYAMAN KURU KOŞULLARINDA VERİM VE VERİM UNSURLARININ İNCELENMESİ

Enver KENDAL, Hasan KILIÇ, Sertaç TEKDAL, Ahmet ALTIKAT

CANLILARDA “TEK HÜCRE JEL ELEKTROFOREZ” YÖNTEMİ İLE DNA HASAR ANALİZİ (TEKNİK NOT): COMET ANALİZ YÖNTEMİ

Murat DİKİLİTAŞ, Abdurrahim KOÇYİĞİT

DOĞAL ZEOLİTLERİN HAYVANCILIKTA KULLANIM OLANAKLARI

Dilek DEMİREL, Ramazan DEMİREL, İlhan DORAN

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YEM BİTKİLERİ TARIMININ MEVCUT DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mehmet SAYAR, Mehmet ANLARSAL, Mehmet BASBAĞ

ÇERMİK’TEN SEÇİLEN BADEM (Prunus amygdalus L.) TİPLERİNİN MEYVE PERFORMANSLARI

Mikdat ŞİMŞEK, Abdullah OSMANOĞLU, Ziyattin TAŞ

ŞANLIURFA’DA ÜRETİLEN VE SATIŞA SUNULAN SADEYAĞLARIN (Urfa yağı) SERBEST YAĞ ASİTLERİ BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ahmet ATASOY, Hüseyin TÜRKOĞLU

PAMUK TARLASINDA ERKEN DÖNEMDE Thrips tabaci LİND. (Thysanoptera: Thripidae)’YE KARŞI KULLANILAN PESTİSİTLERİN PREDATÖR BÖCEKLERİN POPULASYONLARINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Levent EFİL, Ekrem ATAKAN, Halil KARAHAN

PLATYMETOPİUS CRUENTATUS (HAUPT, 1927), PLATYMETOPİUS ROSTRATUS (HERRİCH&SCHÄFFER, 1834) VE PLATYMETOPİUS UNDATUS (DE GEER, 1773) (HEMİPTERA: CİCADELLİDAE) TÜRLERİNİN DİYARBAKIR, ELAZIĞ VE MARDİN İLLERİ BAĞ ALANLARINDAKİ POPULASYON DEĞİŞİMLERİ

İnanç ÖZGEN, Yusuf KARSAVURAN, Murat KARAVİN, Mehmet KAPLAN