ISITMASIZ CAM SERADA SONBAHAR DÖNEMİ YAZLIK KABAK (Cucurbita pepo L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MALÇ UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Bu araştırma ısıtmasız cam serada plastik malç uygulamalarının (siyah, şeffaf ve gri) sonbahardönemi yazlık kabak (Eskenderany F1, Falcon F1 ve Zümrüt F1) yetiştiriciliğinde toprak sıcaklığı,verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, toprak sıcaklığı (5ve 10 cm toprak derinliğinde), ilk erkek ve dişi çiçek açma zamanı (gün), erkenci ve toplam verim(kg da-1), ortalama meyve sayısı (adet/bitki), meyve ağırlığı (g), meyve çapı (cm) ve meyveuzunluğu (cm) değerleri belirlenmiştir. Toprak sıcaklığı malç kullanılan parsellerde 19.1 – 20.2 oCarasında iken malçsız parsellerde 17.6 oC civarında ölçülmüştür. En erken çiçeklenme malçkullanılan parsellerde belirlenmiş, siyah malç pazarlanabilir erkenci ve toplam verimde en yüksekdeğerleri vermiştir. Erkenci verimde Eskenderany F1 (1264 kg da-1), toplam verimde ise Falcon F1(3858 kg da-1) siyah malç kombinasyonu ile en yüksek değerlere sahip olmuştur. Pazarlanabilirerkenci ve toplam verim malç kullanımı ile sırasıyla %50.7 ile %86.4 ve %18.1 ile %38.1 oranındaartmıştır. Falcon F1 en fazla meyve sayısına (10.1 adet/bitki), en uzun (17.3 cm) ve en ağır (175.1g) meyvelere sahip olmuş, en geniş meyveler ise Zümrüt F1 (4.44 cm) çeşidinden elde edilmiştir.

THE EFFECTS OF MULCH APPLICATIONS ON SUMMER SQUASH (Cucurbita pepo L.) PRODUCTION IN AN UNHEATED GLASSHOUSE IN AUTUMN SEASON

This research was carried out to determine the effects of mulch applications (black, transparent and gray) on the yield and quality of summer squash (Eskenderany F1, Falcon F1, and Zümrüt F1) were grown in unheated glasshouse in autumn season. In research, soil temperature (5 and 10 cm soil depth), the first blossom time of male and female flower (day), early and total yield (kg da-1), average fruit number (number/plant), fruit weight (g), fruit diameter (cm) and fruit length (cm) were determined. Soil temperature was evaluated 17.6 oC in bare plots, while it was 19.1 – 20.2 oC in mulched plots. The earliest flowering was obtained from mulched plots, and black mulch gave the highest marketable early and total yield. Eskenderany F1 had the highest early yield (1264 kgda-1), and Falcon F1 had the highest total yield (3858 kgda-1) combinations with black mulch. Marketable early and total yield were raised with using mulch about 50.7 - 86.4% and 18.1 - 38.1%, respectively. Falcon F1 had the most fruit number (10.1 number/plant), the longest (17.3 cm) and the heaviest fruits (175.1 g), and the highest fruit diameter was obtained from Zümrüt F1 cultivar (4.44 cm), also.

___

Abak, K. ve Ertekin, Ü. 1985. Değişik sebze türlerinin uygunluğu. Türkiyede Seracılık Sim. Bil., Antalya, 22 Ağustos 1984, Cam Paz. A.Ş. Yay., No:1985/2, 47-49.

Abak, K., Pakyürek, A.Y. Gürsöz N. ve Onsinejad, uygulamalarının serada toprak sıcaklığı ile bazı sebzelerin verim ve erkencilikleri üzerine etkileri. Türkiye 5. Seracılık Simp. 17-19 Ekim 1990, Izmir, Elit. Aj. Prom. Mrk., 55-62. Malç

Abak, K., Pakyürek, A.Y. Gürsöz, N. ve Büyükalaca, yetiştiriciliğinde malç ve farklı budama yöntemlerinin verim, erkencilik ve meyve iriliği üzerine etkileri. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 7(1):1-12. kavun

Abak, K., Sarı, N. ve Pakyürek, A.Y. 1992. Effects of mulch and low tunnels on the yield, earliness and root development of greenhouse temperature. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 16(1): 212-221.

Andino, J.R. and Motsenbocker, C.E. 2004. Colored cucumber growth, HortScience 39:1246-1249. influence beetle vine yield of watermelon.

Cedeño, B. 2003. Effect of color plastic

mulch on photosynthesis, growth and yield of potato. Proc. Natl. Agr. Plast. Congr. 31:95-99.

Kurtar, E.S. ve, Abak, K. 1996. Alçak tünel kavun yetiştiriciliğinde malç’ın ve değişik budama şekillerinin erkencilik, verim ve kalite üzerine etkisi. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(2): 101-116.

Kurtar, E.S. ve Veral, İ. 1996. Bazı yazlık kabak (Cucurbita pepo L.) çeşitlerinin Bafra üzerine bir araştırma. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(2):91-100.

Lang A., Behboudian, M.H., Kidd , J. and Brown, H. 2001. Mulch enhances apple fruit storage quality. Acta Hort, 557: 433- 439.

Lira-Saldivar, R.H., Quezada, R. and Munguía, J. 2000. Soil temperature under different photodegradable plastic mulches and its relationship with earliness and yield of cantaloupe. Proc. Natl. Agr. Plast. Congr. 29:315:320.

Lopez, M.V. 1998. Growth, yield and leaf NPK concentrations in crop-covered squash. J. of Sustainable Agr. 12(4):25- 38.

Orzolek, M.D. and Murphy, J.H. 1993. The effect of colored polyethylene mulch on yield of squash and pepper. Proc. Natl. Agr. Plast. Congr. 24:157-161.

Ossom, E.M., Pace, P.F., Rhykerd, R.L. and Rhykerd, C.L. 2001. Effect of mulch on weed nutrient concentration, and tuber yield in Ipomoea batatus (L,) Lam, in Papua New Guinea. Trop. Agric. (Trinidad) 78, 144– 151. temperature,

Ramakrishna, A., Tam, H.M. Wani, S.P. and Long, T.D. 2006, Effect of mulch on soil temperature, infestation and yield of groundnut in northern Vietnam. Field Crop Research, 95: 115-125. weed

Rulevich M.T., Mangan, F.X. and Carter, A.K. 2003. Earliness and yield of tropical winter squash improved by transplants, plastic Hortscience, 38 (2): 203-206. row cover.

Sarı, N., Güler, H.Y., Abak, K. ve Pakyürek, A.Y. 1994. Effects of mulch and tunnel on the yield and harvesting period of cucumber and squash. Acta Hort. (ISHS) 371:305-310.

Schmidt, J.R. and Worthington, J.W. 1998. Modifying heat unit accumulation with contrasting colors of polyethylene mulch. Hortscience, 33 (2): 210-214.

Stapleton, J.J. and Duncan, R.A. 1994. Preliminary evaluation of red-pigmented spray mulch for enhanced yield of zucchini squash in the San Joaquin Valley. Proc. Natl. Agr. Plast. Congr. 25:221-225.

Summers, C.G. and Stapleton, J.J. 2002. Use of UV reflective mulch to delay the colonization and reduce severity of Bemesia Aleyrodidae) infestations in cucurbits. Crop Protection. 21:921-928.

Tarara, J.M. 2000. Microclimate modifications with plastic mulch. HortScience, 35(2): 169-180.

Valdez-Fields, F., Radillo-Juarez, F. and Farias-Larios, J. 2002. Effects of colored plastic on the growth and yield of two cultivars of eggplant (Solanum melongena L,). Proc.Natl. Agr. Plast. Congr., 30:128- 132.

___

APA Kurtar, E. (2014). ISITMASIZ CAM SERADA SONBAHAR DÖNEMİ YAZLIK KABAK (Cucurbita pepo L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MALÇ UYGULAMALARININ ETKİLERİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 14 (2) , 69-76 .
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.2b263

Sayıdaki Diğer Makaleler

ŞANLIURFA’DA ÜRETİLEN VE SATIŞA SUNULAN SADEYAĞLARIN (Urfa yağı) SERBEST YAĞ ASİTLERİ BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ahmet ATASOY, Hüseyin TÜRKOĞLU

ÇERMİK’TEN SEÇİLEN BADEM (Prunus amygdalus L.) TİPLERİNİN MEYVE PERFORMANSLARI

Mikdat ŞİMŞEK, Abdullah OSMANOĞLU, Ziyattin TAŞ

DOĞAL ZEOLİTLERİN HAYVANCILIKTA KULLANIM OLANAKLARI

Dilek DEMİREL, Ramazan DEMİREL, İlhan DORAN

BAZI ARPA GENOTİPLERİNİN DİYARBAKIR VE ADIYAMAN KURU KOŞULLARINDA VERİM VE VERİM UNSURLARININ İNCELENMESİ

Enver KENDAL, Hasan KILIÇ, Sertaç TEKDAL, Ahmet ALTIKAT

İHRAÇ EDİLEN BAZI GEOFİTLERİN PAZARLANABİLİR SOĞAN ÜRETME KAPASİTELERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Abdulhabip ÖZEL, Kaan ERDEN

BAZI SUSAM (Sesamum indicum L.) ÇEŞİT VE HATLARININ BURSA KOŞULLARINDA PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

Mehmet ÖZ, Abdullah KARASU

PLATYMETOPİUS CRUENTATUS (HAUPT, 1927), PLATYMETOPİUS ROSTRATUS (HERRİCH&SCHÄFFER, 1834) VE PLATYMETOPİUS UNDATUS (DE GEER, 1773) (HEMİPTERA: CİCADELLİDAE) TÜRLERİNİN DİYARBAKIR, ELAZIĞ VE MARDİN İLLERİ BAĞ ALANLARINDAKİ POPULASYON DEĞİŞİMLERİ

İnanç ÖZGEN, Yusuf KARSAVURAN, Murat KARAVİN, Mehmet KAPLAN

CANLILARDA “TEK HÜCRE JEL ELEKTROFOREZ” YÖNTEMİ İLE DNA HASAR ANALİZİ (TEKNİK NOT): COMET ANALİZ YÖNTEMİ

Murat DİKİLİTAŞ, Abdurrahim KOÇYİĞİT

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YEM BİTKİLERİ TARIMININ MEVCUT DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mehmet SAYAR, Mehmet ANLARSAL, Mehmet BASBAĞ

ISITMASIZ CAM SERADA SONBAHAR DÖNEMİ YAZLIK KABAK (Cucurbita pepo L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MALÇ UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Ertan KURTAR